ASEAN Growth: หุ้นอาเซียน เพชรเม็ดงามแห่งการลงทุน เฉียบ!

Key Highlights

  • จุดเด่นของ ASEAN Growth คือศักยภาพในการขยายพอร์ตการลงทุนไปที่กลุ่มประเทศ Frontier Market อย่างเวียดนาม ซึ่งยังสามารถระเบิดการเติบโตในทศวรรษต่อจากนี้ได้
  • พอร์ตนี้จะประกอบด้วยการลงทุนในหุ้นกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (emerging market) และหุ้นกลุ่มประเทศ Frontier market พร้อมลดความเสี่ยงด้วยกองทุนอสังหาฯ หรือโครงสร้างพื้นฐาน
  • เจ้าของพอร์ตคือคุณภัทรธร ช่อวิชิต เจ้าของเพจ investidea ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และเป็นผู้พัฒนาเครื่องมือและระบบการลงทุนผ่านเพจและเว็บไซต์ Labhoon

ASEAN Growth: หุ้นอาเซียน เพชรเม็ดงามแห่งการลงทุน เฉียบ!

แนะนำตัว

ผมชื่อ ภัทรธร ช่อวิชิต เป็นเจ้าของเพจ investidea ทำเรื่องการการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานให้เป็นเรื่องง่าย และเป็นผู้พัฒนาเครื่องมือและระบบการลงทุนผ่านเพจและเว็บไซต์ Labhoon รวมถึงเขียนบทความและสอนที่ efinschool อีกด้วย นอกจากนี้ก็มีหนังสือ “ผ่าความลับงบการเงิน” เป็นการสอนให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานได้อย่างง่ายๆ ครับ

สำหรับประสบการทำงานเริ่มจากทำงานวิจัยที่ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควบคู่กับธุรกิจส่วนตัวหลากหลายทั้งขายของออนไลน์ ร้านอาหาร ธุรกิจเกษตร จากการทำงานที่หลากหลายก็ได้นำความรู้ไปช่วยการลงทุนให้ดีขึ้น

จุดเริ่มต้นความสนใจการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เริ่มมาจากความฝันที่อยากเป็นเจ้าของกิจการ การลงทุนในหุ้นเป็นการลงทุนที่ตอบโจทย์เพราะเหมือนเราได้เป็นเจ้าของกิจการ ได้รับเงินปันผล และมีส่วนร่วมไปด้วยกันกับการเติบโตของบริษัท ซึ่งกลยุทธ์ที่ใช้จะเน้นลงทุนในหุ้นที่ราคาไม่แพงและมีโอกาสเติบโต และถือเกาะไปกับการเติบโตของบริษัทไปเรื่อยๆ

ASEAN Growth: หุ้นอาเซียน เพชรเม็ดงามแห่งการลงทุน เฉียบ!

จุดเด่นและกลยุทธ์ของพอร์ต “ASEAN Growth”

จุดเด่นของพอร์ตนี้คือจะลงทุนในกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพการลงทุนในระยะยาว และมีการบริหารความเสี่ยงด้วยกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ผลตอบแทนมีความผันผวนต่ำ

กลยุทธ์ ASEAN Growth เกิดจากแนวคิดการลงทุนในภูมิภาคที่มีขนาดเศรษฐกิจไม่ใหญ่ แต่มีศักยภาพในการเติบโตระยะยาว ประเทศในกลุ่ม ASEAN เป็นภูมิภาคหนึ่งที่มีเศรษฐกิจกำลังเติบโต โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง จำนวนประชากร กำลังแรงงาน และชนชั้นกลางจำนวนมาก ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นอกจากนั้นภูมิภาคนี้ยังมีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาจำนวนมาก ซึ่งปัจจัยจะเป็นฐานการเติบโตได้ในอนาคต

ASEAN Growth: หุ้นอาเซียน เพชรเม็ดงามแห่งการลงทุน เฉียบ!

