แจ้งเตือน

แผนGOAL

ลงทุนเพื่อเป้าเก็บเงินก้อนหรือเป้าเกษียณ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีการวางเป้าหมายการลงทุน และ จัดพอร์ตตามวัตถุประสงค์ ตั้งใจสร้างวินัยการออม และทยอยลงทุนสะสมเป็นรายเดือน

เงินลงทุนตั้งต้น : 20,000 บาทขึ้นไป

เงินลงทุนต่อเดือน : 5,000 บาทขึ้นไป

ลองสร้างแผนGOAL

แผน GOAL คืออะไร

  • ลงทุนเพื่อเก็บเงินก้อนตามวัตถุประสงค์ของคุณโดยสามารถเลือกความเสี่ยงได้ 7 ระดับ
  • คาดการณ์ผลตอบแทน 4-8% ต่อปี (ไม่ใช่การการันตี) ซึ่งชนะเงินเฟ้อและเงินฝากออมทรัพย์
  • เน้นการลงทุนแบบ DCA (Dollar Cost Avarage)แบบถัวเฉลี่ยต้นทุนในทุก ๆ เดือน

แผน GOAL เหมาะกับใคร

  • ต้องการออมเงินเพื่อเก็บเงินก้อน
  • ต้องการทยอยลงทุนสะสมเป็นรายเดือน
  • ไม่มีเวลาดูแลพอร์ตตลอดเวลา ต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

ผลตอบแทน

แผนGOAL

ความเสี่ยงระดับ 7/7 (เล่นของสูง)


ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้ง

20.82%

ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี

-13.35%

ผลตอบแทน 1 ปี

-12.29%

สัดส่วนการลงทุนที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ ของคุณให้เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้

เราจะทำการวิเคราะห์ร่วมกับระบบ Robo Advisor และสรุป Model Port อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่สร้างพอร์ต Goal ขึ้นมา โดยเฉลี่ยเรามีคำแนะนำปรับพอร์ตประมาณ 10-20% หรืออาจไม่มีการปรับพอร์ตในบางเดือนที่สภาวะตลาดปกติ ซึ่งทีมงานลงทุนของเราติดตามตลาดเป็นรายวัน เราพร้อมที่จะปรับพอร์ตได้ทันทีตามสถานการณ์ และจะสื่อสารให้กับนักลงทุนทราบทันทีเช่นกัน

สัดส่วนการลงทุนพอร์ตGOAL

ตัวอย่างแผนGOALณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

อยากรู้ว่าเราลงทุนในกองอะไรบ้าง?

ลองสร้างแผนGOAL ใน FINNOMENA PORT

ลองสร้างแผนGOAL

คำถามที่พบบ่อย

Wealth Path คือเส้นทางแห่งความเป็นไปได้ในการลงทุน โดยพยากรณ์ผ่านโมเดลทางการเงิน เพื่อให้ครอบคลุมโอกาสทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อิงจากผลตอบแทนที่คาดหวัง และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงในอดีต
FINNOMENA เลือกกองทุนด้วยโมเดลที่ผสมผสานระหว่างคะแนนเชิงปริมาณ และคะแนนเชิงคุณภาพ โดยวัดจากผลตอบแทนในอดีต ความเสี่ยง อัตราส่วนทางการเงิน ประสบการณ์ทำงานของผู้จัดการกองทุน เป็นต้น
ได้ แต่ไม่ควร และหากจำเป็น ควรเป็นกองทุนในสินทรัพย์เดียวกัน จึงจะสามารถใช้งาน FINNOMENA PORT Wealth Path ได้ อย่างไรก็ดี ผลลัพธ์จะไม่ตรงกับที่ Wealth Path คำนวณ หากเปลี่ยนเป็นกองทุนในสินทรัพย์อื่น Wealth Path จะยังแสดงอยู่ แต่จะไม่ตรงกับแผนของท่านอีกต่อไป
ผ่านทางโทรศัพท์
ลูกค้าสามารถเลือกวันที่ในการลงทุนอัตโนมัติเป็นวันที่ใดของเดือนก็ได้ โดยโทรศัพท์เข้ามาเพื่อตั้งคำสั่งที่ Investment Advisor Center โทร. 02-026-5100 ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องตั้งค่า DCA เป็นรายสัปดาห์ทุกสัปดาห์ การถัวเฉลี่ยการลงทุนเดือนละ 1 ครั้ง ก็ถือว่าเพียงพอต่อการถัวเฉลี่ยต้นทุนการลงทุนแล้ว นอกจากนี้การตั้งหักบัญชีเงินฝากทุกสัปดาห์อาจมีผลกระทบต่อการปรับพอร์ตการลงทุนของท่าน อาจทำให้ท่านไม่สามารถปรับพอร์ตได้ตามคำแนะนำทั่วไป เนื่องจากพอร์ตของท่านกำลังทำรายการอื่นค้างอยู่ หากวันที่ท่านตั้งให้หักบัญชีตรงกับวันหยุด ระบบจะหักบัญชีให้ในวันทำการถัดไป หากระบบไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากเพื่อนำเงินมาลงทุนติดต่อกัน 2 เดือน ระบบจะยกเลิกคำสั่งการลงทุนรายเดือน (DCA) อัตโนมัติ และท่านจะต้องเข้ามาตั้งคำสั่งหักบัญชีอัตโนมัติใหม่อีกครั้งผ่านทาง Investment Advisor Center โทร. 02-026-5100
แผน 1st Million คือการวางแผนสำหรับการลงทุนเก็บเงินให้ได้ 1 ล้านบาทแรก จึงเหมาะกับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน ขั้นต่ำในการเริ่มต้นลงทุนครั้งแรก 5,000 บาทและลงทุนรายเดือน ๆ ละ 2,500 บาท (ทั้งนี้ หากติดขั้นต่ำของกองทุนที่แนะนำ ขั้นต่ำในการลงทุนรายเดือนอาจปรับเป็น 3,000 บาทต่อเดือน) และมีโมเดลการลงทุนแนะนำเพียง 1 โมเดล
แผน Goal คือการวางแผนสำหรับการลงทุนเก็บเงินตามเป้าหมายของนักลงทุนแต่ละคน (Goal based) ซึ่งอาจมีระยะเวลาในการลงทุน เป้าหมายในการลงทุนที่แตกต่างกันออกไป เช่น ลงทุนเพื่อแผนเกษียณอายุ เป็นต้น ขั้นต่ำในการเริ่มต้นลงทุนครั้งแรก 20,000 บาทและลงทุนรายเดือน ๆ ละ 5,000 บาท และมีโมเดลการลงทุนที่แนะนำแตกต่างกันถึง 4 โมเดล โดยเรียงจากระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนสามารถรับได้จากน้อยไปมาก
- แจ้งเตือนผ่าน App Notification
- แจ้งรายละเอียดผ่านบทความบนเว็บไซต์ฟินโนมีนา
- แจ้งเตือนผ่าน LINE @FINNOMENAPORT
- อัพเดทผ่าน Facebook Live ทุกวันพฤหัสเวลา 1 ทุ่มตรง และอัพเดทผ่าน FINNOMENA Port Strategy ในทุก ๆ สัปดาห์ผ่านทาง YouTube Channel FINNOMENA
หลังจากได้รับคำแนะนำการปรับพอร์ต ลูกค้าสามารถปรับพอร์ตผ่านทางเว็บไซต์ www.finnomena.com
ลูกค้าสามารถเข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น FINNOMENA เพื่อสมัครสมาชิกและเริ่มต้นสร้างแผนการลงทุนเพื่อเปิดบัญชีผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น เมื่อเปิดบัญชีและสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) เสร็จแล้วท่านสามารถลงทุนได้ทันที
สามารถลงทุนผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น FINNOMENA โดยระบบจะเปิดทำการตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป และจะปิดทำการระหว่างเวลา 02.00 - 07.00 น. โดยกองทุนในประเทศให้ทำรายการก่อนเวลา 14.00 น. กองทุนต่างประเทศ (FIF) ทำรายการก่อนเวลา 11.00 น. หากทำรายการหลังจากเวลาดังกล่าวจะเป็นรายการของวันทำการถัดไป
สำหรับคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน PORT คุณสามารถทิ้งคำถามไว้ที่ LINE@: @FINNOMENAPORT หรือโทรติดต่อที่ 02-026-5100 (09.00 - 17.00 น.)

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลน.ฟินโนมีนา โทร.02-026-5100 หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.finnomena.com การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนจึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหลงเหลืออยู่ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และโปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำหรือเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจลงทุน