แจ้งเตือน

ชวนคนใกล้ตัว
สร้างเงินล้าน

ผ่านกองทุนรวม

19 มิ.ย. 62 - 25 ก.ค. 62

สิทธิพิเศษเฉพาะนักลงทุน FINNOMENA ในเดือน มิ.ย. นี้เราชวนคุณมอบโอกาสพิเศษส่งต่อประโยชน์จากการลงทุน ชวนคนใกล้ตัวมาเริ่มต้นสร้างเงินล้านผ่านกองทุนรวมไปกับคุณ

โดยเมื่อกิจกรรมเปิดตัว จะมีการแจ้งเตือนไปผ่านทางช่องทางที่คุณเป็นสมาชิกไว้

ขั้นตอนการใช้สิทธิ์

1

แชร์ลิ้งค์ ไปให้คนใกล้ตัวคุณที่ต้องการ

2

ผู้ที่ไ่ด้รับแนะนำ สมัครสมาชิกและเปิดบัญชีลงทุน ผ่านลิ้งค์ที่คุณมอบให้

3

รับหน่วยลงทุน TMBUSB มูลค่า 500 บาท (เฉพาะผู้ได้รับแนะนำ) เมื่อ เปิดบัญชีสำเร็จ ก่อนวันที่ 25 ก.ค. 62 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 • ผู้ให้สิทธิ์ต้องเป็นสมาชิก FINNOMENA และมีเงินลงทุนกับทาง FINNOMENA อย่างน้อย 250,000 บาทขึ้นไป โดยพิจารณาจำนวนเงินลงทุนของผู้ให้สิทธิ์ในวันที่ 19 มิ.ย. 62 โดยผู้ให้สิทธิ์จะได้รับสิทธิ์ 1 สิทธิ์ทุก 250,000 บาทที่ลงทุนอยู่ สูงสุด 2 สิทธิ์ต่อคน
 • เมื่อผู้รับสิทธิ์ได้รับสิทธิ์จากการเข้าลิ้งค์แนะนำและลงชื่อเข้าใช้แล้ว สิทธิ์นั้นไม่สามารถถอนคืนหรือยกเลิกได้
 • สิทธิ์จะถูกตัดจากผู้ให้สิทธิ์ทันที เมื่อผู้รับสิทธิ์เข้ามาในหน้าลิ้งค์ของผู้ให้สิทธิ์และทำการล๊อคอินเข้าสู่ระบบ FINNOMENA
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องไม่เคยเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับทาง FINNOMENA มาก่อน
 • เมื่อได้รับสิทธิ์แล้ว ผู้รับสิทธิ์จะต้องเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับทาง FINNOMENA เท่านั้น
 • การสมัครสมาชิกและเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนจะต้องเสร็จสมบูรณ์ (กรอกแบบฟอร์ม/ส่งเอกสาร/ได้รับการยืนยันเลขผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA เรียบร้อย) ก่อนวันที่ 25 ก.ค. 62 โดยระบบจะรวบรวมรายชื่อของผู้รับสิทธิ์ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครั้งสุดท้ายในวันทำการถัดไปหลังวันหมดเขตแคมเปญ
 • FINNOMENA จะจัดสรรหน่วยลงทุน TMBUSB ให้ผู้รับสิทธิ์ตามแคมเปญ โดยจะทำการวางคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน TMBUSB ในบัญชีหลักของผู้รับสิทธิ์ และทำการชำระราคาค่าซื้อให้ ภายในวันที่ 31 ก.ค. 62
 • ของรางวัล ได้แก่ หน่วยลงทุน TMBUSB มูลค่า 500 บาทจะทำการอ้างอิงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ณ วันที่ทำรายการชำระราคาค่าซื้อ
 • มูลค่าของรางวัลอ้างอิงตามประกาศ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ที่ สจก.ร. 1/2556 ข้อ 5(2) มูลค่าของแจกแถม สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดไม่เกินร้อยละ 0.2 ของมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำของผู้ซื้อแต่ละราย
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีใด ๆ การตัดสินใจหรือการดำเนินการของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด