แจ้งเตือน

วิธีส่งเอกสารเปิดบัญชีทางไปรษณีย์

เพื่อเริ่มขั้นตอนการลงทุนผ่าน FINNOMENA PORT คุณจะต้องเป็นสมาชิกของ FINNOMENA ก่อน โดยสามารถสมัครได้ ที่นี่  (หากคุณเป็นสมาชิกของ FINNOMENA อยู่แล้ว สามารถกดปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดำเนินการต่อไป)

1. หลังจากสมัครสมาชิกสำเร็จ ระบบจะนำคุณไปสู่หน้าแผนการลงทุน (หากคุณเป็นสมาชิกอยู่แล้วสามารถเข้าหน้าสร้างแผนการลงทุนได้ ที่นี่่) ให้คุณศึกษาแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับคุณ หรือ เลือกแผนการลงทุนตามคำแนะนำจาก FINNOMENA Investment Advisors

 

2. หากคุณพบแผนการลงทุนที่เหมาะสมแล้ว กดปุ่ม “สร้างแผนทันที” เพื่อเข้าสู่ขั้นการสร้างแผนลงทุน

 

3. กรอกจำนวนเงินลงทุนที่คุณพร้อมจะลงทุน (หากเป็นแผนการลงทุน 1st Million และ GOAL จะมีช่องกรอกข้อมูลที่แตกต่างไป) พร้อมตั้งชื่อแผนการลงทุน จากนั้น กดปุ่ม “สร้างแผน” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

 

4. จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลกองทุนและสัดส่วนที่แนะนำของแผนการลงทุน คุณสามารถดูรายละเอียดโมเดลพอร์ต และผลตอบแทนในอดีตของแผนการลงทุนนี้ได้ในหน้านี้ จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกแผน” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

 

5. ระบบจะขึ้นคำเตือนที่มีข้อความเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ให้คุณอ่านอย่างละเอียด จากนั้นกดปุ่ม “ฉันเข้าใจในการลงทุนแผนนี้” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

 

6. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อสร้าง เลขบัญชีลงทุน (PORT ID) จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกแผน” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

 

7. ระบบจะแสดงข้อความแจ้งว่า แผนการลงทุนของคุณถูกบันทึกแล้ว ถือเป็นการสิ้นสุดขั้นตอนการสร้างแผนลงทุน จากนั้นกดปุ่ม “เปิดบัญชีลงทุน” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดบัญชี

1. หากคุณเคยสร้างแผนการลงทุนอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้เปิดบัญชีลงทุน คุณสามารถเข้าสู่การขั้นตอนการเปิดบัญชีลงทุนด้วยการ เข้าสู่ระบบ ที่หน้าเว็ปไซต์ จากนั้นไปที่ เมนู PORT ระบบจะพาคุณไปยังหน้า Dashboard จากนั้นกดปุ่ม “คลิกที่นี่เพื่อเปิดบัญชีกับเรา” (หากคุณมาจากขั้นตอนการสร้างแผนลงทุน ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป)

2. เริ่มต้นเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดบัญชีลงทุน โดยกดปุ่ม “กรอกข้อมูลเปิดบัญชี”

3. กรอกข้อมูลประวัติทั่วไปให้ครบถ้วน (หากคุณเปิดบัญชีผ่านผู้แนะนำการลงทุนอิสระ (IIP) โปรดกรอกเลขที่ใบอนุญาตของ IIP ในช่อง Referal Code) จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกและไปต่อ” เพื่อไปยังหน้าถัดไป

4. กรอกข้อมูลที่อยู่และอาชีพ ไปให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกและไปต่อ” เพื่อไปยังหน้าถัดไป

5. กรอกข้อมูลการติดต่อให้ครบถ้วน ในหน้านี้คุณจะต้องใส่ เลขที่บัญชีธนาคาร เพื่อใช้สำหรับหักเงินค่าซื้อและรับเงินค่าขายคืน (เพิ่มสูงสุดได้ 5 เลขที่บัญชี) สำหรับธนาคารในปัจจุบันที่สามารถทำรายการได้มี 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ และด้านล่างคุณจะต้องใส่ PIN 6 หลัก (สำหรับการทำรายการซื้อขายกองทุน) จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกและไปต่อ” เพื่อไปยังหน้าถัดไป

