แจ้งเตือน

PORT

แผน World Immunity

หากคุณเชื่อว่าตลาดหุ้นกำลังเริ่มเข้าสู่ตลาดหมีอย่างเต็มตัว หากคุณไม่อยากคัทหุ้นหรือกองทุนต่างประเทศ ที่ติดดอยอยู่ แต่มีแนวโน้มอนาคตที่ดี พอร์ตกองทุนนี้ถูกสร้างมาให้นักลงทุนเช่นคุณ

เงินลงทุนแนะนำ : 500,000 บาทขึ้นไป

จุดเด่นแผน World Immunity คืออะไร

กระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนของท่าน ลงทุนเพิ่มเติมจากพอร์ตที่คุณมีได้ทันที ช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตอย่างมีนัยยะ

ลงทุนในกองทุนที่มักทำผลงานได้ดีในยามที่ตลาดหุ้นเป็นขาลง เช่น ตราสารหนี้ ทองคำ หรือ กองทุนอสังหาริมทรัพย์

ทุกแผนการลงทุนของ FINNOMENA มั่นใจได้ว่าถูกคัดกรองและวางแผนมาจากกูรูของเรา จากประสบการณ์ที่เคยเป็นผู้จัดการกองทุน และผู้เชี่ยวชาญในสายการเงินมาอย่างยาวนาน

แผน World Immunity เหมาะสมกับใคร

ไม่มีอยากขายขาดทุน หุ้นที่ยังมีอนาคตและมีโอกาสฟื้นกลับตัวในระยะยาว

ต้องการกระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน

หาโอกาสในการลงทุนวัฏจักรขาลง ของตลาดหุ้นโลก

เมื่ออนาคตของตลาดยังไม่แน่นอน ความผันผวนอาจจะเริ่มกลับมา พอร์ตการลงทุนของคุณพร้อมสำหรับสถานการณ์เหล่านั้นแล้วหรือยัง ?

สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ FINNOMENA ได้วางแผนไว้ให้ รอให้ท่านลงทุนแล้ว

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลน.ฟินโนมีนา โทร.02-026-5100 หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.finnomena.com การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนจึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหลงเหลืออยู่ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และโปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำหรือเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจลงทุน

ป้องกันพอร์ตการลงทุนของคุณ กับ FINNOMENA PORT แผน World Immunity