แจ้งเตือน

รายชื่อกองทุนรวม IPO ปี 2564

รวมรายชื่อกองทุนรวมที่ IPO ปี 2564 โดยทาง FINNOMENA จะอัปเดตเรื่อย ๆ เมื่อมีกองทุน IPO ใหม่ในแต่ละเดือน
*หมายเหตุ: ในระหว่าง IPO ลูกค้าสามารถโทรเข้ามาทำรายการซื้อกองทุนรวมกับทาง FINNOMENA ได้ก่อนเวลา 14.00 ของแต่ละวันทำการ

รายชื่อกองทุนรวม IPO เดือนกุมภาพันธ์ 2021

MFTECH ลงทุนในอะไรบ้าง ?

ARK Fintech Innovation ETF (ARK F) ส่วนใหญ่ 70%
1. Cashless Transaction
2. Digital Financial Solutions
3. Blockchain Technology
AXA WF Framlington FinTech และ/หรือ Amplify Transformational Data
Sharing ETF (BLOK) และ/หรือ หุ้นต่างประเทศของบริษัทด้านการเงิน หรือ
เทคโนโลยีด้านการเงิน 0-30%

BM : ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD

ช่วงเวลา IPO: 15-23 กุมภาพันธ์ 2564

หลัง IPO: 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.605%

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.0% (ช่วง IPO) และ 1.50% (หลัง IPO)

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน 

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

KFINFRA-A ลงทุนในอะไรบ้าง ?

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund
ลงทุนใน 4 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ สาธารณูปโภค พลังงาน โทรคมนาคม ขนส่ง

ช่วงเวลา IPO: 15-23 กุมภาพันธ์ 2564

หลัง IPO: 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: N/A

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.50%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท

WE-TENERGY ลงทุนในอะไรบ้าง ?

กองแม่คือ BNP Paribas Energy transition master fund ลงทุนใน renewable and transition energy production, energy efficiency technology และ energy infrastructure, tranportation & storage

ช่วงเวลา IPO: 18-24 กุมภาพันธ์ 2564

หลัง IPO: N/A

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.605%

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.605%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 5,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท

KT-ASIA-G ลงทุนในอะไรบ้าง ?

กองแม่คือ

JPM Asia Growth Fund
ประเมินธุรกิจที่มีโอกาสในเติบโตในเชิงโครงสร้าง
โดยเลือกหุ้นคุณภาพที่มีกำไรอย่างยั่งยืน และบริหารเงินทุนดี

ช่วงเวลา IPO: 19-23 กุมภาพันธ์ 2564

หลัง IPO: 1 มีนาคม 2564

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 0.80%

ค่าธรรมเนียมการขาย: 1.50%

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ฉลองครบรอบ 5 ปี FINNOMENA มอบของขวัญชิ้นพิเศษให้แก่นักลงทุน ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. – 31 มี.ค. 64 เท่านั้น !! ดูรายละเอียด >> คลิกเลย <<