ชีวิตการทำงานผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) ลักษณะงานโดยทั่วไป ชีวิตประจำวัน

ความก้าวหน้าและผลตอบแทน สิ่งที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดในงาน