bottom-up-space-qualitative-analysis-SPA

ผมเชื่อว่าการวิเคราะห์หาหุ้นรายตัวที่ใช่ “การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ” สำคัญกว่า “การวิเคราะห์เชิงปริมาณ” เราควรหาธุรกิจที่ใช่ มีผู้บริหารที่ใช่ และมีกลยุทธ์ที่ใช่ จากนั้นจึงค่อยเข้าไปวิเคราะห์งบหรือวิเคราะห์เชิงปริมาณและวันนี้ผมขอยกตัวอย่างของ Spacer รุ่นแรกของเรา คุณ Chatphong Han ที่วิเคราะห์เชิงคุณภาพหุ้น SPA ไว้น่าสนใจมาก อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ชุดเต็มนั้นยาวมาก ๆ ท่านที่สนใจไปติดตามต่อใน Facebook Group เพียงค้นหาคำว่า “SPACE by FINNOMENA” นะครับ

Bottom-up SPACE คือแนวคิดการสร้างพื้นที่ด้านการลงทุนด้วยตัวคุณเอง เราเชื่อว่า การวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเอง ตัดสินใจซื้อขายด้วยตัวเองเท่านั้นที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการลงทุนได้ โครงการนี้มีจุดประสงค์ในเรื่องของการศึกษา เป็นการที่ผู้สนใจในโครงการลองฝึกวิเคราะห์การลงทุนในหุ้น ไม่ได้เป็นการชี้นำ หรือเป็นการกำหนดมุมมองที่มีต่อหุ้น เราเชื่อว่าการการลงมือทำจริง ฝึกจริง วิเคราะห์จริงเท่านั้น ที่จะช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการลงทุนได้อย่างแท้จริง “SPA”…ผู้นำด้านการให้บริการธุรกิจสปาแบบครบวงจร…เจ้าเดียวในตลาดหุ้น จัดอยู่ในธุรกิจบริการและส่งเสริมรักสุขภาพซึ่งถือเป็น Mega Trend ของผู้คนที่ใส่ใจรักสุขภาพมากขึ้น

‎แนวทางการวิเคราะห์หุ้น ‬SPA

การวิเคราะห์ในครั้งนี้ จะเน้นที่ “High Growth” เป็นหลัก โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงคุณภาพมากกว่าการวิเคราะห์เชิงตัวเลขหรือปริมาณมากนัก (ไม่ใช่ไม่สำคัญนะครับ) อันได้แก่ การศึกษาเรื่องราวของหุ้น “SPA”, Model ของธุรกิจ อุตสาหกรรมของบริษัท ตลอดจนกลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร รวมถึงการวิเคราะห์งบการเงินพอสังเขป ผ่านข่าวสารข้อมูลจากกลุ่มบริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป (SWG) และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น, บทวิเคราะห์, งาน Opportunity Day และที่สำคัญคือ..หลักการของ IO3 – แนวคิดเลือกหุ้นแบบ 3 ล้อถูกหวย

‎วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ

เป็นผู้ให้บริการสปาที่ครบวงจรในระดับอาเซียน โดยให้บริการที่ดีที่สุดและเกินความคาดหวังของลูกค้า พนักงานทุกคนผ่านการฝึกอบรมและมีความเชี่ยวชาญอย่างสูงในการบำบัดดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และปรับสมดุลเพื่อให้ลูกค้าได้ผ่อนคลายทั้งร่างกายเเละจิตใจ

‎เป้าหมายหลักของบริษัทฯ

เป็นผู้นำธุรกิจสปาของเอเชียในปี 2563 โดยมี Brand เป็นที่ยอมรับของภูมิภาคเอเชียโดยมีแผนขยายสาขาไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน ฯลฯ และกลุ่มประเทศอาเซี่ยน เช่น CLMV, สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นต้น

จุดแข็งของบริษัทฯ

คือ..แบรนด์ที่แข็งแกร่งในตลาดเอเชียพร้อมความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารและการจัดการสปา

ลักษณะการประกอบธุรกิจและจำนวนร้านสปา‬

กลุ่มบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป (SWG) ดําเนิน ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสปา โดยแบ่งออกเป็น 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่…

 1. ธุรกิจสปา : ให้บริการสปาแก่ลูกค้าชาวต่างชาติและชาวไทย สัดส่วน 80:20
 2. ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร
 3. ธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
 4. กิจการโรงเรียนนวดแผนไทย

‎ปัจจัยหลักที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทเติบโตดีต่อเนื่อง‬

 1. อัตรา Staff Utilization Rate สูงขึ้น สืบเนื่องจากจำนวนลูกค้าที่มากขึ้น
 2. การขยายสาขาภายใต้แบรนด์ Let’s Relax
 3. การขยายสาขาแบบ M&A ผ่านการเทคโอเวอร์
 4. การเซ็นสัญญาขายแฟรนไชส์ธุรกิจสปาไปยังประเทศจีน

‎กลยุทธ์การขยายธุรกิจของSPAและการเติบโตในระยะยาว

 1. การขยายสาขาของแบรนด์
 2. การขยายสาขาภายใต้สัญญาว่าจ้างบริหารจัดการธุรกิจสปาของโรงแรม รีสอร์ตและสปอร์ตคลับในประเทศ
 3. การขยายสาขาธุรกิจสปาในต่างประเทศ และภูมิภาค ASEAN
 4. การเปิดร้านสปา 3 ดาว ภายใต้แบรนด์ Baan Suan Massage เพื่อเพิ่มสัดส่วนลูกค้าคนไทย
 5. การขยายสาขาผ่านการควบรวมกิจการโดยมุ่งเน้นไปที่ผู้ประกอบกิจการสปาที่มีเครือข่ายขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศ
 6. บริษัทฯ มีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาภายใต้แบรนด์ “Blooming” และ “Siam Wellness Secret” ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
 7. โรงเรียนนวดแผนไทย “บลูมมิ่ง” เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตา

และนี่เป็นตัวอย่างที่ดีของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยคุณ “Chatphong Han” ที่ทำให้เราเข้าใจถึงศักยภาพการเติบโตของบริษัท ก่อนที่เราจะต่อยอดด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเชิงปริมาณ ซึ่งหลักๆ คือการวิเคราะห์ และพยากรณ์งบการเงิน เมื่อหาเจอบริษัทที่เป็น Growth Stock ที่ใช่สำหรับผมจัดว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วครับ

ที่มาบทความ : http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/638695