 

6. กรอกข้อมูลวิธีการรับเอกสารให้ครบถ้วน โดยช่องทางการรับเอกสารเปิดบัญชีประกอบด้วย 3 ช่องทาง คือ

  • เจ้าหน้าที่ FINNOMENA เฉพาะในเขตพื้นที่ กทม. โดยจะมีเจ้าที่ติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ
  • อีเมล โดยคุณสามารถตรวจสอบอีเมลได้จากกล่องข้อความ หากไม่พบอีเมลจากทาง FINNOMENA ให้ตรวจสอบเพิ่มเติมที่ หัวข้อสแปมหรือจดหมายขยะ
  • ไปรษณีย์ ทางเจ้าหน้าที่จะจัดส่งเอกสารการเปิดบัญชีไปยังที่อยู่ที่คุณระบุภายใน 7 วันทำการ
จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกและไปต่อ” เพื่อไปยังหน้าถัดไป

7. ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอย่างละเอียด โดยคุณสามารถแก้ไขข้อมูลได้โดย กดปุ่ม สัญลักษณ์ดินสอ หากข้อมูลถูกต้องเรียบร้อย กดปุ่ม “กดยืนยัน” เพื่อไปสู่ขั้นตอนต่อไป

8. ระบบจะแจ้งให้คุณยืนยันข้อมูลอีกครั้ง จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน” 

9. หลังจากคุณได้รับเอกสารเปิดบัญชีลงทุนจากทาง FINNOMENA ให้คุณลงลายเซ็นตามเครื่องหมาย กากบาท (x) ในทุกๆหน้าของเอกสาร พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (รับรองสำเนาให้เรียบร้อย) และส่งกลับมาที่อยู่ตามด้านล่าง เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการเปิดบัญชีลงทุน

  • เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้นที่ 21 โซนเอ-ซี ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
*ระบบจะมีการแจ้งเตือนคุณผ่านทางอีเมล ยืนยันการเปิดบัญชีลงทุนสำเร็จ ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 3 วันทำการ หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับและตรวจสอบเอกสารเรียบร้อย

ก่อนเริ่มต้นลงทุน คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อบัญชีธนาคารกับ FINNOMENA PORT เพื่อให้ระบบสามารถหักเงินจากบัญชีธนาคารสำหรับการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งคุณสามารถทำได้ทันที หลักจากกรอกข้อมูลการเปิดบัญชีเสร็จ (โดยไม่ต้องรอการยืนยันการเปิดบัญชีสำเร็จ ในขั้นตอนที่ 3.)

หากคุณมีบัญชีลงทุน FINNOMENA PORT แล้วแต่ยังไม่ได้อนุมัติ ATS (หักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ) คุณสามารถขออนุมัติ ATS ได้ผ่านทาง ATM, Internet Banking และ Mobile App (ขึ้นกับแต่ละธนาคาร) 

โดยปัจจุบันลูกค้า FINNOMENA สามารถขออนุมัติ ATS ได้ผ่านทาง 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์


เลือกธนาคารที่ต้องการเชื่อมต่อ

 

ขั้นตอนการ “ซื้อกองทุน” (ผ่านทางเว็ปไซต์)

1. ลงชื่อเข้าใช้ ผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ จากนั้นกดที่เมนู Port  เพื่อเข้าสู่หน้า Dashboard (หรือ คลิกที่นี่)

 

2. เลือกแผนที่ต้องการเริ่มลงทุน หรือ ลงทุนเพิ่ม จากนั้นกดปุ่ม “ซื้อ/ขาย กองทุน” ซึ่งคุณสามารถเลือกทำรายการซื้อขายกองทุน ได้ 2 วิธี คือ ทำรายการผ่าน Internet Trading และ นัดหมายทำรายการทางโทรศัพท์

 


 

ขั้นตอนการนัดหมายทำรายการทางโทรศัพท์

1. หากคุณเลือกทำรายการผ่านทางโทรศัพท์ ระบบจะแสดงหน้าจอในการนัดหมาย โดยคุณสามารถเลือกวันและเวลาที่สะดวกในการทำรายการได้ในขั้นตอนนี้ จากนั้น กดปุ่ม “จองเวลา”

 

2. ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการจองเวลาสำเร็จ ถือเป็นการเสร็จสิ้นการจองเวลาทำรายการผ่านโทรศัพท์ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่จาก FINNOMENA โทรหาคุณเพื่อทำรายการซื้อขายกองทุน ตามเวลาที่คุณนัดหมาย

 


 

ขั้นตอนการทำรายการผ่าน Internet Trading

1. กดยอมรับข้อตกลงในการใช้งาน โดยคุณสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆได้ในขั้นตอนนี้ จากนั้น กดปุ่ม “ตกลง”

 

2. กดปุ่ม “เพิ่มรายการ ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน” เพิ่อเริ่มทำรายการ จากนั้นเลือกกองทุนที่ต้องการซื้อ หรือ ลงทุนเพิ่มในแผนนี้ โดยการพิมพ์ชื่อรหัสกองทุนในช่องค้นหา

 

3. ศึกษารายละเอียดของกองทุนโดยละเอียด หลังจากนั้น คุณสามารถเลือก บัญชีธนาคารสำหรับหักเงิน วันทำรายการ และ จำนวนที่ต้องการซื้อ และกดปุ่ม “+เพิ่มลงในรายการ” เพื่อดำเนินเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป หรือ กดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อค้นหากองทุนอื่น

 

4. ระบบจะพาคุณกลับมายังหน้า รายการคำสั่ง ซึ่งคุณสามารถเลือกทำรายการอื่นเพิ่มได้โดยการกดปุ่ม “+ เพิ่มรายการ ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน”  อีกครั้ง  หรือแก้ไขรายการคำสั่ง ได้ในขั้นตอนนี้ ซึ่งหากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย กดปุ่ม “ตรวจสอบคำสั่ง” เพิ่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

 

5. ระบบจะเข้าสู่ ขั้นตอนการตรวจสอบคำสั่ง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้ลงทุนในกองทุนที่ตั้งเป้าหมายไว้ ให้คุณตรวจสอบรายการคำสั่ง โดยละเอียดอีกครั้ง จากนั้น กดยอมรับ เงื่อนไขในการลงทุนกองทุนที่คุณเลือก (หากมีรายคำสั่งมากกว่า 1 คำสั่ง ระบบจะให้ตรวจสอบทุกคำสั่ง) จากนั้นกดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูลซื้อขาย” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

 

6. ตรวจสอบข้อมูลเป็นครั้งสุดท้าย จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยันคำสั่งซื้อขาย” (หากคุณต้องการแก้ไขรายการคำสั่ง ให้กดที่สัญลักษณ์ลูกศร เพื่อกลับสู่ขั้นตอนก่อนหน้า)

 

7. ระบบจะให้คุณใส่ PIN 6 หลัก เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชีลงทุน จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยันคำสั่ง” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

 

8. คุณสามารถตรวจสอบสถานะของรายการคำสั่งได้ในขั้นตอนนี้ ถือเป็นการสิ้นสุดขั้นตอนการซื้อกองทุนผ่าน FINNOMENA PORT

ขั้นตอนการ “ขายกองทุน” (ผ่านทางเว็ปไซต์) 

1. ลงชื่อเข้าใช้ ผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ จากนั้นกดที่เมนู Port  เพื่อเข้าสู่หน้า Dashboard (หรือ คลิกที่นี่)

 

2. เลือกแผนที่ต้องการขายกองทุน จากนั้นกดปุ่ม “ซื้อ/ขาย กองทุน” ซึ่งคุณสามารถเลือกทำรายการขายขายกองทุน ได้ 2 วิธี คือ ทำรายการผ่าน Internet Trading และ นัดหมายทำรายการทางโทรศัพท์

 


 

ขั้นตอนการนัดหมายทำรายการทางโทรศัพท์

1. หากคุณเลือกทำรายการผ่านทางโทรศัพท์ ระบบจะแสดงหน้าจอในการนัดหมาย โดยคุณสามารถเลือกวันและเวลาที่สะดวกในการทำรายการได้ในขั้นตอนนี้ จากนั้น กดปุ่ม “จองเวลา”

 

2. ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการจองเวลาสำเร็จ ถือเป็นการเสร็จสิ้นการจองเวลาทำรายการผ่านโทรศัพท์ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่จาก FINNOMENA โทรหาคุณเพื่อทำรายการซื้อ/ขายกองทุน ตามเวลาที่คุณนัดหมาย

