แจ้งเตือน

แผน GCP

เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราเงินเฟ้อในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำทั่วโลก เหมาะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงต่ำ โดยตั้งเป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 4-5 % ต่อปี

เงินลงทุนแนะนำ : 3,000,000 บาทขึ้นไป

ลองสร้างแผน GCP

แผน GCP คืออะไร

  • การลงทุนเน้นเชิงรับ ชนะเงินฝากและเงินเฟ้อในระยะยาว เหมาะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงต่ำ
  • เน้นลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำ ลงทุนในตราสารทุนสัดส่วนไม่เกิน 30%
  • ตั้งเป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 4-5% ต่อปี

แผน GCP เหมาะกับใคร

  • เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการการลงทุนความเสี่ยงต่ำ
  • มีเงินลงทุน 3,000,000 บาทขึ้นไป

ผลตอบแทน

แผน GCP


ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้ง

5.53%

ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี

-0.02%

ผลตอบแทน 1 ปี

2.69%

สัดส่วนการลงทุนที่เน้นเชิงรับ ความเสี่ยงต่ำ ตั้งเป้าหมายชนะเงินฝากและเงินเฟ้อ

มุ่งเน้นในการสร้างผลตอบแทนให้ชนะอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และ อัตราเงินเฟ้อ ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 3-5% ต่อปี โดยพอร์ตการลงทุน จะถูกสร้างโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญการลงทุนผ่านทีมคณะกรรมการลงทุนของ FINNOMENA ทำงานร่วมกับ Robo Advisor เพื่อทำการปรับพอร์ต และแจ้งเตือนนักลงทุนให้ทันท่วงที

สัดส่วนการลงทุนพอร์ต GCP

ตัวอย่างแผน GCP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อยากรู้ว่าเราลงทุนในกองอะไรบ้าง?

ลองสร้างแผน GCP ใน FINNOMENA PORT

ลองสร้างแผน GCP

คำถามที่พบบ่อย

คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee) จะทำการวิเคราะห์ และ สรุป Model Port หลักเดือนละครั้ง โดยความถี่ในการปรับพอร์ตนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ไม่มีข้อกำหนดที่ตายตัว แต่จะมีความถี่ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
ในกรณีที่ สภาวะตลาดไม่ปกติ จะติดตามตลาดเป็นรายวันอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ และพร้อมจะปรับพอร์ตได้ทันที ตามสถานการณ์ โดยจะสื่อสารให้กับนักลงทุนทราบทันทีผ่านช่องทางการบริการของเราทุกช่องทาง
นักลงทุนควรลงทุนในระยะยาว และถือครองอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
GCP เป็นการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก แต่เน้นลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำ ลงทุนในตราสารทุนสัดส่วนไม่เกิน 30% ดังนั้น จึงมีโอกาสที่จะขาดทุนได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน ท่านจึงมีโอกาสที่จะสูญเสียเงินต้นจากการลงทุนได้ในบางช่วงเวลา
FINNOMENA เลือกกองทุนด้วยโมเดลที่ผสมผสานระหว่างคะแนนเชิงปริมาณ และคะแนนเชิงคุณภาพ โดยวัดจากผลตอบแทนในอดีต ความเสี่ยง อัตราส่วนทางการเงิน ประสบการณ์ทำงานของผู้จัดการกองทุน เป็นต้น
- แจ้งเตือนผ่าน App Notification
- แจ้งรายละเอียดผ่านบทความบนเว็บไซต์ฟินโนมีนา
- แจ้งเตือนผ่าน LINE @FINNOMENAPORT
- อัพเดทผ่าน Facebook Live ทุกวันพฤหัสเวลา 1 ทุ่มตรง และอัพเดทผ่าน FINNOMENA Port Strategy ในทุก ๆ สัปดาห์ผ่านทาง YouTube Channel FINNOMENA
- สำหรับลูกค้าที่ลงทุนตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ทางฟินโนมีนาจะมีเจ้าหน้าที่ผู้ให้คำแนะนำการลงทุน (Investment Advisor) โทรไปให้คำแนะนำเพิ่มเติม และบริการปรับพอร์ตการลงทุนทางโทรศัพท์อีกด้วย
สามารถปรับพอร์ตผ่านทางเว็บไซต์ www.finnomena.com หรือหากนักลงทุนที่มีเงินลงทุนตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ทางฟินโนมีนาจะมีเจ้าหน้าที่ผู้ให้คำแนะนำการลงทุน (Investment Advisor) โทรไปให้คำแนะนำเพิ่มเติม และบริการปรับพอร์ตการลงทุนทางโทรศัพท์อีกด้วย
ลูกค้าสามารถเข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น FINNOMENA เพื่อสมัครสมาชิกและเริ่มต้นสร้างแผนการลงทุนเพื่อเปิดบัญชีผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น เมื่อเปิดบัญชีและสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) เสร็จแล้วท่านสามารถลงทุนได้ทันที
สามารถลงทุนผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น FINNOMENA โดยระบบจะเปิดทำการตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป และจะปิดทำการระหว่างเวลา 02.00 - 07.00 น. โดยกองทุนในประเทศให้ทำรายการก่อนเวลา 14.00 น. กองทุนต่างประเทศ (FIF) ทำรายการก่อนเวลา 11.00 น. หากทำรายการหลังจากเวลาดังกล่าวจะเป็นรายการของวันทำการถัดไป
สำหรับคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน PORT คุณสามารถทิ้งคำถามไว้ที่ LINE@: @FINNOMENAPORT หรือโทรติดต่อที่ 02-026-5100 (9.00 - 17.00 น.)

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลน.ฟินโนมีนา โทร.02-026-5100 หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.finnomena.com การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนจึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหลงเหลืออยู่ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และโปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำหรือเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจลงทุน