ค้นหาจากรหัสกองทุน
กรุณารอสักครู่
BCARE
KFHEALTH-A
UOBSHC
KT-HEALTHCARE-A
หนังสือชี้ชวน
บลจ
ประเภทกอง
ค่าความเสี่ยง
Feeder Fund
นโยบายค่าเงิน
นโยบายการจ่ายปันผล
ค่าธรรมเนียมขาย
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
FINNOMENA 3D Diagram
  
BCARE
  
KFHEALTH-A
  
UOBSHC
  
KT-HEALTHCARE-A

เส้นประ คือ ค่าเฉลี่ย