Close

พอร์ตกองทุน Best-in-Class ที่ลงทุนในกองทุนอสังหาฯ และ REITs

ปัจจุบันกองทุนอสังหาฯ และ REITs เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากสำหรับนักลงทุนไทย ด้วยธรรมชาติของการจ่ายเงินปันผลที่สูง 5 – 7% ซึ่งสร้างรายได้ให้กับนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และความผันผวนที่อยู่ระดับต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นพอสมควร โดย Fund of Property Fund หรือกองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนช่วยเลือกลงทุนในกองทุนอสังหาฯ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ REITs เป็นผลิตภัณฑ์ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจุดเด่นของกองทุนชนิดนี้คือมีผู้จัดการกองทุนมาช่วยเลือกสรรกองทุนอสังหาฯ ชั้นดี ช่วยกระจายความเสี่ยง รวมถึงมีสภาพคล่องให้นักลงทุนสามารถซื้อขายได้

วันนี้ทาง FINNOMENA ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ พอร์ต “Best-in-Class Property & REITs” ที่จะช่วยให้คุณได้ลงทุนในกองทุนชนิด Fund of Property Fund ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมจากนับสิบ ๆ กองที่มีเสนอขายในปัจจุบัน รายละเอียดเป็นอย่างไร ไปดูกันครับ

ผลตอบแทนและความผันผวนย้อนหลัง 3 ปีของแต่ละประเภทหลักทรัพย์

พอร์ตกองทุน Best-in-Class ที่ลงทุนในกองทุนอสังหาฯ และ REITs

รูปที่ 1 ผลตอบแทนของแต่ละประเภทสินทรัพย์ | ที่มา FINNOMENA Business Intelligence

จากการศึกษาของ FINNOMENA พบว่ากองทุนประเภท Fund of Property Fund ให้ผลตอบแทนต่อปีเฉลี่ย 9.94% ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาสูงกว่ากองทุนประเภท Money Market และกองทุนตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนเพียง 1 – 1.5% จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักลงทุนหันมาลงทุนในกอง Fund Property Fund กันมากขึ้นเรื่อย ๆ

เมื่อเปรียบเทียบสินทรัพย์ชนิดนี้กับหุ้นก็จะพบว่า 3 ปีที่ผ่านมากองทุนประเภท Fund of Property Fund นอกจากจะมีระดับความผันผวนที่ต่ำกว่าหุ้น ยังมีผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีที่สูงกว่าหุ้นอีกด้วย เนื่องจากตลาดหุ้นในรอบที่ 3 ปีที่ผ่านมาแกว่งตัวค่อนข้างผันผวน ส่งผลให้นักลงทุนทั้งรายย่อย และสถาบันเข้าลงทุนในกองทุน Fund of Property Fund อย่างต่อเนื่อง

ระบบ FINNOMENA Score ในการเลือกกองทุนในพอร์ต Best-in-Class

พอร์ตกองทุน Best-in-Class ที่ลงทุนในกองทุนอสังหาฯ และ REITs

รูปที่ 2 เกณฑ์การเลือกกองทุน Best-in-class | ที่มา FINNOMENA IC

เราใช้ระบบการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยทีม Business Intelligence ร่วมกับทีมคณะกรรมการลงทุน (IC) ในการวิเคราะห์ 4 ปัจจัยนำไปสู่ผลลัพธ์คือพอร์ตการลงทุนแนะนำ Best-in-Class ดังนี้

1. ผลตอบแทนย้อนหลัง

เราเชื่อว่าการบริหารกองทุนที่ดีนั้นจะสะท้อนออกมาทางผลตอบแทนและความเสี่ยง ยิ่งระยะเวลาของกองทุนยาวเท่าไหร่ก็มีข้อมูลให้เราศึกษามากขึ้น ระยะเวลาที่นานขึ้นบอกถึงความสามารถที่มั่นคงของผู้จัดการกองทุนที่สามารถบริหารกองทุนให้มีผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง

หลักการ เราศึกษาความสม่ำเสมอของผลตอบแทน 1 ปี, 3 ปี, 5 ปี ในทุกๆ แง่มุม เพื่อให้ได้กองทุน Best-in-Class ที่ดีที่สุด

2. ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง (Risk adjusted Return)

เราพิจารณาโดยใช้อัตราส่วน 2 ตัวคือ Sharpe Ratio ซึ่งยิ่งมากยิ่งแปลว่า ผลตอบแทนคุ้มกับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ดี และ Information Ratio (IR) ซึ่งยิ่งมากยิ่งแปลว่า สามารถทำผลตอบแทนได้ดีกว่าดัชนีอ้างอิง

หลักการ ดูค่า Sharpe Ratio และ Information Ratio ที่ระยะ 3 ปี และ 5 ปี

3. Maximum Draw Down (Max DD)

หมายถึง เวลาตลาดหุ้นขาลงแรงๆ กองทุนลงเยอะแค่ไหน สิ่งสำคัญในการเป็นกองทุนที่ผลตอบแทนยอดเยี่ยมในระยะยาวไม่ใช่อยู่ที่การขึ้นแรงๆ ในยามขาขึ้นเพียงอย่างเดียว

หลักการ ที่สำคัญกว่านั้นคือการขาดทุนให้น้อย ในยามตลาดปรับลงลงแรง ๆ (Draw down ต่ำ ๆ)

 

ผลตอบแทนในอดีตระหว่าง “พอร์ต Best-in-class กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ REITs” Vs กองทุนท้ายตาราง

พอร์ตกองทุน Best-in-Class ที่ลงทุนในกองทุนอสังหาฯ และ REITs

รูปที่ 3 ผลตอบแทน “พอร์ต Best-in-Class กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ REITs” Vs กองทุนท้ายตาราง | ที่มา FINNOMENA Business Intelligence

เมื่อลองศึกษากันดูที่ผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมาของกองทุนชนิด Fund of Property Fund กองทุน Best-in-Class 3 กองทุนให้ผลตอบแทน 57% ขณะที่กองทุนที่ผลตอบแทนอยู่ท้ายตาราง 3 กองทุนให้ผลตอบแทนเพียง 16% เห็นได้ชัดว่ากองทุน Best-in-Class ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ามาก

นอกจากนี้การศึกษาของ FINNOMENA ยังพบอีกว่าถ้าเราทำการ “ปรับพอร์ตการลงทุนของเราทุกต้นปี (rebalance) เพื่อลงทุนในกองทุน Best-in-class อย่างต่อเนื่องยังช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นอีกด้วย”

พอร์ต “Best-in-class กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ REITs”

พอร์ตกองทุน Best-in-Class ที่ลงทุนในกองทุนอสังหาฯ และ REITs

รูปที่ 4 รายชื่อกองทุนพอร์ต Best-in-class ประเภทกองทุนที่ลงทุนในกองทุนอสังหาฯ และ REITs | ที่มา FINNOMENA Business Intelligence

พอร์ต “Best-in-class กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ REITs” คือผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจาก FINNOMENA เป็นพอร์ตการลงทุนแนะนำในกองทุน Best-in-Class ของกองทุนชนิด Fund of Property Fund ซึ่งจะแนะนำ 3 กองทุนที่ได้รับ FINNOMENA Score สูงที่สุด และมีคำแนะนำ Rebalance ในการปรับพอร์ตไปสู่กองทุน Best-in-class ให้นักลงทุนปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ขั้นต่ำการลงทุน 1 ล้านบาทเนื่องจากเป็นพอร์ตการลงทุนที่กระจุกตัวในชนิดสินทรัพย์เดียว สนใจลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนใครได้ที่ https://www.finnomena.com/bic/

FundTalk รายงาน

พอร์ตกองทุน Best-in-Class ที่ลงทุนในกองทุนอสังหาฯ และ REITs