ค้นหาจากรหัสกองทุน

WE-USREIT

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วี ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
7.22%
3M
6.24%
6M
35.88%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
WEASSET
ประเภทกอง
Fund of Property fund - Foreign
ค่าความเสี่ยง
8 - กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
26 พ.ย. 62
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
66,017,575.78 บาท