โพยหุ้นปันผล SET50: ปันผลสูง แถม P/E ต่ำ

ถ้าอยากมีหุ้นปันผลเก็บไว้ในพอร์ต เชิญทางนี้! วันนี้ Get Wealth Soon เอาโพยหุ้นปันผลใน SET50 มาฝากเพื่อนๆ กันค่ะ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ

1. เป็นหุ้นใน SET50

2. อัตราผลตอบแทนจากปันผลในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มากกว่า 4%

3. P/E (Price/Earnings per Share) หรือ ความถูกแพงของหุ้น ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา น้อยกว่า 20 เท่า

คัดออกมาได้เป็นหุ้นตัวไหนบ้าง ไปดูกันเลย และสามารถคลิกที่รูปเพื่อดูข้อมูลหุ้นเพิ่มเติมได้ค่ะ

โพยหุ้นปันผล SET50: ปันผลสูง แถม P/E ต่ำ

โพยหุ้นปันผล SET50: ปันผลสูง แถม P/E ต่ำ

โพยหุ้นปันผล SET50: ปันผลสูง แถม P/E ต่ำ

โพยหุ้นปันผล SET50: ปันผลสูง แถม P/E ต่ำ

โพยหุ้นปันผล SET50: ปันผลสูง แถม P/E ต่ำ

โพยหุ้นปันผล SET50: ปันผลสูง แถม P/E ต่ำ

โพยหุ้นปันผล SET50: ปันผลสูง แถม P/E ต่ำ

โพยหุ้นปันผล SET50: ปันผลสูง แถม P/E ต่ำ

โพยหุ้นปันผล SET50: ปันผลสูง แถม P/E ต่ำ

โพยหุ้นปันผล SET50: ปันผลสูง แถม P/E ต่ำ

โพยหุ้นปันผล SET50: ปันผลสูง แถม P/E ต่ำ

โพยหุ้นปันผล SET50: ปันผลสูง แถม P/E ต่ำ

โพยหุ้นปันผล SET50: ปันผลสูง แถม P/E ต่ำ

https://www.finnomena.com/stock/

————————-

เพื่อนๆสามารถดูข้อมูลหุ้นรายตัวเพิ่มเติมได้ ฟรี! ที่
https://www.finnomena.com/stock/

Inspired by CrisisMan


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้เขียนบทความนี้มิได้รับค่าตอบแทนหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทที่กล่าวถึงในบทความนี้แต่อย่างใด | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