ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMBUSB

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-1.58%
3M
-1.11%
6M
0.06%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TMBAM
ประเภทกอง
Short Term General Bond
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jan 25, 16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29,331,795,675.31 บาท
FINNOMENA MONEY