bottom-space-case-study-bottom-space-bwg

วันนี้พาไปรู้จักกับ “หุ้นขยะ” กันครับ คำว่า “ขยะ” ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าหุ้นที่มันไม่ดีนะครับ แต่หมายถึงหุ้นที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับขยะ ซึ่งวันนี้ขยะกลายเป็นทองไปแล้ว จากเดิมที่ต้องขุดหลุมฝัง จุดไฟเผาทิ้ง ไม่มีที่จะเก็บ วันนี้รัฐบาลสนับสนุนเรื่องโรงไฟฟ้าจากขยะอย่างชัดเจน ทำได้ 1 เมกกะวัตต์มีกำไรหลายล้านบาท ผมมีตัวอย่างกรณีศึกษาหุ้น BWG หรือ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ที่ทำวิเคราะห์ไว้ได้ดีโดย SPACER รุ่น 1 คุณ Kittisak Pinchai (ชื่อเฟสบุ๊ค) ซึ่งได้ทำไว้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา การวิเคราะห์ชุดเต็มนั้น ท่านที่สนใจไปติดตามต่อใน Facebook Group เพียงค้นหาคำว่า “SPACE by FINNOMENA” ครับ Bottom-up SPACE คือแนวคิดการสร้างพื้นที่ด้านการลงทุนด้วยตัวคุณเอง เราเชื่อว่า การวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเอง ตัดสินใจซื้อขายด้วยตัวเองเท่านั้นที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการลงทุนได้ โครงการนี้มีจุดประสงค์ในเรื่องของการศึกษา ไม่ได้เป็นการชี้นำ หรือเป็นการกำหนดมุมมองที่มีต่อหุ้น เราเชื่อว่าการการลงมือทำจริง ฝึกจริง วิเคราะห์จริงจะช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการลงทุนได้อย่างแท้จริง

BWG ดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ทั้งที่ไม่อันตราย (Non-Hazardous Waste) และที่เป็นอันตราย (Hazardous Waste) มีศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี บนเนื้อที่ดินรวมประมาณ 271 ไร่ โดยเป็นการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย ปรับเสถียรและการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตราย บำบัดน้ำเสีย และการนำขยะมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากอุตสาหกรรม (Refuse Derived Fuel Project-RDF) ซึ่งนำไปใช้แทนถ่านหินหรือนำไปป้อนโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ปัจจัยสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับ BWG 11 ข้อ ดังนี้

1) การเข้ามาของคู่แข่งทำได้ยากเนื่องจากต้องได้รับใบอนุญาติ รวมถึงต้องขอ EIA HIA ให้ได้ตามมาตรฐานของกรมโรงงาน อีกทั้งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และต้องมีความเชี่ยวชาญ

2) อำนาจการต่อรองของลูกค้ามีน้อยเนื่องจาก กรมโรงงานมีกฏหมายว่าขยะอุตสาหกรรมต้องได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี และต้องรับบริการจากบริษัทที่ได้รับใบอนุญาติเท่านั่น

3) ขยะในประเทศไทยยังมีการกำจัดไม่ถูกวิธีอีกจำนวนมาก หากมีการกำจัดอย่างถูกต้องแล้วจะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกมาก

4) บริษัทประกอบธุรกิจกำจัดการอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรรายเดียวในประเทศไทย

5) ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล เกี่ยวกับวาระขยะแห่งชาติจะทำให้มีขยะเข้าสู่ระบบมากขึ้น 6) มีความเข้มงวดมากขึ้นในการกำกับดูแลของหน่วยงานปรับบทลงโทษผู้ลักลอบทิ้งขยะ อุตสาหกรรมอย่างไม่ถูกวิธี

7) BWG ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การร่วมดำเนินงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการ “การผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม” กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

8) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน และเตรียมให้ใบอนุญาตสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะเพิ่มอีกจำนวนมาก

9) โรงไฟฟ้าขยะโรงแรกของบริษัท ขนาดประมาณ 9 MW ได้รับใบอนุญาตเรียบแล้วแล้ว พร้อมทั้งการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI คาดว่าจะสร้างเสร็จประมาณไตรมาส 3 ปี 2559 และอีก 9 MW ในปี 2560

10) หากโรงไฟฟ้าเริ่มดำเนินการจะส่งผลเติบโตต่อกำไรอย่างมาก เนื่องจากวัตถุดิบที่นำมาป้อนโรงไฟฟ้า คือ RDF ซึ่งได้มาจากขยะที่บริษัทรับกำจัดอยุ่ ทำให้ต้นทุนในการดำเนินการน้อยมาก ส่งผลให้บริษัทมีรายได้และกำไรเพิ่มมากขึ้น จากการขาย RDF ให้กับโรงไฟฟ้า และมีรายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกจากนั้น ยังช่วยให้ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เติบโตได้คล่องตัวมากขึ้นจากพื้นที่ฝังกลบที่เพิ่มขึ้น

11) ประเด็นที่ต้องติดตาม คือ กกพ.ประกาศให้ยื่นขอ PPA ขยะอุตสาหกรรมอีก 50MV บนเงื่อนไขโครงการละไม่เกิน 10 MV คาดว่าบริษัทจะได้รับ PPA เพิ่ม จะประกาศราชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมในช่วงปลายปีนี้ ทั้งหมดเป็นบางส่วนของการวิเคราะห์ “การเติบโต” ของหุ้น BWG ที่ทำให้เห็นภาพทั้งธุรกิจปัจจุบันที่มีแนวโน้มเติบโต รวมถึงโอกาสทางธุรกิจที่เปิดกว้าง จากนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนการเกิดขึ้นของโรงไฟฟ้าจากขยะที่คุณ Kittisak Pinchai (ชื่อเฟสบุ๊ค) ได้แชร์ไว้ใน SPACE ครับสนใจไปอ่านดูต่อแบบเต็ม ๆ ได้ที่ https// facebook.com/groups/space.finnomena/ ติดตามข้อมูลการลงทุนดี ๆ ได้ทาง LINE Official เพียงค้นหาไอดี @FundTalk (มีเครื่องหมาย @ ด้วย) หรือ Facebook Page ค้นหาคำว่า “FundTalk” สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

ที่มาบทความ : http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/638986