ค้นหาจากรหัสกองทุน

WE-MULTI

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วี มัลติ แอสเซท อินคัม

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-1.61%
3M
0.39%
6M
2.60%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
WEASSET
ประเภทกอง
Foreign Investment Allocation
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
1 พ.ย. 62
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
5,778,107.41 บาท