สวัสดีครับ มา update มุมมองการลงทุนในปี 2559 ของ ผมยังคงสัดส่วนการลงทุนในหุ้น โดยเน้นไปที่ประเทศญี่ปุ่น และจีน ขณะที่ไม่ให้นำหนักการลงทุน (Zero Weight) ในหุ้นสหรัฐฯ และหุ้นกลุ่ม Global Health Care และกลับมาให้นำหนักการลงทุนในหุ้นไทยบ้างหลังจากไม่แนะนำให้ถือครองมาอย่างต่อเนื่องจนถึงไตรมาส 4/2558 ที่ผ่านมา ทั้งนี้การแนะนำพอร์ตการลงทุนอยู่บนสมมติฐานสำคัญที่ว่า…