Krungthai Belief Allocation ปรับพอร์ตระหว่างเดือนมีนาคม 2020: ขายทำกำไร "ทองคำ " ออกทั้งหมด

Krungthai Belief Allocation ปรับพอร์ตระหว่างเดือนมีนาคม 2020: ขายทำกำไร "ทองคำ " ออกทั้งหมด

เราแนะให้ทำสิ่งตรงข้ามกับความรู้สึกของคนส่วนใหญ่โดยขายทำกำไร KT-GOLD ออกไปทั้งหมด หลังจากปรับ KT-PRECIOUS ออกไปก่อนหน้านี้แล้ว

ดอกเบี้ยแท้จริง = ดอกเบี้ย – ความคาดหวังเงินเฟ้อ

ราคาทองมักขึ้นลงสวนทางกับ “ดอกเบี้ยแท้จริง” เมื่อดอกเบี้ยแท้จริงมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น ราคาทองก็มักจะปรับตัวลง และในทางกลับกันด้วย

ตัวชี้วัดดอกเบี้ยแท้จริงหรือยีลด์แท้จริง อาทิ US TIPS Yield 10 ปี เริ่มปรับตัวลงจากระดับสูงเกิน 1% ในเดือน ต.ค. 2018 จนลงไปแตะ -0.8% ช่วงต้นสัปดาห์นี้ ใกล้กับจุดต่ำสุดประวัติการณ์ที่ราวๆ -0.9% ซึ่งเคยทำไว้ปลายปี 2012 ช่วงเวลาของความเคลื่อนไหวดังกล่าวแทบจะพอดีกับ ทอง ที่ออกสตาร์ทรอบขาขึ้นตั้งแต่ปลายไตรมาส 3/2018 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ราคาทองอาจปรับฐานลงแรงๆ ได้ในไม่ช้า เพราะราคาน้ำมันทิ้งดิ่ง เศรษฐกิจเสี่ยงถดถอย น่าจะกด “ความคาดหวังเงินเฟ้อ” ให้ปรับตัวลงได้แรงกว่า “ดอกเบี้ย” หรือพูดอีกอย่างคือ ดอกเบี้ยลดไม่ทันเงินเฟ้อที่ลงแรงกว่า เมื่อกลับไปดูสมการข้างบนก็จะพบว่า สถานการณ์ดังกล่าวน่าจะหนุนดอกเบี้ยแท้จริงปรับตัวขึ้น และกดดันราคาทองร่วงลงมาได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติม https://www.ktam.co.th/ktam-update-detail.aspx?ktam_id=42

Krungthai Asset Management


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน