somkid_fundtalk

โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

หัวหน้าทีมเศรษฐกิจไทยชั่วโมงนี้ผมยอมรับว่ามีทั้ง vision และ passion เต็มเปี่ยม ผมสรุปปาฐกถาของท่านสด ๆ จากงาน Post Forum ตามนี้ครับ

ประเทศไทยไม่ได้เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย (recession) แต่เป็นภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอันเป็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

จุดประสงค์ใหญ่ของทีมเศรษฐกิจชุดนี้ไม่ใช่เพียงแค่การกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เป็นการปฏิรูปเศรษฐกิจ

นโยบายกระตุ้นที่ออกมาทำเพื่อยับยั้งการทรุดตัวทางเศรษฐกิจเท่านั้น ไม่ได้หวังให้เติบโตสวนกระแสโลกแต่อย่างใด

การปฏิรูปเศรษฐกิจหลัก ๆ มี 4 เรื่อง ได้แก่

1. การปรับสมดุลการเติบโต จากเน้นการส่งออก กลับมาที่รากฐานของประเทศโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร เน้นขับเคลื่อนนโยบายตามพื้นที่เป็นรายจังหวัด รายตำบล ทั้งเรื่องการผลิต การท่องเที่ยว วิสาหกิจชุมชน

“ประชารัฐ” คือสิ่งที่กำลังจะได้เห็น คือการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาล และประชาชน

2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การแปรสภาพจากการผลิตต้นทุนต่ำ สู่การเพิ่มมูลค่า (value added) ของสินค้า Productivity จะเป็นจุดโฟกัสสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม เน้นการลงทุนเพื่อสร้างนวัตกรรม มากกว่าการลงทุนเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต กระทรวงวิทย์ฯ จะเป็นแม่งานขับเคลื่อนในการสร้างไอเดีย และดันให้เกิดเป็นธุรกิจจริง สร้างป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้ SME & StartUp

3. Cluster – ระบบคลัสเตอร์ เช่น Super cluster ด้านเกษตรแปรรูป, ระบบการท่องเที่ยวท้องถิ่น BOI จะมีบทบาทมากในเรื่องนี้

การ Shift จากเศรษฐกิจที่เน้นการส่งออกมาเน้นภาคบริการ

4. Connectivity- เจ้าภาพคือกระทรวงคมนาคม สินค้าจากจีนต้องส่งผ่านไปสิงค์โปร์ได้ การลงทุน Mega Project ต้องเกิด

ใช้ PPP คือการลงทุนร่วมระหว่างรัฐและเอกชนต้องเกิด รวมไปถึง Infrastructure fund เพื่อลดภาระงบประมาณ

นอกจาก 4 ประเด็นนี้แล้วยังต้องมีการปฏิรูปด้านการเงินการคลัง
บอร์ดของงบประมาณต้องมีคนนอกนั่งด้วย เพื่อให้โปร่งใสและเกิดไอเดียใหม่ ๆ

สุดท้ายรองนายก บอกว่าจะทำไปเรื่อย ๆ เท่าที่กำลังจะมี และเชื่อว่าเศรษฐกิจต้องดีขึ้น อย่าไปหวังว่ารัฐบาลจะเป็นเทวดาเสกทุกอย่างได้ อยู่ที่คนไทยต้องช่วยกัน

ฟังแล้วรับรู้ได้ถึง Energy ของท่าน ทำให้รู้สึกมีแรงที่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้หนักขึ้น ดีขึ้น
รายงานสดจากโรงหนัง Siam Pavalai งาน Post Forum 2015

FundTalk
INFINITI Global Investors
The Ultimate Investment Solution