ซื้อคอนโดมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

การซื้อคอนโดไม่ได้มีแค่การกู้เงิน ผ่อนจ่ายกับธนาคารแล้วจบ แต่ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกมากมาย ที่วันนี้เราจะมาบอกว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง การได้รู้ล่วงหน้าเท่ากับการได้เตรียมตัว ช่วยลดอาการหน้ามืดไปได้สเต็ปนึง

ซึ่งการซื้อคอนโดที่กำลังก่อสร้าง กับ ก่อสร้างเสร็จแล้ว ก็มีขั้นตอนและค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน

ขั้นตอนซื้อคอนโดที่กำลังก่อสร้าง

 1. ทำการจอง
 2. เซ็นสัญญา
 3. ผ่อนเงินดาวน์
 4. ยื่นเรื่องกู้กับธนาคาร
 5. โอนกรรมสิทธิ์

ขั้นตอนซื้อคอนโดที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว 

 1. ทำการจอง
 2. เซ็นสัญญา
 3. ยื่นเรื่องกู้กับธนาคาร
 4. โอนกรรมสิทธิ์

จะเห็นว่าส่วนที่แตกต่างกัน คือ การผ่อนเงินดาวน์ ดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าค่าใช้จ่ายที่เราจะเจอมีอะไรบ้าง

ค่าใช้จ่ายช่วงทำสัญญา

1) ค่าจอง

ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนแรกที่เราต้องจ่ายให้กับโครงการ เพื่อเป็นความสนใจที่จะซื้อ โดยปกติค่าจองจะอยู่ที่ประมาณ 3,000-5,000 บาท

2) ค่าทำสัญญา

เป็นค่าใช้จ่ายต่อเนื่องจากค่าจอง โดยปกติทางโครงการจะนัดให้เราเข้ามาเซ็นสัญญาหลังจากทำการจองไปแล้ว ภายใน 7-15 วัน ซึ่งเป็น “สัญญาจะซื้อจะขาย” ไม่ใช่สัญญาการกู้เงิน ดังนั้นในขั้นตอนนี้ เรายังไม่ได้เป็นหนี้ เป็นสัญญาที่มีระบุเงื่อนไขต่างๆ ไว้ เช่น เลขที่ห้อง ราคาห้อง ขนาดห้อง บางโครงการอาจจะมีระบุในเรื่องการคืนเงินจองและเงินทำสัญญาในกรณีที่กู้เงินได้ต่ำกว่า 90%

3) ค่าผ่อนดาวน์ (กรณีซื้อคอนโดที่กำลังก่อสร้าง)

ในโครงการที่ยังอยู่ในช่วงการก่อสร้าง ผู้ซื้อจะยังไม่สามารถทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์และเซ็นรับห้องได้ ดังนั้นค่าใช้จ่ายระหว่างนี้จะเป็นการผ่อนดาวน์ให้กับโครงการ จนกว่าจะก่อสร้างเสร็จและพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ หลังจากนั้นถึงมาทำเรื่องยื่นกู้กับธนาคารต่อ โดยปกติโครงการจะกำหนดค่าผ่อนดาวน์อยู่ที่ 10-15% ของราคากู้ บางงวดอาจจะผ่อนแบบเงินก้อนใหญ่กว่างวดปกติ (หรือเรียกว่างวดบอลลูน) โดยเป็นการผ่อนตรงกับโครงการ ทำให้ไม่มีดอกเบี้ยธนาคารเข้ามาเกี่ยว

ค่าใช้จ่ายช่วงโอนกรรมสิทธิ์

1) ค่าประเมินราคา

เป็นส่วนที่ธนาคารเรียกเก็บเพื่อดูว่ามีการตั้งราคาที่เหมาะสมหรือไม่ ปกติจะอยู่ที่ 3,000-3,5000 บาท ซึ่งแต่ละธนาคารมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน บางธนาคารจะมีเรียกเก็บในส่วนนี้ บางธนาคารก็ไม่มี

2) ค่าจดจำนอง

เป็นส่วนที่ต้องจ่ายให้กับธนาคารที่ ถ้าวงเงินกู้มีมูลค่าเกิน 3,000,000 บาท จะต้องจ่ายค่าจดจำนองที่ 1% ของวงเงินกู้ แต่ถ้าราคาห้องต่ำกว่า 3,000,000 บาท จะจ่ายที่ 0.01% ของวงเงินกู้

3) ค่าธรรมเนียมการโอน

มีค่าใช้จ่ายที่ 2% ของวงเงินกู้ บางโครงการอาจจะมีโปรโมชันให้แบ่งกันจ่ายคนละ 1% หรือบางโครงการอาจจะจ่ายให้ผู้ซื้อทั้งหมดเลย แล้วแต่ตกลง

4) ค่ากองทุนส่วนกลาง (จ่ายครั้งเดียว)

เป็นเงินกองกลางที่เก็บมาเพื่อบริหารจัดการโครงการในเรื่องต่างๆ โดยปกติจะเก็บอยู่ที่ประมาณ 500 บาทต่อตารางเมตร

5) ค่าอากรแสตมป์

ธนาคารเรียกเก็บจากผู้ซื้อเพื่อไปจ่ายให้กับสรรพากร โดยจะเก็บอยู่ที่ 0.05% ของวงเงินกู้

6) ค่าประกันอัคคีภัย

7) ค่าประกันมิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า

8) ค่าส่วนกลางล่วงหน้า

เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาความปลอดภัยและ Facility ต่างๆ ในโครงการ ค่าใช้จ่ายนี้ส่วนใหญ่จะเก็บล่วงหน้าเป็นรายปี โดยคิดเป็นต่อตารางเมตร

นอกจากในตัวอย่างนี้ ก็ยังมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ อีก เช่น

 • ค่าตรวจห้อง (กรณีจ้างตรวจ)
 • ค่าตกแต่ง
 • ค่าเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ค่าเฟอร์นิเจอร์

ฯลฯ

อย่าลืมเตรียมเงินสำรองค่าใช้จ่ายเหล่านี้เอาไว้ล่วงหน้า ตอนที่จ่ายจะได้ไม่เกิดอาการหน้ามืดนะคะ

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