แจ้งเตือน

แผนGIF

สร้างกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอจากเงินลงทุนระยะยาวเฉลี่ย 4-5% ต่อปีโดย จัดพอร์ตแบบกระจายการลงทุนทั่วโลก

เงินลงทุนแนะนำ : 2,000,000 บาทขึ้นไป

ลองสร้างแผนGIF

แผน GIF คืออะไร

  • เป็นการจัดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ
  • เป้าหมายผลตอบแทน 6-7% ต่อปี และจ่ายกระแสเงินสดเป็นรายเดือน (Passive Income) ในอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 4-5% ต่อปี (ไม่ใช่การการันตี)

แผน GIF เหมาะกับใคร

  • เหมาะกับนักลงทุนที่ไม่ต้องการความผันผวนสูง
  • มีเงินลงทุน 2,000,000 บาทขึ้นไป
  • พร้อมลงทุน 3-5 ปี
  • ต้องการ Passive Income ในอัตรา 3-5% ต่อปี
  • คาดหวังผลตอบแทนจากส่วนต่างกำไร (Capital Gain) 2-3% ต่อปี

ผลตอบแทน

แผนGIF


ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้ง

4.34%

ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี

-8.43%

ผลตอบแทน 1 ปี

-6.79%

สร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนสูงพร้อมปรับพอร์ตอย่างเป็นระบบ

Global Income Focus Strategy เป็นคำแนะนำการจัดพอร์ตแบบกระจายในหลายสินทรัพย์ทั่วโลกโดยเน้นไปที่สินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสมดุลพอร์ต เพื่อความมั่นคงในระยะยาว จะมีการรีวิวเพื่อ Re-balancing Portfolio ทุก ๆ 6 เดือน หรือเมื่อเรามีมุมมองต่อกลยุทธ์การลงทุนที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ

สัดส่วนการลงทุนพอร์ตGIF

ตัวอย่างแผนGIFณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

อยากรู้ว่าเราลงทุนในกองอะไรบ้าง?

ลองสร้างแผนGIF ใน FINNOMENA PORT

ลองสร้างแผนGIF

คำถามที่พบบ่อย

GIF จะมีการรีวิวเพื่อ Re-balancing Portfolio ทุก ๆ 6 เดือน หรือเมื่อเรามีมุมมองต่อกลยุทธ์การลงทุนที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ
ลูกค้าจะได้รับกระแสเงินสดในรูปแบบของการขายคืนอัตโนมัติ (Auto Redemption) และปันผลของกองทุน (Dividend)
รายได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน (ส่วนต่างราคา) ถือเป็นเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่รายได้ในรูปแบบของเงินปันผลเป็นรายได้ที่นักลงทุนจะต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
จะได้รับกระแสเงินสด ตามนโยบายกองทุนที่ลงทุน บางกองทุนจ่ายปันผลเป็นรายเดือน บางกองทุนมีการขายคืนอัตโนมัติเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ ทางฟินโนมีนาจะพยายามคัดเลือกกองทุนที่มีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดเข้ามาอยู่ในพอร์ตการลงทุน GIF เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนได้รับกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอมากที่สุด
GIF เป็นคำแนะนำการจัดพอร์ตแบบกระจายในหลายสินทรัพย์ทั่วโลกโดยเน้นไปที่สินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสมดุลพอร์ต เพื่อความมั่นคงในระยะยาว จะมีการรีวิวเพื่อ Re-balancing Portfolio ทุก ๆ 6 เดือน หรือเมื่อเรามีมุมมองต่อกลยุทธ์การลงทุนที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ดี การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน ท่านจึงมีโอกาสที่จะสูญเสียเงินต้นจากการลงทุนได้ในบางช่วงเวลา
GIF จะเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบไปด้วย
- Global Equity
- Global Bond
- Global Infrastructure
- Thai Equity
- แจ้งเตือนผ่าน App Notification
- แจ้งรายละเอียดผ่านบทความบนเว็บไซต์ฟินโนมีนา
- แจ้งเตือนผ่าน LINE @FINNOMENAPORT
- อัพเดทผ่าน Facebook Live ทุกวันพฤหัสเวลา 1 ทุ่มตรง และอัพเดทผ่าน FINNOMENA Port Strategy ในทุก ๆ สัปดาห์ผ่านทาง YouTube Channel FINNOMENA
- สำหรับลูกค้าที่ลงทุนตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ทางฟินโนมีนาจะมีเจ้าหน้าที่ผู้ให้คำแนะนำการลงทุน (Investment Advisor) โทรไปให้คำแนะนำเพิ่มเติม และบริการปรับพอร์ตการลงทุนทางโทรศัพท์อีกด้วย
สามารถปรับพอร์ตผ่านทางเว็บไซต์ www.finnomena.com หรือหากนักลงทุนที่มีเงินลงทุนตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ทางฟินโนมีนาจะมีเจ้าหน้าที่ผู้ให้คำแนะนำการลงทุน (Investment Advisor) โทรไปให้คำแนะนำเพิ่มเติม และบริการปรับพอร์ตการลงทุนทางโทรศัพท์อีกด้วย
ลูกค้าสามารถเข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น FINNOMENA เพื่อสมัครสมาชิกและเริ่มต้นสร้างแผนการลงทุนเพื่อเปิดบัญชีผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น เมื่อเปิดบัญชีและสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) เสร็จแล้วท่านสามารถลงทุนได้ทันที
สามารถลงทุนผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น FINNOMENA โดยระบบจะเปิดทำการตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป และจะปิดทำการระหว่างเวลา 02.00 - 07.00 น. โดยกองทุนในประเทศให้ทำรายการก่อนเวลา 14.00 น. กองทุนต่างประเทศ (FIF) ทำรายการก่อนเวลา 11.00 น. หากทำรายการหลังจากเวลาดังกล่าวจะเป็นรายการของวันทำการถัดไป
สำหรับคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน PORT คุณสามารถทิ้งคำถามไว้ที่ LINE@: @FINNOMENAPORT หรือโทรติดต่อที่ 02-026-5100 (09.00 - 17.00 น.)

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลน.ฟินโนมีนา โทร.02-026-5100 หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.finnomena.com การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนจึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหลงเหลืออยู่ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และโปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำหรือเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจลงทุน