แจ้งเตือน

พอร์ตการลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนในรูปแบบกระแสเงินสด

เป้าหมายผลตอบแทน 6-8% ต่อปี และจ่ายกระแสเงินสดเป็นรายเดือน (Passive Income)
ในอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 4-5% ต่อปี

แผนการลงทุนนี้ คืออะไร?

GLOBAL INCOME FOCUS (GIF)

GLOBAL INCOME FOCUS (GIF) คือหนึ่งในแผนการลงทุนของ FINNOMENA PORT ที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักลงทุน ออกแบบมาสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระแสเงินสดระหว่างทาง ด้วยการผสมสินทรัพย์การลงทุนที่หลากหลาย เพื่อลดความผันผวน และสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอเป็นระยะเวลายาวนาน โดยตั้ง เป้าหมายจ่ายกระแสเงินสดได้ปีละ 4-5% ต่อปี และคาดหวัง Total Return ไว้ที่ 6-8%ต่อปี (Total Return คือ ผลตอบแทนจากกระแสเงินสด + ส่วนต่างราคาซื้อขาย)

ผลตอบแทนในแผน GIF

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค. 2562

ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้ง
0 %
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี
0 %
ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
0 %
Passive Income

Passive Income ในอัตรา 4-5% ต่อปี

ลงทุนระยะยาว

ลงทุนระยาว 3-5 ปี

ความผันผวนต่ำ

Investment Advisor

ที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว

หลักแนวคิดและกลยุทธ์ในการลงทุน

Top-down Analysis

วิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์โลก เพื่อออกแบบกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะกับสภาวะการลงทุนในช่วงเวลานั้นๆ โดยใช้ Top-down Approach

Construct Portfolio Model

ออกแบบพอร์ตการลงทุนโดยใช้ Black-Litterman Model คำนึงถึงสินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสเงินสด และมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี มีความผันผวนต่ำกว่าตลาดหุ้นโดยรวม

Fund Selection

คัดเลือกกองทุนรวมที่สอดรับกับ Portfolio Model ด้วย Best-in-Class Approach เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ได้กองทุนรวมที่ดีที่สุดแต่ละประเภทสินทรัพย์ที่ไปลงทุน

Implementation & Generate Cash Flow

ดำเนินการจัดพอร์ต และปรับเปลี่ยนการสภาวะตลาด เพื่อสร้างกระแสเงินสดให้ได้ต่อเนื่องในทุกๆปี โดยมีเป้าหมายสร้างกระแสเงินสดให้ได้ทุกไตรมาส เฉลี่ยปีละ 4 – 5%

แผน GIF สร้างกระแสเงินสดได้อย่างไร?

ทาง FINNOMENA  คัดเลือกกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายปันผล หรือ ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุก ๆ เดือน หรือ ทุก ๆ ไตรมาส ในสินทรัพย์หลากหลายประเภทที่เหมาะกับการกระจายความเสี่ยง และให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

โดยสำหรับกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายปันผล นักลงทุนจะสามารถเลือกได้ว่า ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย ก่อนจ่ายปันผล หรือไม่ และสำหรับกองทุนรวมที่มีนโยบายขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ข้อดีคือ ค่าขายหน่วยลงทุนที่ขายออกมา ถือเป็น Capital Gain ที่ได้รับการยกเว้นไม่เสียภาษี

FINNOMENA GIF

ผลรวมของกระแสเงินสดจากการ Auto Redemption และ ปันผลหลังหักภาษี ย้อนหลัง 3 ปี อ้างอิงจากเงินลงทุนมูลค่า 10 ล้านบาท

สัดส่วนของแผนการลงทุน GIF

GIF Model

เน้นให้กระจายการลงทุนในหลายชนิดสินทรัพย์กองทุนที่มีการลงทุนแบบ Yield Play ตามนโยบายการลงทุนของพอร์ต GIF ที่แนะนำลงทุนในตราสารหนี้ อสังหาฯ ซึ่งปรับตัวขึ้นมาตลอดในช่วงที่ตลาดผันผวน

รายละเอียดสัดส่วนกองทุน

ประเภทสินทรัพย์บลจ.สัดส่วนการลงทุน
ตราสารทุน 20%
หุ้นไทยปันผลLH Fund10%
หุ้นไทยปันผลCPAM10%
ประเภทสินทรัพย์บลจ.สัดส่วนการลงทุน
ตราสารหนี้ 25%
ตราสารหนี้ทั่วโลกUOBAM15%
ตราสารหนี้ ระยะกลางKSAM10%
ประเภทสินทรัพย์บลจ.สัดส่วนการลงทุน
กองทุนผสม 35%
กองทุนรวมผสมกลุ่มเอเซียนKSAM35%
ประเภทสินทรัพย์บลจ.สัดส่วนการลงทุน
ตราสารทางเลือก 20%
Property Fund / REITs ไทยLH Fund20%

รับคำแนะนำเพิ่มเติม

หากคุณสนใจแผนนี้การลงทุน GLOBAL INCOME FOCUS (GIF) หรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถกดปุ่ม “สนใจลงทุน” เพื่อรับจากติดต่อจากทีม Investment Advisor ได้โดยตรง (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

FINNOMENA Port Strategies

บทวิเคราะห์การลงทุนประจำเดือน

จากถ้อยแถลงหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ที่มีแนวโน้มไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ พร้อมปรับลดประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มย่อตัวลงท่ามกลางความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอนาคต อย่างไรก็ตาม แนวโน้มทิศทางอัตราดอกเบี้ย ความกังวลต่อเศรษฐกิจชะลอตัว และความผันผวนของตลาดหุ้น เป็นปัจจัยหนุนผลตอบแทนของสินทรัพย์ประเภท Yield Play อาทิเช่น ตราสารหนี้ กองทุนอสังหาฯ และ REITs ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในแผนการลงทุน Global Income Focus (GIF)  FINNOMENA Investment Committee จึงมองว่านักลงทุนควรใช้จังหวะนี้ปรับสมดุลของพอร์ตการลงทุน และเพิ่มการกระจายลงทุนในสินทรัพย์ตามแนวการลงทุนแบบ Yield Play เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการกระจายการลงทุนมากที่สุด (Diversification Benefits)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

Bank Chayanon

การจัดพอร์ตลงทุนนั้นมีหลายรูปแบบ ซึ่งแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ลงทุน ซึ่งในบางครั้ง โมเดลพอร์ตที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด อาจจะไม่ใช่โมเดลพอร์ตที่ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังมากที่สุด เนื่องด้วยข้อจำกัดที่ไม่สามารถทนการขาดทุนมากๆในระยะเวลาสั้นๆได้ ดังนั้นการเลือกโมเดลพอร์ตให้เหมาะสม นอกจากจะช่วยให้ปลายทางการลงทุนของคุณประสบความสำเร็จแล้ว ระหว่างทางการลงทุน จะทำให้คุณรู้สึกสบายใจกับการลงทุนนั้นๆ อีกด้วย

ชยนนท์ รักกาญจนันท์

กรรมการบริหาร บลน. ฟินโนมีนา

FINNOMENA คือใคร?

FINNOMENA คือ ฟินเทคสตาร์ทอัพด้านการลงทุน โดยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในตลาดเงินตลาดทุน ที่พร้อมจะเข้ามาช่วยออกแบบและดูแลพอร์ตการลงทุนของท่านให้ถึงเป้าหมายที่ท่านวางไว้ รู้จักกับเรามากขึ้นได้ที่นี่

นอกจากนี้ FINNOMENA เรายังมีผลิตภัณฑ์ FINNOMENA PORT ซึ่งช่วยแนะนำแผนการลงทุนในกองทุนรวมให้ท่าน รวมไปถึงการติดตามผลการลงทุน ที่ FINNOMENA จะคอยช่วยอัปเดตข่าวสารและแผนการลงทุนให้ท่านตลาดเวลา ในปัจจุบันท่านสามารถลงทุนในกองทุนรวมได้ทันทีกว่า 600 กองทุนใน 14 บลจ. โดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม และเป็นฟินเทคแห่งแรกที่ ก.ล.ต. ให้การรับรองภายใต้มาตรฐาน “5 ขั้นมั่นใจลงทุน”

ทีมงานมืออาชีพ

ดูแลการลงทุนอย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชัน

ซื้อขายกองทุนได้ ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

3 ขั้นตอนเริ่มต้นลงทุนกับ FINNOMENA

1. กรอกข้อมูลเพื่อรับคำแนะนำ

รับคำแนะนำเพิ่มเติมจาก Investment Advisor ได้โดยตรง เพื่อทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแผนการลงทุน

2. เปิดบัญชีลงทุน​

สร้างแผนการลงทุน GIF และเปิดบัญชีลงทุน ซึ่้งสามารถทำได้ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ FINNOMENA

3. ลงทุนตามคำแนะนำ

รับคำแนะนำกองทุนและสัดส่วนในการลงทุนจากทางระบบ และสามารถเริ่มลงทุนตามแผนที่วางไว้ได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อแผนการลงทุน

GLOBAL INCOME FOCUS

เงินลงทุนขั้นต่ำที่แนะนำ

5,000,000 บาท

แนวทางการปรับพอร์ต

Re-balancing Portfolio ทุก ๆ 6 เดือน หรือเมื่อมีมุมมองต่อกลยุทธ์การลงทุนที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ

