ค้นหาจากรหัสกองทุน

WE-TENERGY

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วี นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-17.82%
3M
-14.32%
6M
-
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
WEASSET
ประเภทกอง
Global Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
25 ก.พ. 64
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
206,951,264.76 บาท