สินทรัพย์ในพอร์ตมีอะไรบ้าง

การจัดพอร์ตจะเน้นการลงทุนในภูมิภาคที่มีความสามารถโตได้ในอนาคต อย่างเช่นประเทศในกลุ่ม ASEAN และแบ่งพอร์ตเป็น 3 ส่วนทำงานประสานกัน ทั้งกองหน้ากลุ่มประเทศโตเร็วอย่างหุ้นกลุ่มประเทศ Frontier market ประเทศที่เติบโตปานกลาง หุ้นกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (emerging market) และ กองหลังที่สร้างความมั่นคงให้พอร์ต กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน หรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์โดยมีแนวคิดในการเลือกดังนี้

หุ้นกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (emerging market) เหมือนเป็นกองกลางของพอร์ตที่แข็งแกร่งและเติบโตได้เรื่อยๆประกอบด้วยกลุ่ม TIP หรือ ไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย โดยใช้กองทุน SET50 เป็นตัวแทน เนื่องจากดัชนีทั้งสามประเทศนี้มักเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันนอกจากนั้นเมื่อดูพื้นฐานตัวเลขทางเศรษฐกิจแล้ว ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ค่อนข้างแกร่งมีการส่งออกที่ และภาคการท่องที่โดดเด่น หนี้ภาครัฐที่ไม่สูง ทำให้สามารถทนกับสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนในปัจจุบันได้

หุ้นกลุ่มประเทศ Frontier market เช่นประเทศกลุ่ม CLMV ประเทศกลุ่มนี้ถือเป็นกองหน้าของพอร์ต เนื่องจากประเทศกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีโอกาสเติบโตไปได้อีกหลายปีด้วยอายุเฉลี่ยของประชากรที่ไม่มาก ค่าแรงไม่สูง จึงเป็นที่ดึงดูดของนักลงทุนจากต่างประเทศ รวมไปถึงภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตเป็นตัวช่วยอีกทางด้วยโดยกลยุทธ์นี้จะใช้กองทุนที่ลงทุนในประเทศเวียดนามเป็นตัวแทนของกลุ่ม

นอกจากนี้พอร์ตนี้จะลดความเสี่ยงของการลงทุนด้วยการผสมส่วนของกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ และมีความสัมพันธ์กันต่ำ เช่นกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน หรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นกองหลังของพอร์ตที่มีรายได้ประจำจากค่าเช่า ร่วมกับปรับสัดส่วนการลงทุนของกองที่ลงทุนดัชนีหุ้นและกองทุนอสังหาริมทรัพย์ตามสภาวะตลาด ซึ่งหมายความว่าเราจะให้น้ำหนักกับกองทุนอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นเมื่อตลาดเป็นขาลง

ผมเชื่อว่าจากการเลือกสินทรัพย์ที่มีโอกาสโตได้และมีการจัดการพอร์ตอย่างหมาะสมตามสภาวะตลาดจะช่วยให้นักลงทุนบรรลุเป้าหมายการลงทุนระยะยาวได้ครับ

ASEAN Growth: หุ้นอาเซียน เพชรเม็ดงามแห่งการลงทุน เฉียบ!

เกณฑ์ในการคัดเลือกกองทุนเป็นอย่างไร?

เกณฑ์ในการคัดเลือกกองทุน ผมจะเลือกจากกองทุนที่ผลตอบแทนล้อไปกับดัชนี และมีสภาพคล่องการซื้อขายที่ดี สามารถซื้อหรือขายได้ง่าย และมีค่าธรรมเนียมอยู่ในระดับเหมาะสม

ASEAN Growth: หุ้นอาเซียน เพชรเม็ดงามแห่งการลงทุน เฉียบ!

ผลการทดสอบย้อนหลัง (Backtest)

รูปที่ 1: ผลการทดสอบย้อนหลัง เทียบพอร์ต ASEAN Growth กับ ดัชนี SET Index และ VN Index

ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

จากผลทดสอบย้อนหลังหนึ่งปี จะเห็นได้ว่าในภาพรวมนั้นพอร์ต ASEAN Growth (สีฟ้า) เคลื่อนไหวล้อไปกับทิศทางของ SET Total Return (SET TR) (สีเทา) และดัชนีเวียดนาม (Vietnam VN Index)  (สีส้ม) แต่จุดที่น่าสนใจคือสามารถเอาชนะดัชนีทั้งคู่ได้แม้จะเป็นในช่วงตลาดขาลง นอกจากผลตอบแทนที่สูงกว่าแล้ว ความเสี่ยงและจุดขาดทุนสูงสุดของ ASEAN Growth ก็ต่ำกว่าดัชนี SET และ VN Index เช่นกัน โดยจุดขาดทุนสูงสุดของ ASEAN Growth ในช่วงเวลาที่ทดสอบ (19 ม.ค. 2018 ถึง 9 พ.ค. 2019) คือ -9.66% ในขณะที่ SET อยู่ที่ -13.22% และดัชนีเวียดนามอยู่ที่ -27.08%