 


 

ขั้นตอนการทำรายการผ่าน Internet Trading

1. กดยอมรับข้อตกลงในการใช้งาน โดยคุณสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆได้ในขั้นตอนนี้ จากนั้น กดปุ่ม “ตกลง”

 

2. กดปุ่ม “เพิ่มรายการ ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน” เพิ่อเริ่มทำรายการ จากนั้นเลือกกองทุนที่ต้องการขายในแผนนี้ โดยการพิมพ์ชื่อรหัสกองทุนในช่องค้นหา

 

3. หลังจากนั้น คุณสามารถเลือก บัญชีธนาคารสำหรับรับเงิน วันทำรายการ และ จำนวนที่ต้องการขาย และกดปุ่ม “+ เพิ่มลงในรายการ” เพื่อดำเนินเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป หรือ กดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อเปลี่ยนกองทุนอื่น

 

4. ระบบจะพาคุณกลับมายังหน้า รายการคำสั่ง ซึ่งคุณสามารถเลือกทำรายการอื่นเพิ่มได้โดยการกดปุ่ม “+ เพิ่มรายการ ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน”  อีกครั้ง  หรือแก้ไขรายการคำสั่ง ได้ในขั้นตอนนี้ ซึ่งหากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย กดปุ่ม “ตรวจสอบคำสั่ง” เพิ่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

 

5. ระบบจะเข้าสู่ ขั้นตอนการตรวจสอบคำสั่ง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้ทำรายการขายในกองทุนที่ตั้งเป้าหมายไว้ ให้คุณตรวจสอบรายการคำสั่ง โดยละเอียดอีกครั้ง จากนั้น กดยอมรับ เงื่อนไขในการลงทุนกองทุนที่คุณเลือก (หากมีรายคำสั่งมากกว่า 1 คำสั่ง ระบบจะให้ตรวจสอบทุกคำสั่ง) จากนั้นกดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูลซื้อขาย” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

 

6. ตรวจสอบข้อมูลเป็นครั้งสุดท้าย จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยันคำสั่งซื้อขาย” (หากคุณต้องการแก้ไขรายการคำสั่ง ให้กดที่สัญลักษณ์ลูกศร เพื่อกลับสู่ขั้นตอนก่อนหน้า)

 

7. ระบบจะให้คุณใส่ PIN 6 หลัก เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชีลงทุน จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยันคำสั่ง” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

 

8. คุณสามารถตรวจสอบสถานะของรายการคำสั่งได้ในขั้นตอนนี้ ถือเป็นการสิ้นสุดขั้นตอนการขายกองทุนผ่าน FINNOMENA PORT

ขั้นตอนการ “DCA” (ผ่านทางเว็ปไซต์) 

1. ลงชื่อเข้าใช้ ผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ จากนั้นกดที่เมนู Port  เพื่อเข้าสู่หน้า Dashboard (หรือ คลิกที่นี่)

 

2. กดปุ่ม “รายการ DCA” (มุมล้างขวา) เพิ่อเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการทำรายการ DCA

 

3. หลังจากนั้น กดปุ่ม “+ เพิ่มรายการ DCA” เพื่อดำเนินเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

 

4. จากนั้นเลือกกองทุนที่ต้องการทำรายการ DCA ในแผนลงทุนนี้ โดยการพิมพ์ชื่อรหัสกองทุนในช่องค้นหา

 

5. ศึกษารายละเอียดของกองทุนโดยละเอียด หลังจากนั้น คุณสามารถเลือก บัญชีธนาคารสำหรับหักเงิน วันทำรายการ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด และจำนวนที่ต้องการซื้อ พร้อมกดยอมรับเงื่อนไขของกองทุน จากนั้นกดปุ่ม “+ สร้างรายการ DCA”

 

6. ระบบจะให้คุณใส่ PIN 6 หลัก เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชีลงทุน จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยันคำสั่ง” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

 

7. จากนั้นรายการ DCA จะถูกสร้างขึ้น พร้อมกล่องข้อความยืนยันการทำรายการสำเร็จ ถือเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการทำรายการ DCA

นักลงทุนสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม