แจ้งเตือน

Immunity

สร้างผลตอบแทนระยะยาว ลงทุนได้ทุกสภาวะตลาด

ลงทุนได้ทุกสภาวะตลาดกับพอร์ตกองทุนไร้หุ้น ถือครองได้อย่างอุ่นใจ ใช้แนวคิดการลงทุนระดับโลก All Weather ในการควบคุมความเสี่ยงของพอร์ต พร้อมใช้ประโยชน์จากการกระจายสินทรัพย์ ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากความผันผวนของตลาดหุ้นทั้งไทยและต่างประเทศ

ผลตอบแทนในแผน SET Immunity

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มี.ค. 2563

5.27 %
ผลตอบแทน 3 เดือนย้อนหลัง
4.15 %
ผลตอบแทน 6 เดือนย้อนหลัง
12.11 %
ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้ง (01/01/2562)

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ท่านกำลังลงทุนในตลาดใด?

ตลาดไทย

หุ้น / กองทุนไทย / LTF

ตลาดต่างประเทศ

หุ้น / กองทุนต่างประเทศ

SET Immunity

สำหรับนักลงทุนในหุ้นไทย / กองทุนหุ้นไทย / LTF

แผนกองทุน SET Immunity 3 กองทุนที่มีแนวโน้มทำผลงานได้ดีในยามตลาดหุ้นไทยมีความผันผวน เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการหาสินทรัพย์ลงทุนที่ช่วยเพ่ิมโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ในทุกสภาวะตลาดอย่างมั่นคง หรือ ต้องการกองทุนที่ช่วยกระจายความเสี่ยงเพื่อควบคุมความผันผวนในพอร์ตของนักลงทุนให้เหมาะสม

เงินลงทุนขั้นต่ำ: 500,000 บาท

หาโอกาสในการลงทุนในวัฏจักรความผันผวนของตลาดหุ้นโลก

ทีมงานได้คัดกรองและเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มักทำผลงานได้ดีในยามหุ้นไทยมีความผันผวน โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกทั้ง ผลตอบแทนย้อนหลังและความผันผวน ประกอบกับภาพรวมของเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อตลาดลงทุน

สร้างความสมดุลของพอร์ต ด้วยประโยชน์จากการกระจายสินทรัพย์ลงทุน

เปลี่ยนมุมมองการจัดพอร์ตลงทุน เริ่มต้นจากการควบคุมความเสี่ยงในพอร์ตเป็นปัจจัยแรก โดยคำนึงถึงความผันผวนของสินทรัพย์ เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงของตลาดที่คาดการณ์ได้ยากขึ้น

ให้คำแนะนำโดยทีมงานมืออาชีพ

พอร์ตการลงทุน IMMUNITY ถูกคัดกรองและวางแผนมาจากกูรูชั้นนำ จากประสบการณ์ที่เคยเป็นผู้จัดการกองทุน และผู้เชี่ยวชาญในสายการเงินมาอย่างยาวนาน พร้อมระบบการแจ้งเตือนแนะนำการปรับพอร์ต ผ่านแอปพลิเคชัน และทีม Investment Advisor ที่คอยดูแลนักลงทุน

World Immunity

สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้น / กองทุนหุ้นต่างประเทศ

แผนกองทุน World Immunity  3 กองทุนที่มีแนวโน้มให้ผลตอบแทนเป็นบวกในภาวะตลาดหุ้นโลกมีความผันผวน เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการหาสินทรัพย์ลงทุนที่ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ในทุกสภาวะตลาด หรือ ต้องการกองทุนที่ช่วยกระจายความเสี่ยงเพื่อควบคุมความเสี่ยงรวมในพอร์ตของนักลงทุนให้เหมาะสม

เงินลงทุนขั้นต่ำ: 500,000 บาท

หาโอกาสในการลงทุนในวัฏจักรความผันผวนของตลาดหุ้นโลก

ทีมงานได้คัดกรองและเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มักทำผลงานได้ดีในยามหุ้นโลกมีความผันผวน โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกทั้ง ผลตอบแทนย้อนหลังและความผันผวน ประกอบกับภาพรวมของเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อตลาดลงทุน

สร้างความสมดุลของพอร์ต ด้วยประโยชน์จากการกระจายสินทรัพย์ลงทุน

เปลี่ยนมุมมองการจัดพอร์ตลงทุน เริ่มต้นจากการควบคุมความเสี่ยงในพอร์ตเป็นปัจจัยแรก โดยคำนึงถึงความผันผวนของสินทรัพย์ เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงของตลาดที่คาดการณ์ได้ยากขึ้น

ให้คำแนะนำโดยทีมงานมืออาชีพ

พอร์ตการลงทุน IMMUNITY ถูกคัดกรองและวางแผนมาจากกูรูชั้นนำ จากประสบการณ์ที่เคยเป็นผู้จัดการกองทุน และผู้เชี่ยวชาญในสายการเงินมาอย่างยาวนาน พร้อมระบบการแจ้งเตือนแนะนำการปรับพอร์ต ผ่านแอปพลิเคชัน และทีม Investment Advisor ที่คอยดูแลนักลงทุน

หลักการลงทุนเป็นอย่างไร?

