แจ้งเตือน

แผนGCP

เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราเงินเฟ้อในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำทั่วโลก เหมาะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงต่ำ โดยตั้งเป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 4-5 % ต่อปี

เงินลงทุนแนะนำ : 2,000,000 บาทขึ้นไป

ลองสร้างแผนGCP

แผน GCP คืออะไร

  • การลงทุนเน้นเชิงรับ ชนะเงินฝากและเงินเฟ้อในระยะยาว เหมาะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงต่ำ
  • เน้นลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำ ลงทุนในตราสารทุนสัดส่วนไม่เกิน 30%
  • ตั้งเป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 4-5% ต่อปี

แผน GCP เหมาะกับใคร

  • เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการการลงทุนความเสี่ยงต่ำ
  • มีเงินลงทุน 2,000,000 บาทขึ้นไป

ผลตอบแทน

แผนGCP


ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้ง

0.05%

ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี

-5.21%

ผลตอบแทน 1 ปี

-4.00%

สัดส่วนการลงทุนที่เน้นเชิงรับ ความเสี่ยงต่ำ ตั้งเป้าหมายชนะเงินฝากและเงินเฟ้อ

มุ่งเน้นในการสร้างผลตอบแทนให้ชนะอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และ อัตราเงินเฟ้อ ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 3-5% ต่อปี โดยพอร์ตการลงทุน จะถูกสร้างโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญการลงทุนผ่านทีมคณะกรรมการลงทุนของ FINNOMENA ทำงานร่วมกับ Robo Advisor เพื่อทำการปรับพอร์ต และแจ้งเตือนนักลงทุนให้ทันท่วงที

สัดส่วนการลงทุนพอร์ตGCP

ตัวอย่างแผนGCPณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

อยากรู้ว่าเราลงทุนในกองอะไรบ้าง?

ลองสร้างแผนGCP ใน FINNOMENA PORT

ลองสร้างแผนGCP

คำถามที่พบบ่อย

คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee) จะทำการวิเคราะห์ และ สรุป Model Port หลักเดือนละครั้ง โดยความถี่ในการปรับพอร์ตนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ไม่มีข้อกำหนดที่ตายตัว แต่จะมีความถี่ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
ในกรณีที่ สภาวะตลาดไม่ปกติ จะติดตามตลาดเป็นรายวันอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ และพร้อมจะปรับพอร์ตได้ทันที ตามสถานการณ์ โดยจะสื่อสารให้กับนักลงทุนทราบทันทีผ่านช่องทางการบริการของเราทุกช่องทาง
นักลงทุนควรลงทุนในระยะยาว และถือครองอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
GCP เป็นการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก แต่เน้นลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำ ลงทุนในตราสารทุนสัดส่วนไม่เกิน 30% ดังนั้น จึงมีโอกาสที่จะขาดทุนได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน ท่านจึงมีโอกาสที่จะสูญเสียเงินต้นจากการลงทุนได้ในบางช่วงเวลา
FINNOMENA เลือกกองทุนด้วยโมเดลที่ผสมผสานระหว่างคะแนนเชิงปริมาณ และคะแนนเชิงคุณภาพ โดยวัดจากผลตอบแทนในอดีต ความเสี่ยง อัตราส่วนทางการเงิน ประสบการณ์ทำงานของผู้จัดการกองทุน เป็นต้น
- แจ้งเตือนผ่าน App Notification
- แจ้งรายละเอียดผ่านบทความบนเว็บไซต์ฟินโนมีนา
- แจ้งเตือนผ่าน LINE @FINNOMENAPORT
- อัพเดทผ่าน Facebook Live ทุกวันพฤหัสเวลา 1 ทุ่มตรง และอัพเดทผ่าน FINNOMENA Port Strategy ในทุก ๆ สัปดาห์ผ่านทาง YouTube Channel FINNOMENA
- สำหรับลูกค้าที่ลงทุนตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ทางฟินโนมีนาจะมีเจ้าหน้าที่ผู้ให้คำแนะนำการลงทุน (Investment Advisor) โทรไปให้คำแนะนำเพิ่มเติม และบริการปรับพอร์ตการลงทุนทางโทรศัพท์อีกด้วย
สามารถปรับพอร์ตผ่านทางเว็บไซต์ www.finnomena.com หรือหากนักลงทุนที่มีเงินลงทุนตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ทางฟินโนมีนาจะมีเจ้าหน้าที่ผู้ให้คำแนะนำการลงทุน (Investment Advisor) โทรไปให้คำแนะนำเพิ่มเติม และบริการปรับพอร์ตการลงทุนทางโทรศัพท์อีกด้วย
ลูกค้าสามารถเข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น FINNOMENA เพื่อสมัครสมาชิกและเริ่มต้นสร้างแผนการลงทุนเพื่อเปิดบัญชีผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น เมื่อเปิดบัญชีและสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) เสร็จแล้วท่านสามารถลงทุนได้ทันที
สามารถลงทุนผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น FINNOMENA โดยระบบจะเปิดทำการตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป และจะปิดทำการระหว่างเวลา 02.00 - 07.00 น. โดยกองทุนในประเทศให้ทำรายการก่อนเวลา 14.00 น. กองทุนต่างประเทศ (FIF) ทำรายการก่อนเวลา 11.00 น. หากทำรายการหลังจากเวลาดังกล่าวจะเป็นรายการของวันทำการถัดไป
สำหรับคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน PORT คุณสามารถทิ้งคำถามไว้ที่ LINE@: @FINNOMENAPORT หรือโทรติดต่อที่ 02-026-5100 (9.00 - 17.00 น.)

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลน.ฟินโนมีนา โทร.02-026-5100 หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.finnomena.com การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนจึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหลงเหลืออยู่ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และโปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำหรือเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจลงทุน