แจ้งเตือน

แผนGAR

ลงทุนเพื่อสะสมมูลค่าในระยะยาว จัดพอร์ตแบบกระจายการลงทุนทั่วโลก ปรับพอร์ตตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด คาดการณ์ผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี

เงินลงทุนแนะนำ : 2,000,000 บาทขึ้นไป

ลองสร้างแผนGAR

แผน GAR คืออะไร

  • คำแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุนแบบ Global Absolute Return ผ่านกองทุนรวม
  • เป้าหมายผลตอบแทนระยะยาว 8% ต่อปี (ไม่ใช่การการันตี) ซึ่งน้อยกว่าตลาดหุ้นเล็กน้อย พยายามปกป้องความเสี่ยงในตลาดขาลงในปีที่ปัจจัยพื้นฐานไม่ดี
  • พยายามปกป้องความเสี่ยงในตลาดขาลงในปีที่ปัจจัยพื้นฐานไม่ดี

แผน GAR เหมาะกับใคร

  • เหมาะกับผู้ที่มีเงินเย็น พร้อมลงทุนระยะยาว 1-3 ปี
  • เหมาะกับผู้ที่ไม่มีเวลาติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุน
  • เหมาะกับผู้ที่ไม่ยึดติดกับภาวะตลาด ต้องการการลงทุนที่ผันผวนต่ำกว่าหุ้น
  • เหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยงในการลงทุนได้บ้าง เพราะแม้จะพยายามปกป้องความเสี่ยงในตลาดขาลง แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้บ้างเช่นกัน
  • มีเงินลงทุน 2,000,000 บาทขึ้นไป

ผลตอบแทน

แผนGAR


ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้ง

1.76%

ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี

-14.50%

ผลตอบแทน 1 ปี

-16.16%

เราคอยดูแลและปรับสัดส่วนของแผน GAR ตามสถานการณ์ตลาด

กระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Asset Allocation) ตั้งแต่หุ้น ตราสารหนี้ REITs ทองคำ โภคภัณฑ์ ไปจนถึงการใช้กองทุนประเภท Absolute Return ในการช่วยให้พอร์ตมีความสมดุลขึ้นในระยะยาว และสามารถลดความเสี่ยงของเงินลงทุนในภาวะตลาดขาลงได้พอสมควร

สัดส่วนการลงทุนพอร์ตGAR

ตัวอย่างแผนGARณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

อยากรู้ว่าเราลงทุนในกองอะไรบ้าง?