อีกจุดที่น่าสังเกตคือเมื่อเปรียบเทียบกับ VN Index เราจะเห็นได้ว่าพอร์ต ASEAN Growth ผันผวนน้อยกว่ามาก แต่ก็ยังสามารถทำผลตอบแทนที่มีทิศทางล้อไปกับตลาด และโดยส่วนใหญ่ก็สามารถเอาชนะตลาดได้ ดังนั้น ASEAN Growth จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในเวียดนาม แต่ยังไม่พร้อมเผชิญความผันผวนที่อาจจะยังดูสูงเกินไป นักลงทุนสามารถเริ่มต้นลงทุนในเวียดนามผ่านพอร์ตนี้ได้ก่อน

รูปที่ 2: สถิติผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี และความเสี่ยงย้อนหลังของพอร์ต (คำนวณ ณ 9 พ.ค. 2019)

รูปที่ 3: สถิติผลตอบแทนและความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. 2018 ถึง 9 พ.ค. 2019 เปรียบเทียบระหว่างพอร์ต ASEAN Growth, VN Index และ SET Index

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ASEAN Growth: หุ้นอาเซียน เพชรเม็ดงามแห่งการลงทุน เฉียบ!

พอร์ตนี้เหมาะกับใคร?

พอร์ต ASEAN Growth นี้เหมาะกับนักลงทุนระยะยาวที่ต้องการกระจายความเสี่ยงไปยังภูมิภาคที่มีศักยภาพในการเติบโต และรับความเสี่ยงได้ในระดับสูง มีเงินลงทุนตั้งต้น 25,000 บาท และคาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาวที่ 8-10% ต่อปี โดยเป็นการลงทุนระยะยาว 5-10 ปี ที่จะล้อไปกับรอบการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคได้ มีเงินลงทุนครั้งแรก 500,000 บาท (ขั้นต่ำการลงทุนครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2021 เป็นต้นไป)

ASEAN Growth: หุ้นอาเซียน เพชรเม็ดงามแห่งการลงทุน เฉียบ!

ปรับพอร์ตอย่างไร?

ASEAN Growth จะปรับพอร์ตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมุมมองการลงทุนหรือผลการดำเนินงานกองทุนอย่างมีนัยยะโดยจะปรับพอร์ตทุก 6 เดือนตามสภาวะตลาด ถ้าตลาดเริ่มเป็นขาลงจะเพิ่มน้ำหนักของกองหลังอย่างกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ต และเมื่อตลาดเริ่มเป็นขาขึ้นจะเพิ่มน้ำหนักของหุ้นมากขึ้น 

ASEAN Growth: หุ้นอาเซียน เพชรเม็ดงามแห่งการลงทุน เฉียบ!

มุมมองการลงทุนในปัจจุบัน

ในปี 2561 ที่ผ่านมา ตลาดในภูมิภาค ASEAN ได้รับผลกระทบจากทั้งกระแสเงินทุนที่ไหนออก นโยบายการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด และผลกระทบจากสงครามการค้า ความกังวลเศรษฐกิจชะลอตัวของประเทศขนาดใหญ่ แต่ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคนี้ก็ยังสามารถเติบโตได้ แต่เพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตในช่วงที่ตลาดเต็มไปด้วยความเสี่ยงจึงให้น้ำหนักกองทุนอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น เพื่อไม่ให้พอร์ตลดลงมากเกินไปและจะมีการปรับลดขนาดกองทุนอสังหาฯ ลงเมื่อตลาดมีความเสี่ยงลดลงในอนาคตครับ

** หากสนใจลงทุนใน ASEAN Growth สามารถคลิกที่ https://www.finnomena.com/port/investidea/ หรือแบนเนอร์ข้างล่างครับ

หากสนใจในพอร์ตนี้ ขั้นตอนการลงทุนเป็นอย่างไร?

คุณสามารถลงทุนในพอร์ต ASEAN Growth โดยผ่าน 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ครับ

1. เลือกแผนการลงทุน

ศึกษาข้อมูลของแผนการลงทุน ตรวจสอบว่าเหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของคุณหรือไม่

2. เปิดบัญชีลงทุน​

สามารถเปิดบัญชีได้ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ FINNOMENA เอง โดยบัญชีนี้สามารถลงทุนได้กว่า 600 กองทุนจาก 14 บลจ.

3. ลงทุนตามคำแนะนำ

รอรับคำแนะนำจากทางระบบทั้งผ่าน Notification และอีเมล และเริ่มลงทุนตามแผนที่วางไว้ได้ทันทีครับ

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