ค้นหาจากรหัสกองทุน
กรุณารอสักครู่
SCBS&P500
K-USXNDQ-A(A)
K-WORLDX
SCBBLN
SCBINDIA
SCBROBOA
หนังสือชี้ชวน
บลจ
ประเภทกอง
ค่าความเสี่ยง
Feeder Fund
นโยบายค่าเงิน
นโยบายการจ่ายปันผล
ค่าธรรมเนียมขาย
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Finnomena 3D Diagram
  
SCBS&P500
  
K-USXNDQ-A(A)
  
K-WORLDX
  
SCBBLN
  
SCBINDIA
  
SCBROBOA

เส้นประ คือ ค่าเฉลี่ย