ก้าวต่อไปของ FINNOMENA

หลาย ๆ ท่านอาจจะได้เห็นข่าวการประกาศร่วมลงทุนในฟินโนมีนา โดยมี Krungsri Finnovate, กลุ่มเบญจจินดา และ 500 Tuktuks เข้ามาร่วมลงทุนในครั้งนี้ วันนี้เราขอใช้โอกาสนี้ในการ update ทิศทางการพัฒนา NTER และ FINNOMENA ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนี้ต่อไปครับ

Independent Open Architecture

เราจะยังคงยึดหลักในการเป็น “ผู้แนะนำการลงทุนที่เป็นอิสระจากผู้ออกตราสาร” ต่อไป โดยเราได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน (Investment Committee) อย่างเป็นทางการประกอบด้วยทีมงานจาก FINNOMENA และ INFINITI Global Investors รวม 7 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คำแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุนที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม เลือกกองทุนรวมที่ดีที่สุดในแต่ละประเภทกองทุนจากทุกบลจ. (Best-in-class) และแนะนำซื้อ ขาย ทำกำไร อย่างอิสระโดยยึดประโยชน์สูงสุดของนักลงทุนเป็นสำคัญ

ณ ปัจจุบัน NTER by FINNOMENA มีสินทรัพย์ภายใต้คำแนะนำการลงทุนประมาณ 2 พันล้านบาท เติบโตจากประมาณ 300 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2559 ที่ผ่านมา เราจะยังคงยึดมั่นในแนวทาง Goal Based Asset Allocation ของเราต่อไป ซึ่งเป็นการจัดพอร์ตลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ กัน ดังนี้

  •      NTER 1stM      ล้านแรกของคุณ สร้างได้
  •      NTER GOAL     ตั้งเป้า แล้วเอาให้ถึง
  •      NTER GAR       เพิ่มพูนมูลค่าเงินลงทุน
  •      NTER GIF        สร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอจากเงินลงทุน
  •      NTER TOP5     พอร์ตหุ้นล้วน 5 กองทุนที่ชอบที่สุด
  •      NTER SPACE    จัดพอร์ตได้ ตามสไตล์ของคุณ

Total Wealth Solution

การระดมทุนในครั้งนี้ทำให้เรามีความเพียงพอของเงินทุนในการเป็นบริษัทฟินเทคด้านการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) เต็มรูปแบบ การที่ KRUNGSRI FINNOVATE ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) หนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกเข้ามาถือหุ้นจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจต่อนักลงทุนที่เข้าลงทุนผ่านแพลตฟอร์มของฟินโนมีนา (หมายเหตุ MUFG ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ A โดย S&P ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลไทยอยู่ที่ระดับ BBB+)

โดยหลังจากการระดมทุนครั้งนี้ เรามีแผนที่จะขยายขอบเขตการให้บริการ ทั้งการเปิดบัญชีโดยใช้เทคโนโลยี Biometric เช่น ลายนิ้วมือ หรือลักษณะใบหน้าในการยืนยันตัวตน ระบบซื้อขายหน่วยลงทุนแบบ Multi-Goal / Multi-Agent ที่รองรับ Fund Supermart หลายรายในเวลาเดียวกัน รวมถึงการแนะนำการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล Robo-Advisor และการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) จากข้อมูลการใช้งานของคนจำนวนมากที่ได้รับความรู้เรื่องการเงินการลงทุนจากฟินโนมีนาไปใช้ในการแนะนำการจัดพอร์ตลงทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนแต่ละคน

เราเชื่อว่าระบบ Total Wealth Solution ที่เรากำลังพัฒนาในครั้งนี้ จะเป็นมิติใหม่ในโลกการลงทุนสำหรับคนไทย ทำให้การลงทุน สะดวกขึ้น สนุกขึ้น ได้ความรู้มากขึ้น และสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นในที่สุด

Unlock Your Investment Potential

ตามสโลแกนของบริษัทเราตั้งใจแน่วแน่ที่จะปลดล็อคศักยภาพการลงทุนให้กับคนไทยทุกคน เพราะอุปสรรคสำคัญที่ทำให้คนไทยไม่จัดพอร์ตลงทุนกันอย่างจริงจัง คือ ความไม่รู้ และความกลัว นับแต่วันแรกที่มีการจัดตั้ง FINNOMENA.com เราได้เผยแพร่บทความให้ความรู้ไปแล้วกว่า 2000 บทความ จัดรายการ FINNOMENA LIVE ในรูปแบบวีดีโอสตรีมมิ่งไปแล้วกว่า 100 ครั้ง และจัดงานสัมมนาให้ความรู้ไปแล้วกว่า 50 ครั้ง โดยทุก ๆ สัปดาห์ มีผู้รับชมฟินโนมีนาจากช่องทางต่าง ๆ ประมาณ 1 ล้านยอดวิว ต่อสัปดาห์ และเราจะทำต่อไป !

อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าการรับความรู้ผ่านการอ่านบทความ หรือการเข้าฟังสัมมนานั้นไม่เพียงพอต่อการที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุน หากแต่นักลงทุนต้องหัดลงมือทำจริง ลองหัดวิเคราะห์ และเลือกลงทุน ซื้อ/ขาย หุ้น กองทุนหรือหุ้นให้ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องเอาแต่ฟังคนอื่นบอกมาว่าให้ทำอะไร เราจึงมีโครงการ SPACE by FINNOMENA โดยนักลงทุนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการลงทุนในหุ้น กองทุน ทั้งสไตล์พื้นฐาน และเทคนิค โดยมี FINNOMENA Guru ร่วมให้คำแนะนำ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ร่วมโครงการแล้วกว่า 2 หมื่นคน

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณท่านผู้อ่าน ผู้รับชม FINNOMENA.com ท่านนักลงทุน Venture Capital และ Angel Investors ที่ให้ความมั่นใจในบริษัทฯ รวมถึงท่านนักลงทุนใน NTER ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเราตลอดมา เราจะยึดมั่น และมุ่งมั่นในแนวทางการทำงานของเราต่อไป เราเชื่อว่าการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในครั้งนี้จะช่วยให้ฟินโนมีนาสามารถบรรลุเป้าหมายในการทำให้คนไทยมีความรู้ในการลงทุนที่ดีขึ้น เข้าถึงคำแนะนำการลงทุนที่มีคุณภาพ นำไปสู่ความสำเร็จในการมีอิสรภาพทางการเงิน และการเกษียณอายุอย่างมีความสุขในที่สุด

FundTalk & Mr.Messenger รายงาน