bottom-up-space-fn-casestudy

Factory Outlet เป็นอีกหนึ่งสถานที่ซึ่งนักท่องเที่ยวมักจะแวะเวียนเข้าไปจับจ่ายซื้อของกัน และนับเป็นอีกธุรกิจที่เติบโตไปกับแนวโน้มการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทย วันนี้ผมขอพาท่านผู้อ่านไปทำความรู้จัก FN หรือ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จากัด (มหาชน ) ที่ทำการศึกษาไว้อย่างน่าสนใจโดยสมาชิกโครงการ SPACE by FINNOMENA คุณ Teerapol Jirathinan (ชื่อเฟสบุ๊ค) ไปดูกันเลยครับ Bottom-up SPACE คือแนวคิดการสร้างพื้นที่ด้านการลงทุนด้วยตัวคุณเอง เราเชื่อว่า การวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเอง ตัดสินใจซื้อขายด้วยตัวเองเท่านั้นที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการลงทุนได้

***โครงการนี้มีจุดประสงค์ในเรื่องของการศึกษา ไม่ได้เป็นการชี้นำ หรือเป็นการกำหนดมุมมองที่มีต่อหุ้น สนใจดูรายละเอียดได้ทางเฟสบุ๊ค ที่ http://bit.ly/SPACE-FINNOMENA

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จากัด (มหาชน) ( “FN”) ดำเนินธุรกิจศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าประเภท “เอ๊าท์ เลท” ภายใต้ชื่อ “เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท (“เอ๊าท์เลท”)” ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ประเภทเสื้อผ้า เครื่องนอน เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ และของใช้ภายในบ้าน ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท และตราสินค้าอื่น ๆ ที่เป็น International Brand เป็นส่วนใหญ่ เพื่อสร้างความหลากหลาย และตอบสนองความต้องการได้ทุกเพศทุกวัย ซึ่งบริษัทเสาะหาและคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ โดยปัจจุบันบริษัทมีเอ๊าท์เลททั้ง สิ้น 7 สาขา ได้แก่ สาขาเพชรบุรี สาขากาญจนบุรี สาขาพัทยา สาขาปากช่อง สาขาสิงห์บุรี สาขาหัวหิน และสาขาศรีราชา ความน่าสนใจของ FN คือแผนจะเปิดสาขาให้ได้ปีละ 2 สาขาอย่างต่อเนื่อง และจะปรับรูปแบบธุรกิจจากเดิมที่เป็นร้านขายของตัวเองอย่างเดียว เป็นแบบพื้นที่ให้เช่า ในอนาคต หากสามารถปรับสาขาเดิมให้มีพื้นที่เช่าได้จริง รวมถึงสาขาใหม่เปิดขึ้นมาหลังจากนี้ FN จะเริ่มมีรายได้ที่มั่นคงจากค่าเช่าเข้ามาเสริมด้วย

FN มี gross margin สูงถึง 45% และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้น จากการที่เน้นขายสินค้าที่ผลิตขึ้นมาเอง ถึงแม้ว่าจำนวนวันของสินค้าคงเหลือ ของ FN สูงถึง 200 กว่าวัน แต่การเปิดสาขาเพิ่มเติมมีแนวโน้มช่วยทำให้สินค้าคงเหลือของ FN หมุนได้เร็วขึ้น และจำนวนวันของสินค้าคงเหลือจะลดลง และสร้างกระแสเงินสดเข้ามาให้แก่บริษัทในอนาคตได้

การเติบโตของ FN หลัก ๆ คือการที่บริษัทมีแผนที่จะขยายสาขาเอ๊าท์เลทเพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมุ่งเน้นที่จะเปิดสาขาในจังหวัดที่เป็น เส้นทางสายหลัก สำหรับการท่องเที่ยวของประเทศ เพื่อรองรับความต้องการซื้อของลูกค้าในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งบริษัทเน้นการสร้างสรรค์รูปแบบเอ๊าท์เลทให้มีความสะดวกสบายในการจับจ่ายซื้อ ของ รวมถึงการพักผ่อน ผ่านความพิถีพิถันในการสรรหาผลิตภัณฑ์ที่นำมาวางจำหน่ายให้มีความหลากหลายและสอดรับกับความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ภายในปี 2561 บริษัทมีแผนที่จะเปิดสาขาเพิ่ม 5 สาขา โดยคาดว่าจะใช้งบลงทุนต่อสาขาประมาณ 120 ล้านบาท ซึ่งแหล่งเงินที่ใช้ในการลงทุนจะมาจากเงินระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ประชาชนเป็น ครั้งแรกส่วนหนึ่ง ร่วมกับกระแสเงินสดภายในกิจการ และการขอรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้สาขาที่เปิดใหม่จะมีรูปแบบเป็นเอ๊าท์เลท ซึ่งจะเปิดให้มีพื้น ที่เช่าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนั้นก็จะสามารถที่จะเพิ่มยอดขายและอัตรากำไรสุทธิได้

ทั้งหมดเป็นประเด็นหลัก ๆ ในการศึกษาบริษัท ของ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จากัด (มหาชน ) โดยคุณ Teerapol Jirathinan (ชื่อเฟสบุ๊ค) ท่านใดสนใจรายละเอียดเต็ม ๆ พร้อมรูปประกอบ หรือต้องการไปแลกเปลี่ยนความรู้กัน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/SPACE-FN สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