เมื่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเปลี่ยนโลกการเงิน

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึงการสร้างความฉลาดให้กับสิ่งไม่มีชีวิตให้มีความฉลาด และสามารถทำงานแทนมนุษย์ได้ เช่น รถยนต์ไร้คนขับ, ผู้ช่วย Siri, Amazon Alexa โดยล่าสุดการใช้ AI เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) กำลังแพร่หลายมากขึ้นเรื่อย ๆ

ข้อมูลจาก CB Insights และ SingularityHub พบว่าในปัจจุบัน FinTech Startup ที่ใช้ AI เป็นตัวช่วยในการดำเนินธุรกิจกำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี 2559 ที่ผ่านมามีการระดมทุนธุรกิจ Startup ที่เกี่ยวข้องกับ AI สูงเป็นประวัติการณ์ถึงกว่า 5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยหลัก ๆ เป็นการใช้ AI ในธุรกิจการกู้ยืมเงิน การทำ Credit Scoring การแนะนำการลงทุน ธุรกิจประกัน ไปจนถึงการทำบัญชี และการเรียกเก็บหนี้ เราลองไปดูตัวอย่างบริษัทเหล่านี้กันครับ

Numerai (numer.ai)

Numerai เป็น Hedge Fund ที่ใช้ข้อมูลจากมวลชน (Crowdsourcing) ใช้ financial model จำนวนมาก ไปจนถึงการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ โดยผู้ก่อตั้งเชื่อว่าการใช้ AI เข้ามาเรียนรู้ข้อมูลดังกล่าวจะทำให้สามารถกองทุนลงทุนได้ดีกว่ามนุษย์ ปัจจุบันมีนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) เกือบหมื่นคนที่ส่ง Alogorithm เข้ามาใน platform ของ Numerai และคนที่ส่งโมเดลที่แม่นยำที่สุดจะได้รับรางวัลสูงถึง 60,000 USD เป็นการตอบแทน และเมื่อยิ่งส่งข้อมูลเข้าไปมากขึ้นก็จะทำให้ความสามารถในการลงทุนของ Numerai ดีขึ้นเรื่อย ๆ จากการนำ Alogorithm ที่ได้มาไปศึกษาและสร้างเป็นโมเดลให้กองทุนสามารถตัดสินใจการลงทุนได้ด้วยตัวเอง

Digit (digit.co)

Digit เป็น FinTech Startup ด้านการออม โดย Digit จะวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เงินในบัญชีกระแสรายวันที่ไม่มีดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยต่ำ และทำการย้ายเงินไปบัญชี Digit โดยอัตโนมัติ และ Digit จะนำเงินไปลงทุนในกองทุนตลาดเงินทำให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ประโยชน์ที่ได้รับคือเราจะได้ไม่ต้องเอาเงินไปแช่ในบัญชีกระแสรายวันไว้เฉย ๆ และ Digit จะช่วยนำเงินไปแสวงหาผลตอบแทนที่ดีกว่าโดยอัตโนมัติ โดยปัจจุบัน Digit ได้จับมือกับธนาคารกว่า 2,500 แห่งในสหรัฐฯ เป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว

Lemonade (lemonade.com)

Lemonade เป็นบริษัทประกันภัยที่เน้นเรื่องการประกันที่อยู่อาศัย และการประกันการเช่าที่อยู่อาศัย (Rental Insurance) โดยใช้ AI มาช่วยในการคำนวณแผนของกรมธรรม์ และใช้ Chatbot ในการดูแลลูกค้าโดยสามารถเสนอแผนประกันได้ภายใน 90 วินาที โดยบริษัทเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและก้าวขึ้นมาเป็น Market Share อันดับ 1 ของตลาดการประกันการเช่าที่อยู่อาศัยใน New York เป็นที่เรียบร้อย และกำลังขยายตัวไปยังรัฐอื่น ๆ ในสหรัฐฯ อย่างรวดเร็ว

Opera Solutions (operasolutions.com)

Opera Solutions เป็นฟินเทคกลุ่มประเภท Predictive Analytic ซึ่งมีการใช้ Big Data และ Machine Learning เพื่อนำมาเสนอเป็น Solution ให้กับสถาบันการเงินอย่างหลากหลาย เช่นการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการบริหารพอร์ตโฟลิโอ การวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคเพื่อนำไปสู่การแนะนำที่เหมาะสม โดยทั้งหมดจะเป็นโมเดลแบบ B2B คือการที่ Opera Solutions นำเสนอ Solution

Affirm (affirm.com)

Affirm ทำธุรกิจปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล โดยเป็นการปล่อยสินเชื่อแบบสด ๆ สำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ โดยให้ลูกค้าผ่อนชำระเป็นรายเดือน โดย Affirm จะใช้ AI ในการคำนวณ credit scoring เพื่อเสนออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย Affirms ก่อตั้งโดย Max Levchin อดีตผู้ก่อตั้ง paypal และได้ทำการระดมทุนไปแล้วกว่า 500 ล้านเหรียญ

เรามาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญในโลกของการเงิน ในวันที่ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งที่ AI เข้ามามีบทบาทคือการตัดสินใจแทนมนุษย์ เช่น การทำ Credit Scoring ซึ่ง AI มีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจปล่อยกู้ รวมถึงการกำหนดอัตราดอกเบี้ย การตัดสินใจลงทุนโดยใช้ข้อมูลจำนวนมาก ในความเร็วเป็นระดับวินาที การช่วยบริหารเงินส่วนบุคคล โดยศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของแต่ละคน ไปจนถึงการออกกรมธรรม์ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมความเสี่ยงของเรามากขึ้น ทั้งหมดก็เป็นเกร็ดความรู้เรื่อง AI ที่นำมาฝากกันในวันนี้ สวัสดีครับ

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