ลองสร้างแผนGAR ใน FINNOMENA PORT

ลองสร้างแผนGAR

คำถามที่พบบ่อย

คณะกรรมการลงทุนจะทำการวิเคราะห์และสรุป Model Port เดือนละครั้ง ทั้งนี้ในอดีตที่ผ่านมาประมาณ 1 ปีนับตั้งแต่เราสร้าง GAR ขึ้นมา โดยเฉลี่ยแต่ละเดือนเรามีคำแนะนำปรับพอร์ตประมาณ 10 – 20% หรือบางเดือนที่ไม่มีการปรับพอร์ตเลยก็มีเหมือนกันครับ ในสภาวะที่ไม่ปกติ ซึ่งทีมงานลงทุนของเราติดตามตลาดเป็นรายวัน เราพร้อมจะปรับพอร์ตได้ทันที ตามสถานการณ์ และจะสื่อสารให้กับนักลงทุนทราบทันที เช่นกัน
FINNOMENA เลือกกองทุนด้วยโมเดลที่ผสมผสานระหว่างคะแนนเชิงปริมาณ และคะแนนเชิงคุณภาพ โดยวัดจากผลตอบแทนในอดีต ความเสี่ยง อัตราส่วนทางการเงิน ประสบการณ์ทำงานของผู้จัดการกองทุน เป็นต้น
GAR เป็นการกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Asset Allocation) ตั้งแต่หุ้น ตราสารหนี้ REITs ทองคำ โภคภัณฑ์ ไปจนถึงการใช้กองทุนประเภท Absolute Return ในการช่วยให้พอร์ตมีความสมดุลขึ้นในระยะยาว ถึงแม้จะสามารถลดความเสี่ยงของเงินลงทุนในภาวะตลาดขาลงได้พอสมควรแต่ก็ยังมีโอกาสขาดทุนได้เช่นกัน
โดยทั่วไปพอร์ตการลงทุนแต่ละพอร์ตจะถูกออกแบบมาเพื่อสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลาอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะเป็นพอร์ตการลงทุนเดียวกัน เช่น GAR แต่นักลงทุนแต่ละคนอาจจะเข้าลงทุนแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา ทางฟินโนมีนาจึงได้พัฒนาระบบการแจ้งเตือนการปรับพอร์ตที่จะผสมผสานข้อมูลการจับจังหวะตลาด (Market Timing) เพื่อให้นักลงทุนที่ลงทุนในพอร์ตเดียวกัน เช่น พอร์ต GAR อาจได้รับคำแนะนำที่แตกต่างกันหากลงทุนคนละช่วงเวลา เพื่อให้นักลงทุนเกิดความสบายใจได้ว่าพอร์ตการลงทุนดังกล่าวถูกคำนึงถึงสภาวะตลาดในช่วงต่าง ๆ ไว้ด้วยแล้วเป็นอย่างดี
- แจ้งเตือนผ่าน App Notification
- แจ้งรายละเอียดผ่านบทความบนเว็บไซต์ฟินโนมีนา
- แจ้งเตือนผ่าน LINE @FINNOMENAPORT
- อัพเดทผ่าน Facebook Live ทุกวันพฤหัสเวลา 1 ทุ่มตรง และอัพเดทผ่าน FINNOMENA Port Strategy ในทุก ๆ สัปดาห์ผ่านทาง YouTube Channel FINNOMENA
- สำหรับลูกค้าที่ลงทุนตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ทางฟินโนมีนาจะมีเจ้าหน้าที่ผู้ให้คำแนะนำการลงทุน (Investment Advisor) โทรไปให้คำแนะนำเพิ่มเติม และบริการปรับพอร์ตการลงทุนทางโทรศัพท์อีกด้วย
สามารถปรับพอร์ตผ่านทางเว็บไซต์ www.finnomena.com หรือหากนักลงทุนที่มีเงินลงทุนตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ทางฟินโนมีนาจะมีเจ้าหน้าที่ผู้ให้คำแนะนำการลงทุน (Investment Advisor) โทรไปให้คำแนะนำเพิ่มเติม และบริการปรับพอร์ตการลงทุนทางโทรศัพท์อีกด้วย
ลูกค้าสามารถเข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น FINNOMENA เพื่อสมัครสมาชิกและเริ่มต้นสร้างแผนการลงทุนเพื่อเปิดบัญชีผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น เมื่อเปิดบัญชีและสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) เสร็จแล้วท่านสามารถลงทุนได้ทันที
สามารถลงทุนผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น FINNOMENA โดยระบบจะเปิดทำการตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป และจะปิดทำการระหว่างเวลา 02.00 - 07.00 น. โดยกองทุนในประเทศให้ทำรายการก่อนเวลา 14.00 น. กองทุนต่างประเทศ (FIF) ทำรายการก่อนเวลา 11.00 น. หากทำรายการหลังจากเวลาดังกล่าวจะเป็นรายการของวันทำการถัดไป
สำหรับคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน PORT คุณสามารถทิ้งคำถามไว้ที่ LINE@: @FINNOMENAPORT หรือโทรติดต่อที่ 02-026-5100 (09.00 - 17.00 น.)

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลน.ฟินโนมีนา โทร.02-026-5100 หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.finnomena.com การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนจึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหลงเหลืออยู่ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และโปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำหรือเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจลงทุน