ค้นหาจากรหัสกองทุน

WE-MULTI

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วี มัลติ แอสเซท อินคัม

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.59%
3M
4.02%
6M
-0.71%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
WEASSET
ประเภทกอง
Foreign Investment Allocation
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Nov 1, 19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
8,765,472.92 บาท
FINNOMENA MONEY