ระยะเวลาลงทุนแนะนำ

ระยะยาว 3 – 5 ปี

  1 เดือน  3 เดือน 6 เดือน 1 ปี  ตั้งแต่จัดตั้ง (01/01/2560)
 Return (%)-0.342.254.461.749.59
 S.D (%)2.863.053.694.484.60

Sharpe Ratio

-3.223.773.020.130.84

Max Drawdown (%)

-0.99-0.99-2.33-4.21-7.88

ผล Backtesting ณ วันที่ 21 พ.ค. 2562

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลน.ฟินโนมีนา โทร.02-026-5100 หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.finnomena.com การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนจึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหลงเหลืออยู่ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และโปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำหรือเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจลงทุน

สร้างผลตอบแทน แบบกระแสเงินสด ผ่านแผนการลงทุน
GLOBAL INCOME FOCUS

คำถามที่พบบ่อย

ลูกค้าสามารถเข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น FINNOMENA เพื่อสมัครสมาชิกและเริ่มต้นสร้างแผนการลงทุนเพื่อเปิดบัญชีผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น เมื่อเปิดบัญชีและสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) เสร็จแล้วท่านสามารถลงทุนได้ทันที

การเปิดบัญชีผ่าน FINNOMENA นอกจากจะสามารถลงทุนใน 600 กองทุนจาก 14 บลจ. ได้ทันทีแล้ว นักลงทุนจะได้รับคำแนะนำสัดส่วนในการลงทุนของพอร์ตที่ท่านเลือกไว้ ทั้งนี้ในอนาคตหากมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน คุณจะได้รับ Notification / Email แจ้งเตือนทันที

แผนการลงทุน GIF จะมีการรีวิวเพื่อ Re-balancing Portfolio ทุก ๆ 6 เดือน หรือเมื่อมีมุมมองต่อกลยุทธ์การลงทุนที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ

ลูกค้าจะได้รับกระแสเงินสดในรูปแบบของการขายคืนอัตโนมัติ (Auto Redemption) และปันผลของกองทุน (Dividend)

รายได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน (ส่วนต่างราคา) ถือเป็นเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่รายได้ในรูปแบบของเงินปันผลเป็นรายได้ที่นักลงทุนจะต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

จะได้รับกระแสเงินสด ตามนโยบายกองทุนที่ลงทุน บางกองทุนจ่ายปันผลเป็นรายเดือน บางกองทุนมีการขายคืนอัตโนมัติเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ ทางฟินโนมีนาจะพยายามคัดเลือกกองทุนที่มีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดเข้ามาอยู่ในพอร์ตการลงทุน GIF เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนได้รับกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอมากที่สุด

แผนการลงทุน GIF เป็นคำแนะนำการจัดพอร์ตแบบกระจายในหลายสินทรัพย์ทั่วโลกโดยเน้นไปที่สินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสมดุลพอร์ต เพื่อความมั่นคงในระยะยาว จะมีการรีวิวเพื่อ Re-balancing Portfolio ทุก ๆ 6 เดือน หรือเมื่อมีมุมมองต่อกลยุทธ์การลงทุนที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ดี การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน คุณจึงมีโอกาสที่จะสูญเสียเงินต้นจากการลงทุนได้ในบางช่วงเวลา

 • แจ้งเตือนผ่าน App Notification
 • แจ้งรายละเอียดผ่านบทความบนเว็บไซต์ฟินโนมีนา
 • แจ้งเตือนผ่าน LINE @FINNOMENAPORT
 • อัพเดทผ่าน Facebook Live ทุกวันพฤหัสเวลา 1 ทุ่มตรง และอัพเดทผ่าน FINNOMENA Port Strategy ในทุก ๆ สัปดาห์ผ่านทาง YouTube Channel FINNOMENA
 • สำหรับลูกค้าที่ลงทุนตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ทางฟินโนมีนาจะมีเจ้าหน้าที่ผู้ให้คำแนะนำการลงทุน (Investment Advisor) โทรไปให้คำแนะนำเพิ่มเติม และบริการปรับพอร์ตการลงทุนทางโทรศัพท์อีกด้วย 

ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการจัดพอร์ตแต่อย่างใด

(ยังมีค่าธรรมเนียมการซื้อ ขาย และการจัดการกองทุน ที่เป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปเมื่อนักลงทุน ลงทุนในกองทุนอยู่แล้ว)

สำหรับคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน PORT คุณสามารถทิ้งคำถามไว้ที่ LINE@: @FINNOMENAPORT หรือโทรติดต่อ Investment Advisor ได้ที่ 02-026-5100 กด 2 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)

 • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมดังกล่าวด้วย
 • ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน
 • การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง ซึ่งอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนทำการลงทุน
FINNOMENA

สร้างผลตอบแทนกระแสเงินสด

กรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อรับข้อมูลจาก Financial Advisor ใกล้บ้านคุณ