สวัสดีครับ มา update มุมมองการลงทุนในปี 2559 ของ ผมยังคงสัดส่วนการลงทุนในหุ้น โดยเน้นไปที่ประเทศญี่ปุ่น และจีน ขณะที่ไม่ให้นำหนักการลงทุน (Zero Weight) ในหุ้นสหรัฐฯ และหุ้นกลุ่ม Global Health Care และกลับมาให้นำหนักการลงทุนในหุ้นไทยบ้างหลังจากไม่แนะนำให้ถือครองมาอย่างต่อเนื่องจนถึงไตรมาส 4/2558 ที่ผ่านมา ทั้งนี้การแนะนำพอร์ตการลงทุนอยู่บนสมมติฐานสำคัญที่ว่า… ราคาโภคภัณฑ์มีการฟื้นตัวบ้างภายหลังตกต่ำต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน และทำให้เศรษฐกิจและตลาดทุนของประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่มีการฟื้นตัวจากที่ปรับลดลงแรงในรอบปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเราแนะนำให้นักลงทุนมีแผนที่ชัดเจนหากกรณีที่เกิดเหตุการณ์ Commodities Crunch หรือราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงดิ่งลงอย่างรุนแรง   รูปที่ 1 ตารางผลตอบแทนในสินทรัพย์ทั่วโลกปี 2558 เป็นสกุล USD ที่มา stocktrader.com ก่อนจะไปกำหนดมุมมองการลงทุนในปี 2559 ไปดูภาพรวมผลตอบแทนของสินทรัพย์ทั่วโลกในปี 2558 ที่ผ่านมากันก่อนครับ โดยภาพรวมนับเป็นปีที่เหนื่อยสำหรับการลงทุน เพราะทั้งหุ้น ตราสารหนี้ […]