พอร์ตการลงทุนทั้ง SET Immunity และ World Immunity เป็นพอร์ตกองทุนแนะนำ 3 กองทุน สำหรับนักลงทุนที่มีการลงทุนในหุ้น(ตราสารทุน) หรือ กองทุนที่ลงทุนในตราสารทุน 

โดยการลงทุนจะเน้นไปในกองทุนที่มักทำผลงานได้ดีในยามที่ตลาดหุ้นมีความผันผวน ประเภทกลุ่มสินทรัพย์ที่ลงทุน ได้แก่ ตราสารหนี้ ทองคำ หรือ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ (ขึ้นอยู่กับมุมมองการลงทุนจากทีมงาน FINNOMENA) ซึ่งคาดหวังในการสร้างผลตอบแทนของพอร์ตได้ ในทุกสภาวะตลาด

ตัวอย่างกลุ่มสินทรัพย์ที่ลงทุน

ทองคำ

ราคาทองคำเทียบกับดัชนี SET | ที่มา Bloomberg ข้อมูล วันที่ 18 มี.ค. 63

สินทรัพย์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหลุดหลบภัย (Safe Haven) ในยามที่ตลาดมีความกลัว ในการศึกษาเชิงปริมาณย้อนกลับไปพบว่าราคาทองคำสามารถสร้างผลตอบแทนเป็นบวกได้ทุกครั้งที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงอย่างแรง (Bear Market)

ตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี เทียบกับดัชนี SET | ที่มา Bloomberg ข้อมูล วันที่ 18 มี.ค. 63

ตราสารหนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่ช่วยลดความผันผวนได้ เมื่อตลาดผันผวนมักจะมีกระแสเงินไหลไปพักที่ตราสารหนี้ทำให้ Yield ของพันธบัตรรัฐบาลลดลง (ทำให้ผลตอบแทนในแง่ราคา เพิ่มสูงขึ้น) โดยตราสารหนี้ที่จะได้รับอานิสงส์มากคือตราสารหนี้ที่มีอายุค่อนข้างยาว

ทองคำ

ราคาทองคำเทียบกับดัชนี S&P 500 | ที่มา Bloomberg

สินทรัพย์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหลุดหลบภัย (Safe Haven) ในยามที่ตลาดมีความกลัว ในการศึกษาเชิงปริมาณย้อนกลับไปพบว่าราคาทองคำสามารถสร้างผลตอบแทนเป็นบวกได้ทุกครั้งที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงอย่างแรง (Bear Market)

ตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอเมริกา 10 ปี เทียบกับดัชนี S&P 500 | ที่มา Bloomberg

ตราสารหนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่ช่วยลดความผันผวนได้ เมื่อตลาดผันผวนมักจะมีกระแสเงินไหลไปพักที่ตราสารหนี้ทำให้ Yield ของพันธบัตรรัฐบาลลดลง (ทำให้ผลตอบแทนในแง่ราคา เพิ่มสูงขึ้น) โดยตราสารหนี้ที่จะได้รับอานิสงส์มากคือตราสารหนี้ที่มีอายุค่อนข้างยาว

หากสนใจรับคำแนะนำเพิ่มเติม กรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรับบริการจากเราได้ ฟรี!

สัดส่วนที่แนะนำในการลงทุน SET Immunity

ในกรณีที่นักลงทุนมีการลงทุนในหุ้น / กองทุนหุ้นไทยอยู่แล้ว และมองว่าตลาดจะมีแนวโน้มความผันผวนที่จะสูงขึ้น

ทาง FINNOMENA แนะนำให้ท่านลงทุน SET Immunity ให้ได้สัดส่วน 50% ของพอร์ตการลงทุน กล่าวคือลงทุนเพิ่มใน SET Immunity เท่ากับจำนวนเงินในการลงทุนเดิมของท่าน เพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของท่านอย่างมีนัยยะ

โดยท่านสามารถดู Backtest ผลตอบแทนในช่วงปีที่ผ่านมาระหว่าง พอร์ตการลงทุนที่ลงทุนใน SET Index อย่างเดียว (เส้นสีเทา) และพอร์ตการลงทุนที่ลงทุน SET Immunity ในสัดส่วน 50% (เส้นสีส้ม) ได้ตามรูปข้างล่างนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มี.ค. 63

สัดส่วนที่แนะนำในการลงทุน World Immunity

ในกรณีที่นักลงทุนมีการลงทุนในหุ้น / กองทุนหุ้นโลกอยู่แล้ว และมองว่ามองว่าตลาดจะมีแนวโน้มความผันผวนที่จะสูงขึ้น

ทาง FINNOMENA แนะนำให้ท่านลงทุน World Immunity ให้ได้สัดส่วน 50% ของพอร์ตการลงทุน กล่าวคือ ลงทุนเพิ่มใน World Immunity เท่ากับจำนวนเงินในการลงทุนเดิมของท่านเพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของท่านอย่างมีนัยยะ

โดยท่านสามารถดู Backtest ผลตอบแทนในช่วงปีที่ผ่านมาระหว่าง พอร์ตการลงทุนที่ลงทุนใน MSCI World Index อย่างเดียว (เส้นสีเทา) และพอร์ตการลงทุนที่ลงทุน World Immunity ในสัดส่วน 50% (เส้นสีส้ม) ได้ตามรูปข้างล่างนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มี.ค. 63

FINNOMENA คือใคร?

FINNOMENA คือ ฟินเทคสตาร์ทอัพด้านการลงทุน โดยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในตลาดเงินตลาดทุน ที่พร้อมจะเข้ามาช่วยออกแบบและดูแลพอร์ตการลงทุนของท่านให้ถึงเป้าหมายที่ท่านวางไว้ รู้จักกับเรามากขึ้นได้ที่นี่

นอกจากนี้ FINNOMENA เรายังมีผลิตภัณฑ์ FINNOMENA PORT ซึ่งช่วยแนะนำแผนการลงทุนในกองทุนรวมให้ท่าน รวมไปถึงการติดตามผลการลงทุน ที่ FINNOMENA จะคอยช่วยอัปเดตข่าวสารและแผนการลงทุนให้ท่านตลาดเวลา ในปัจจุบันท่านสามารถลงทุนในกองทุนรวมได้ทันทีกว่า 600 กองทุนใน 15 บลจ. โดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม

ทีมงานมืออาชีพ

ดูแลการลงทุนอย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชัน

ซื้อขายกองทุนได้ ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการลงทุนใน Immunity

  1. สร้างแผนลงทุน Immunity
  2. เปิดบัญชีลงทุนกับบลน.ฟินโนมีนา และอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (สามารถทำได้ภายใน 1 วัน ผ่านแอพพลิเคชั่น ไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม)
  3. ลงทุนได้ทันที

รับคำแนะนำเพิ่มเติม

โปรดกรอกข้อมูลเพื่อรับคำแนะนำการลงทุนในพอร์ต Immunity

รับคำแนะนำเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลเพื่อรับบริการปรึกษาการลงทุนในพอร์ต Immunity

เงินลงทุนขั้นต่ำที่แนะนำ 500,000 บาท


ชื่อ นามสกุล  *
อีเมล  *
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  *
เมื่อกดปุ่ม “ต่อไป” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของ

พันธมิตรของเรา

กลุ่มผู้ถือหุ้นและพันธมิตรของเราประกอบด้วยบริษัทชั้นนำมากมาย ได้แก่ Openspace Ventures / Gobi Partners / Premier Capital Partners / เครือบริษัท MUFG / กรุงศรี ฟินโนเวต / กลุ่มเบญจจินดา / 500 Startups / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และโครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน โดย ก.ล.ต.

คำถามที่พบบ่อย

นักลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ได้ทันที หากมองว่าตลาดหุ้นมีความผันผวนหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นขาลง

นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นแผนการลงทุนคู่กับการลงทุนอื่นของท่าน เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในภาวะที่ตลาดเป็นปกติก็ได้

แผนการลงทุน Immunity จะมีการรีวิวเพื่อ Re-balancing Portfolio ทุก ๆ 6 เดือน หรือเมื่อมีมุมมองต่อกลยุทธ์การลงทุนที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ

ท่านยังสามารถถือลงทุนแผนการลงทุนนี้ได้ คู่ไปกับการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนหุ้นที่ท่านมีอยู่แล้ว เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของท่านตามหลัก Asset Allocation ซึ่งมีแนวโน้มจะทำผลตอบแทนได้ดีกว่าการลงทุนที่ไม่มีการกระจายความเสี่ยงในระยะยาว

ไม่จำเป็น แผนการลงทุนนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยลดความเสียหายจากการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนหุ้นที่ท่านถือไว้อยู่แล้ว

ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการจัดพอร์ตแต่อย่างใด

(ยังมีค่าธรรมเนียมการซื้อ ขาย และการจัดการกองทุน ที่เป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปเมื่อนักลงทุน ลงทุนในกองทุนอยู่แล้ว)

สำหรับคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน PORT คุณสามารถทิ้งคำถามไว้ที่ LINE@: @FINNOMENAPORT หรือโทรติดต่อ Investment Advisor ได้ที่ 02-026-5100 กด 2 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)

  • การให้ข้อมูลสำหรับติดต่อของท่าน ถือเป็นการยอมรับให้บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัท ฟินโนมีนา จำกัด ติดต่อท่านได้โดยตรงเท่านั้น ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
  • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน