แจ้งเตือน

ตอบโจทย์ทุกเป้าหมายการลงทุน ร่วมเคียงข้างคุณจนถึงฝัน
ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ และช่วงจังหวะของชีวิต

เทคโนโลยีที่มาพร้อมกับบริการวางแผนลงทุนจัดพอร์ตระดับโลก ที่เราพัฒนาร่วมกับ Franklin Templeton

ออกแบบเฉพาะคนพิเศษเพื่อคุณ ช่วยให้ทุกเป้าหมายสำเร็จได้ในทุกสถานการณ์

เริ่มต้นลงทุนเพื่อไปถึงเป้าหมายในฝัน

โปรดติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวของคุณ หรือ กรอกข้อมูลเพื่อรับบริการ

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุน 500,000 บาทขึ้นไป

ทำไมต้อง Goals Navigator ?

Multi-Goal, Multi-Priority

ลงทุนแยกตามเป้าหมาย และจัดสรรเงินลงทุนตามความสำคัญ

เพราะการลงทุนในชีวิตจริงมีหลายเป้าหมาย เช่น การเกษียณ การศึกษาบุตร คุณสามารถวางแผนทุกช่วงชีวิตให้ครบจบในที่เดียว รวมทั้งสามารถคาดการณ์ผลตอบแทน เพื่อจัดสรรเงินลงทุนตามลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพได้สูงสุด

Success-Driven Investment

มุ่งเน้นความสำเร็จในการลงทุน มากกว่าผลตอบแทนเฉลี่ย

ให้ความสำคัญกับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายการลงทุน (Success-Driven) มากกว่าผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ผันผวนตามสภาวะตลาด (Return-driven) ระบบคำนวณและแนะนำการจัดสรรเงินลงทุน ระยะเวลาลงทุน และแผนการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาให้อย่างชาญฉลาด ด้วยมุมมองการลงทุนระดับโลก

Lifetime Planning Tool

ดูแลวางแผนการลงทุนในทุกๆ ช่วงเวลา รองรับทุกสถานการณ์

มากกว่าการวางแผนเพียงเพื่อเริ่มต้นลงทุน คือการติดตามและบริหารพอร์ตอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบแต่ละเป้าหมายว่าเข้าใกล้ถึงความสำเร็จมากน้อยเพียงใด และปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนเพื่อให้รองรับกับสถานการณ์ทางการเงิน ไลฟสไตล์ และเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต

ดูแลคุณโดยทีมที่ปรึกษาการลงทุน

บริหารจัดการกลยุทธ์การลงทุนโดยตรงจากทีมงาน FINNOMENA Investment Committee ด้วยประสบการณ์การลงทุนมากกว่า 20 ปี ผสมผสานกับข้อมูลและเทคโนโลยีช่วยในการวิเคราะห์และเสนอมุมมองการลงทุน ดูแลคุณอย่างใกล้ชิดโดยผู้แนะนำการลงทุนที่ ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และผ่านการสอบในหลักสูตร IC paper 1,2,3 และ CFP module 1, 2 และผ่านการอบรมเพื่อแนะนำการใช้งาน Goals Navigator

"นำพาคุณ สู่เป้าหมายการลงทุน ทุกสถานการณ์ และช่วงจังหวะของชีวิต"

Who are we ?

Franklin Templeton องค์กรด้านการจัดการสินทรัพย์ระดับโลก บริหารยอดเงินลงทุนมากกว่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมากกว่า 1,200 คน และตั้งอยู่ในอีก 34 ประเทศทั่วโลก โดย Franklin Templeton มีชื่อเสียงในการมุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนในระยะยาวในการลงทุน พร้อมความเชี่ยวชาญในการบริหารความเสี่ยงตามจังหวะที่เหมาะสม เพื่อลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน

Franklin Templeton มุ่งเน้นความต้องการของนักลงทุนเป็นหลัก เพื่อสร้างเส้นทางการเงินให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนักลงทุน และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ บทวิเคราะห์ งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุน

FINNOMENA แพลตฟอร์มซื้อขายกองทุนรวม ครบพร้อมด้วยเครื่องมือที่จะช่วยบริหารและจัดการเป้าหมายทางการเงินอย่างเป็นระบบ เป็นกลางและปลอดภัยเทียบเท่าการลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ รวมถึงช่วยวิเคราะห์เชิงลึกด้วยเทคโนโลยีระดับโลก เพื่อแนะนำคำแนะนำการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาการลงทุนฟินโนมีน่า (FINNOMENA Financial Advisor)

ทั้งนี้ ด้วยระบบ “FINNOMENA for Advisors” เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาให้กับที่ปรึกษาการลงทุนฟินโนมีนาโดยเฉพาะ เพื่อเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุด สำหรับที่ปรึกษาการลงทุนมืออาชีพ

แพลตฟอร์มเดียวที่ช่วยที่ปรึกษาการลงทุนที่ต้องการดูแลลูกค้าอย่างครบวงจร (Full-Investment Advisory Solution) เพื่อช่วยให้ที่ปรึกษาการลงทุนฟิโนมีนาทุกท่าน สามารถดูแลลูกค้าได้ดีที่สุด พร้อมสามารถขยายฐานลูกค้าของท่านได้อย่างต่อเนื่อง

สามารถตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นในการดูแลลูกค้า ระบบการแจ้งเตือนการปรับพอร์ต ที่มีทีมแนะนำการลงทุน (Investment Support) ที่จะช่วยเกาะติดสถานการณ์ในตลาดอย่างใกล้ชิด (Weekly-Monthly Market Update) พร้อมด้วยสิทธิพิเศษสำหรับที่ปรึกษาการลงทุนฟินโนมีนา ในการเข้าร่วมสัมมนาประจำสัปดาห์ (LIVE) เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกจังหวะการลงทุนสำหรับลูกค้าของท่านอย่างแน่นอน

เราเติบโตอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2562 การันตีด้วยทีมที่ปรึกษาการลงทุนฟินโนมีนามากกว่า 1,600 ท่าน รวมมูลค่าการลงทุนภายใต้ที่ปรึกษาการลงทุนฟินโนมีนามากกว่า 12,000 ล้านบาท (คิดเป็น 40% ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดในแพลตฟอร์ม) พร้อมการเติบโตของ FINNOMENA ที่มีนักลงทุนกว่า 400,000 ราย ส่งผลให้ FINNOMENA ก้าวขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มอันดับ 1 ของบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนในประเทศไทย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ให้คำแนะนำที่เป็นกลาง

ซื้อกองทุนได้จาก 21 บลจ.

ปลอดภัย เท่ากับธนาคาร

"ตอบโจทย์ทุกเป้าหมาย ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์"

  • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน
  • การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง ซึ่งอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนทำการลงทุน
  • แฟรงคลิน เทมเพิลตัน (Franklin Templeton) ให้บริการการให้คำแนะนำทั่วไปแก่ FINNOMENA ในการออกแบบพอร์ตการลงทุน (Asset Allocations)
  • แฟรงคลิน เทมเพิลตัน (Franklin Templeton) ไม่รับผิดใด ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ บริการ เว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ที่ได้จัดทำหรือปรากฏในช่องทางต่าง ๆ ของบุคคลภายนอกนั้น อีกทั้ง Franklin Templeton ไม่ได้ให้คำรับรอง รับประกัน หรือเป็นตัวแทน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในเนื้อหาหรือความถูกต้องของข้อมูลในช่องทางต่าง ๆ ของบุคคลภายนอก และไม่รับผิดต่อสิ่งใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสิ่งที่กล่าวไว้ข้างต้น