ประธานาธิบดี ทรัมป์

จุดเปลี่ยนการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา และการได้มาซึ่งประธานาธิบดี Trump…

1.) ปรากฏการณ์ Trump เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางภูมิรัฐศาสตร์โลกที่กำลังเปลี่ยนไป จากแนวคิดความท้าทายรูปแบบวิธีการหรือความเชื่อเดิมๆ (Anti-establishment) เป็นศูนย์กลางในการผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีตัวอย่างมากมายไล่มาตั้งแต่ Arab spring จนถึง Brexit

2.) คนอเมริกันมีความกังวลกับนาย Trump ซึ่งเห็นได้จาก Exit poll ที่แสดงความกังวลในการเป็นประธานาธิบดีของนาย Trump ถึง 60% แต่ชัยชนะนั้นมาจากการโหวตเพื่อเปลี่ยนแปลงทิศทางการเมือง ซึ่งนาง Hillary จาก พรรคเดโมแครต สลัดภาพ ตัวแทนการย่ำอยู่กับที่ (status-quo) ไม่ออก จาก 8 ปีของรัฐบาล Obama

3.) Hillary ทำได้ไม่ดีเท่าประธานาธิบดี Obama ในการได้มาซึ่งเสียงขอคนกลุ่มน้อย ไม่ว่าจะเป็น African-American Hispanic และรวมถึง less educated white women แต่ Trump ทำได้ดีเกินคาดจาก less educated white blue collar ซึ่ง มีจำนวนมากที่เป็น new voters

4.) ทีมงานนาง Hillary อ่านสัญญาณอันตรายไม่ออก ซึ่งสัญญาณอันตราย หรือ “Red Flag” นั้นมาตั้งแต่การที่นาย Bernie Sanders มีคะแนนสูสีกับนาง Hillary โดยควรจะผันกลยุทธ์การหาเสียงให้สอดคล้องกับแรงกดดันและกลุ่มพลังเงียบที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งในที่สุดประเมิณ กลุ่มพลังเงียบของนาย Trump ต่ำเกินไป

5.) ทีมงานนาง Hillary ชะล่าใจ เรื่อง “Blue Wall” หรือรัฐที่มีความน่าจะเป็นของพรรคเดโมแครต สูง ไม่ว่าจะเป็น New Mexico, Maine, Virginia, Colorado, Michigan, Pensilvania, New Hampshire, Wisconsin และไม่ได้เดินทางไปหาเสียงในรัฐเหล่านั้นเท่าที่ควร

กฤษณ์ จันทโนทก
00:43น.
10/11/2016

อ่านบทความก่อนหน้าได้ที่ : เกี่ยวอะไรกับเรา? หากนาย “ทรัมป์” ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ

ที่มาบทความ : https://www.facebook.com/kris.chantanotoke/posts/10210432054173418