เก็บตกจากงาน “ค้นหาหุ้นเด่น กองทุนติดดาวน่าสนใจ” ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ครับ

กองทุนติดดาวน่าสนใจ

 • การเลือกกองทุนหุ้นไม่ควรดูจากผลตอบแทนในอดีตเพียงอย่างเดียว บ่อยครั้งกองที่ผลตอบแทนดีปีนี้ ผลตอบแทนกลับตกในปีหน้า
 • สไตล์และปรัชญาการลงทุนเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญด้วย ส่วนใหญ่บ้านเราจะเป้นแนว Bottom up เลือกหุ้นรายตัว แต่ละบลจ.ก็มีวิธีการต่างกัน อย่าง Aberdeen จากที่ติดตามมาจะมีการปรับพอร์ตน้อยมากในแต่ละปี ขณะที่บลจ.อื่น ๆ ที่ใช้แนวทาง Bottom up เหมือนกันบางที่ก็มีการปรับพอร์ตมากกว่าตาม theme การลงทุนในแต่ละปี
 • บางบลจ.เป็นแนวที่เทรดปริมาณค่อนข้างมากในแต่ละปี เช่นมีการซื้อขายหุ้นมากกว่า 3 เท่าของขนาดกองทุน อย่างกอง CGLTF ซึ่งมี turnover ค่อนข้างสูงก็เป็นกอง LTF ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดสำหรับช่วงระยะเวลา 5 ปี 10 ปี
 • เวบ Morningstar มีฟังก์ชั่นที่น่าสนใจหลายตัวสามารถ sort กองทุนเรียงลำดับตามดาวได้ และยังสามารถเลือกได้ด้วยว่าในกองทุนที่ได้ 5 ดาวเหมือน ๆ กันจะเลือกกองที่ความผันผวนสูงกว่า หรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
 • สำหรับการจัดพอร์ตการลงทุนผมให้น้ำหนักไปที่กองทุนหุ้นยุโรป ญี่ปุ่น และอินเดีย
 • คุณกิตติคุณจาก Morningstar แนะนำว่ากองทุนประเภท Property Indirect คือกองทุนที่นำเงินไปลงทุนใน Property Fund และ REIT ก็มีความน่าสนใจโดยในปีนี้ที่ตลาดหุ้นผันผวนค่อนข้างมาก แต่กองทุนกลุ่มนี้สามารถทำผลตอบแทนนับแต่ต้นปีได้ 6 – 7%

2015-08-15 15.12.57

 

 • ควรดูค่าธรรมเนียมให้ขาดสำหรับกองทุนที่ไปลงทุนในต่างประเทศ บางครั้งกองทุนปลายทางก็คิด Fee กองทุนต้นทางก็คิด Fee รวมกันแล้วเยอะมาก มีหลายบลจ.ออกกองทุนที่ลงทุนในกองแม่เดียวกัน แต่คิดค่า Fee ไม่เท่ากัน เราควรเลือกกองที่ Fee ต่ำที่สุด

ค้นหาหุ้นเด่น

 • เทคนิคตกปลาหาหุ้นเด่นด้วย Mosaic Investment คือวิธีการปะติปะต่อข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลที่ไม่มีนัยสำคัญที่หาได้จากแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่หนังสือพิมพ์หุ้น มาร้อยเรียงให้เกิด Investment Thesis ที่เรามีต่อแต่ละบริษัทที่เราทำการศึกษา
 • ต้องไม่ลืมว่าข่าวที่เราเห็นบนหนังสือพิมพ์หุ้น โดยมากตลาดจะรับรู้กันไปเยอะแล้ว เพราะนักเล่นหุ้นเห็นกันเยอะ
 • หุ้นที่นักวิเคราะห์เชียร์ซื้อกันมาก ๆ กลับมีความน่าสนใจน้อยลง เพราะความคาดหวังสูง และถ้าหุ้นเหล่านั้นผลประกอบการณ์ออกมาผิดหวังราคาอาจปรับลงได้แรง
 • กลับกันหุ้นที่นักวิเคราะห์เชียร์ “ขาย” หรือ “ถือ” กลับมีความน่าสนใจมากกว่าถ้าเรามองเห็นว่าพื้นฐานของหุ้นเหล่านั้นจะดีขึ้น

ScreenHunter_165 Aug. 16 17.42

 

 • สุดท้ายแล้วเราพยายามหาหุ้นที่พื้นฐานดีมีการเติบโตสูง แต่ตลาดยังไม่รับรู้ด้วยการใช้ Mosaic Theory เพราะหุ้นเหล่านั้นจะมี Valuation ที่ค่อนข้างถูก และจะมีราคาปรับเพิ่มขึ้นเมื่อตลาดหันมาสนใจหุ้นเหล่านี้ในวันที่ผลประกอบการเติบโตได้ดี หรือมีพัฒนาการเชิงบวกทางธุรกิจ

เจษฎา สุขทิศ, CFA