แจ้งเตือน

โปรโมชั่นกองทุนรวมสำหรับ IIP

โปรโมชั่นกองทุนรวม จากทุก บลจ. อัพเดทตลอดทุกเดือน รวบรวมมาไว่ให้คุณแล้วที่นี่ที่เดียว!

โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม 2562

  1. กองทุนหุ้น รับเงินคืนสูงสุด 15,000 บาท (16 ม.ค. – 31 มี.ค. 62)   อ่านเพิ่มเติม
  2. กองทุนตราสารหนี้ รับเงินคืน 1,000 บาท (1 ม.ค. – 28 ก.พ. 62)   อ่านเพิ่มเติม

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน