แจ้งเตือน

ชวนคนใกล้ตัว
สร้างเงินล้าน

ผ่านกองทุนรวม

19 มิ.ย. 62 - 25 ก.ค. 62

ชวนคนใกล้ตัวให้เริ่มลงทุน.. ด้วยการส่งมอบหน่วยลงทุนมูลค่า 500 บาท  

จากฟินโนมีนา ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

เพียงแชร์ลิ้งค์ด้านล่างนี้ให้กับคนใกล้ตัวที่คุณอยากให้เริ่มลงทุน

ขณะนี้กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม

1

คุณแชร์ลิ้งค์ ให้กับคนใกล้ตัวคุณ

2

คนใกล้ตัวคุณเปิดลิ้งค์ จากนั้น สมัครสมาชิก และเปิดบัญชีลงทุน ผ่านลิ้งค์ของคุณ

3

คนใกล้ตัวคุณ จะได้รับหน่วยลงทุนมูลค่า 500 บาท เมื่อ เปิดบัญชีสำเร็จก่อน 25 ก.ค. 62 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 • ผู้ให้สิทธิ์ต้องเป็นสมาชิก FINNOMENA และมีเงินลงทุนกับทาง FINNOMENA อย่างน้อย 250,000 บาทขึ้นไป โดยพิจารณาจำนวนเงินลงทุนของผู้ให้สิทธิ์ในวันที่ 18 มิ.ย. 62 โดยผู้ให้สิทธิ์จะได้รับสิทธิ์ 1 สิทธิ์ทุก 250,000 บาทที่ลงทุนอยู่ สูงสุด 2 สิทธิ์ต่อคน
 • เมื่อผู้รับสิทธิ์ได้รับสิทธิ์จากการเข้าลิ้งค์แนะนำและลงชื่อเข้าใช้แล้ว สิทธิ์นั้นไม่สามารถถอนคืนหรือยกเลิกได้
 • สิทธิ์จะถูกตัดจากผู้ให้สิทธิ์ทันที เมื่อผู้รับสิทธิ์เข้ามาในหน้าลิ้งค์ของผู้ให้สิทธิ์และทำการล๊อคอินเข้าสู่ระบบ FINNOMENA
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องไม่เคยเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับทาง FINNOMENA มาก่อน
 • เมื่อได้รับสิทธิ์แล้ว ผู้รับสิทธิ์จะต้องเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับทาง FINNOMENA เท่านั้น
 • การสมัครสมาชิกและเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนจะต้องเสร็จสมบูรณ์ (กรอกแบบฟอร์ม/ส่งเอกสาร/ได้รับการยืนยันเลขผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA เรียบร้อย) ก่อนวันที่ 25 ก.ค. 62 โดยระบบจะรวบรวมรายชื่อของผู้รับสิทธิ์ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครั้งสุดท้ายในวันทำการถัดไปหลังวันหมดเขตแคมเปญ
 • FINNOMENA จะจัดสรรหน่วยลงทุน TMBUSB ให้ผู้รับสิทธิ์ตามแคมเปญ โดยจะทำการวางคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน TMBUSB ในบัญชีหลักของผู้รับสิทธิ์ และทำการชำระราคาค่าซื้อให้ ภายในวันที่ 31 ก.ค. 62
 • ของรางวัล ได้แก่ หน่วยลงทุน TMBUSB มูลค่า 500 บาทจะทำการอ้างอิงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ณ วันที่ทำรายการชำระราคาค่าซื้อ ดูข้อมูลและ Fund Fact Sheet กองทุน TMBUSB คลิก
 • เนื่องจากของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน TMBUSB ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจึงควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 • มูลค่าของรางวัลอ้างอิงตามประกาศ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ที่ สจก.ร. 1/2556 ข้อ 5(2) มูลค่าของแจกแถม สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดไม่เกินร้อยละ 0.2 ของมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำของผู้ซื้อแต่ละราย
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีใด ๆ การตัดสินใจหรือการดำเนินการของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด