จากบทความ “มนุษย์เงินเดือนอยากมีล้านแรก สร้างได้ไม่ยากด้วยเงินหลักพัน” (คลิกเพื่ออ่าน) ได้พูดถึงหนทางสู่การมีเงินล้าน ด้วยเงินหลักพัน ผ่านการลงทุนในแผน 1stM (First Million) ของ FINNOMENA

ซึ่ง FINNOMENA Port 1stM เป็นแผนที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทุกๆ คนที่ต้องการมีเงินเก็บล้านแรก โดยมีมีกำหนดขั้นต่ำในการลงทุนครั้งแรก 5,000 บาท และครั้งถัดๆ ไป 2,500 บาท เป็นการลงทุนแบบสม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นรายเดือน

หากลงทุนขั้นต่ำตามโมเดลนี้ ด้วยระดับความเสี่ยงที่ 7 จะไปถึงเงินล้านภายได้ในเวลาประมาณ 17 ปี

แน่นอนว่าทุกคนที่อ่านมาถึงตรงนี้ ต้องเกิดความคิดในใจว่า “กว่าฉันไปถึงล้านแรก ฉันต้องใช้เวลาถึง 17 ปีเลยเหรอ? นานเกินไปหรือเปล่า?”

ในบทความข้างต้นมีเขียนไว้ว่า

“ยิ่งเวลาผ่านไป รายได้ของเราก็ควรที่จะมากขึ้น เมื่อรายได้มากขึ้น เราก็จะออมเงินได้มากขึ้น เพราะฉะนั้นระยะเวลาการลงทุนจะลดลงมาจาก 17 ปี ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้น เราสามารถแก้ไขข้อมูลเพื่อเพิ่มจำนวนเงิน และเพิ่มเงินลงทุนเข้าพอร์ตได้ตลอดค่ะ”

ในวันนี้เราได้คำนวณมาให้ดูแล้วค่ะ ว่าหากเพิ่มเงินลงทุนเข้าไปในพอร์ตปีละ 5% 10% 15% 20% หรือ 50% ต่อปี จะไปถึงเงินล้านได้ในอีกกี่ปี ดูคำตอบที่ตารางด้านล่างได้เลยค่ะ

(เงินล้าน) ยิ่งเพิ่มเงินลงทุน ยิ่งมีล้านแรกเร็ว

คำอธิบายตารางเพิ่มเติม

จากตารางมีการคำนวณปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ลงทุนในแผนการลงทุน FINNOMENA PORT 1stM เป็นแผนการลงทุนที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่อยากเก็บเงินล้านแรกในชีวิต

2. ทุกๆ การเพิ่มเงินลงทุนต่อปี มาจากการใช้เงินลงทุนก้อนแรกจำนวน 5,000 บาท และเงินลงทุนต่อเดือน 2,500 ตาม ตามจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำของ FINNOMENA PORT 1stM โดยลงทุนที่ระดับความเสี่ยง 7 คาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ยแบบทบต้นปีละ 8%

3. การคำนวณผลตอบแทนเฉลี่ยแบบทบต้น 8% ต่อปี คำนวณ ณ วันที่ลงทุนเงินแต่ละก้อน มิใช่การคำนวณ ณ วันสิ้นปี

4. ต้วอย่างการคำนวณผลตอบแทนเฉลี่ยแบบทบต้น 8% ต่อปี
เดือนที่ 1 ลงทุน 5,000 บาท จำนวนเงิน ณ สิ้นปี = 5,000 x (1+8%) = 5,400 บาท
เดือนที่ 2 ลงทุน 2,500 บาท จำนวนเงิน ณ สิ้นปี = 2,500 x (1+ [(8%/12)*11]) = 2,683.33 บาท
เดือนที่ 3 ลงทุน 2,500 บาท จำนวนเงิน ณ สิ้นปี = 2,500 x (1+ [(8%/12)*10]) = 2,666.67 บาท
.
.
.
เดือนที่ 12 ลงทุน 2,500 บาท จำนวนเงิน ณ สิ้นปี = 2,500 x (1+ [(8%/12)*1]) = 2,516.67 บาท

5. ตัวอย่างการเพิ่มเงินลงทุน 10% ต่อปี จาก 17 ปี เหลือระยะเวลา 13 ปี
ปีที่ 1 ลงทุนต่อเดือน 2,500 บาท
ปีที่ 2 ลงทุนต่อเดือน 2,750 บาท
ปีที่ 3 ลงทุนต่อเดือน 3,025 บาท
.
.
.
ปีที่ 13 ลงทุนต่อเดือน 7,846 บาท

6. โดยคาดหวังว่า ณ สิ้นปีที่ 13 เงินจะโตเป็นจำนวน 1,144,000 บาท

หากสนใจสร้างแผน FINNOMENA PORT 1stM เพื่อไปให้เป้าหมายเงินล้าน สามารถสร้างแผนลงทุนด้วยแอป LINE ได้ง่ายๆ ผ่านมือถือ คลิกเลย!
https://www.finnomena.com/line/intro


คำเตือน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

nter logo

ลงทุนในกองทุนรวมที่ยอดเยี่ยม ปรึกษา FINNOMENA ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะเป้าหมายการลงทุนแตกต่างกัน จึงต้องใส่ใจในทุกรายละเอียด

ดูพอร์ตกองทุนแนะนำ