bottom-space-case-study-bottom-space-asn

ต้องยอมรับเลยว่า FinTech หรือการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมทางการเงิน เป็นเรื่องที่กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงต่ออุตสาหกรรมการเงินทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ในบ้านเราก็มีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการทำธุรกิจฟินเทคอยู่เหมือนกัน ซึ่งคือ ASN หรือ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) โดยที่ทำวิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจโดยสมาชิกโครงการ SPACE by FINNOMENA คุณ Waraporn Junsangaram (ชื่อเฟสบุ๊ค) ได้ทำการศึกษาไว้อย่างน่าสนใจ Bottom-up SPACE คือแนวคิดการสร้างพื้นที่ด้านการลงทุนด้วยตัวคุณเอง เราเชื่อว่า การวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเอง ตัดสินใจซื้อขายด้วยตัวเองเท่านั้นที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการลงทุนได้ โครงการนี้มีจุดประสงค์ในเรื่องของการศึกษา ไม่ได้เป็นการชี้นำ หรือเป็นการกำหนดมุมมองที่มีต่อหุ้น เราเชื่อว่าการที่นักลงทุนแต่ละคนลงมือศึกษา วิเคราะห์ และตัดสินใจลงทุนได้ด้วยตัวเองจะช่วยให้ท่านนักลงทุนประสบความสำเร็จในการลงทุนได้อย่างแท้จริง

1.ASN ทำธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย และ ประกันชีวิตผ่านโทรศัพท์โดยมีประสบการณ์ทำธุรกิจด้านนี้มากกว่า 10 ปีด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1.5 ล้านบาท

2.รายได้หลัก ๆ มาจารายได้จากการเป็นนายหน้าประกันภัยผ่านโทรศัพท์ (Telemarketing ) โดยประกันวินาศภัยทางบริษัทจะมุ่งขายแต่ประกันรถยนต์เพียงอย่างเดียว และมีรายได้จากค่าบริการมาจากการขายประกันรถยนต์ประมาณ 73-76% ของรายได้รวมในปี 2012-2015 โดยทางบริษัทจะได้ค่าตอบแทนเป็นอัตราค่านายหน้าสูงสุดที่ 12% และ 18% และประกันชีวิตแบ่งเป็นการขายประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันสุขภาพโดยทางบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเป็นอัตราค่านายหน้าสูงสุดปีแรกไม่เกิน 40% ของจำนวนเบี้ยประกันปีแรก และในปี 2 และปี 3 อัตราไม่ต่ำกว่า 25% ของอัตราจ้างในปีแรก

3.ช่องทางการจัดจำหน่ายหลักๆมี 2 ช่องทางคือการจัดจำหน่ายโดยพนักงานขายผ่านโทรศัพท์ (Telemarketing ) โดยข้อมูลส่วนใหญ่จะมาจากการซื้อฐานข้อมูลจาก Non partner และส่วนที่เหลือก็จะมาจาก Partner และการจัดจำหน่ายผ่านรับ Online or Online Marketing จัดทำเพื่อรองรับในกลุ่มลูกค้าที่นิยมซื้อสินค้าผ่าน internet online มากขึ้นในอนาคต

4.โครงสร้างรายได้ ถ้าแบ่งตามธุรกิจและบริการในปี 2015 รายได้ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่านายหน้าประกันวินาศภัยภาคสมัครใจประมาณ 64% ของรายได้รวม และได้ในรายได้ค่านายหน้าประกันชีวิตอยู่ที่ประมาณ 22% และหากแบ่งตามที่มาข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูลในส่วนของนายหน้าปีประกันภัยและประกันชีวิตมีที่มาจากการซื้อข้อมูลจากผู้จัดจำหน่ายข้อมูล Non partner รวมกว่า 72 % ที่เหลือมาจากฐานข้อมูลของคู่ค้า (Partner)

5. ในปี 2559 ทางบริษัทมีแผนที่จะขยายช่องทางจัดจำหน่ายไปที่ e-commercce ผ่านการขายประกันผ่านทาง Internet และ mobile Application แบบ Non Stop Service ซึ่งมีตั้งแต่การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ การเปรียบเทียบเบี้ยประกัน การชำระเงิน และพร้อมกับให้ความคุ้มครองทันที ซึ่งตลาดปัจจุบันมีแค่เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และเบี้ยประกันเท่านั้น ซึ่งช่องทางที่กล่าวมาทางคู่แข่งคนอื่นๆยังมีค่อนข้างจะน้อย

6.ลำดับสุดท้ายที่คิดว่าหุ้นตัวนี้เป็น Growth stock คิดว่าตรงตาม Mega เทรนในอนาคตที่คิดว่า การทำธุรกรรมผ่านช่องทาง Internet จะเป็นที่นิยมมากขึ้นและพฤติกรรมของลูกค้าในอนาคต เพราะมีความสะดวกสบายและซื้อราคาถูกกว่าซื้อผ่านนายหน้าโดยตรง

ทั้งหมดเป็นบางส่วนของการวิเคราะห์ “การเติบโต” ของ ASN ซึ่งจัดว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับฟินเทค กลุ่ม Insurtech หรือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจนายหน้าประกันภัย สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

ที่มาบทความ : http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/639346