Krungthai Belief Allocation ปรับพอร์ตเดือน ส.ค. 2021 : Twin Stimulus

China Daily สื่อกระบอกเสียงรัฐบาลปักกิ่ง ส่งสัญญาณชัดเจน (2 ส.ค.) คาดว่าจีนจะเพิ่มมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลัง ผลจากการประชุม Political Bureau of the Communist Party of China Central Committee ผู้กำหนดนโยบายรับรู้ความไม่สมดุลและขาดเสถียรภาพในการฟื้นตัว ผู้นำระดับสูงตัดสินใจว่า “นโยบายคลังเชิงรุก” (proactive fiscal policy) ควรมีบทบาทหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนนโยบายการเงินเพียงเสริมสภาพคล่องให้พอ โดยเฉพาะแก่ธุรกิจขนาดเล็กและภาคส่วนที่เผชิญแรงกดดัน นอกจากนี้ ที่ประชุมยังย้ำทิศทางชัดเจนว่าต้องการมุ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมสำคัญ อาทิ รถยนต์ไฟฟ้า (electric vehicles: EVs) การค้าออนไลน์ในชนบท (rural e-commerce) และระบบขนส่งโลจิสติกส์ (logistics delivery systems) เพื่อขยายความต้องการภายในประเทศและกระตุ้นการลงทุน

http://global.chinadaily.com.cn/a/202108/02/WS610726b3a310efa1bd665cfe.html

วุฒิสภาสหรัฐเดินหน้าแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า $1 ล้านล้าน ประกอบด้วย วงเงินใหม่ $550,000 ล้าน สมทบกับยอดเก่า $450,000 ล้าน ซึ่งอนุมัติไว้ก่อนแล้ว วัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคครั้งใหญ่รวมถึง ถนน สะพาน ระบบราง บรอดแบนด์ น้ำประปา ขนส่งมวลชน ระบบบรรเทาสาธารณภัย ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศ ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับรถไฟฟ้า (EV) รวมถึงสถานีชาร์จ เป็นต้น

https://www.reuters.com/world/us/whats-us-senates-bipartisan-1-trillion-infrastructure-bill-2021-08-03/

ท่ามกลางหลายปัจจัยเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็น โควิดกลายพันธุ์ ตลอดจนความสัมพันธ์ตึงเครียดระหว่าง สหรัฐ-จีน ขณะเศรษฐกิจทั้งคู่ขยายตัวผ่านจุดพีค เราเห็นแนวโน้ม “การลงทุน” เพิ่มขึ้นในทั้ง 2 มหาอำนาจ ส่วนเฟดแสดงท่าทีชัดเจนว่าจะปรับนโยบาย “ตามหลังเงินเฟ้อ” (behind the curve) ล้วนเป็นปัจจัยหนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงหุ้นกลุ่มที่อิง commodities เช่น โลหะและเหมืองแร่ KT-MINING จึงยังคงเป็น #ตัวท็อป ในพอร์ต Belief Allocation

Krungthai Belief Allocation ปรับพอร์ตเดือน ส.ค. 2021 : Twin Stimulus

หุ้นขึ้นง่ายกว่าลง ท่ามกลางบรรยากาศมหภาคปัจจุบัน เราตัดสินใจปรับพอร์ตเพื่อ “เพิ่มความแรง” ดังนี้

สับเปลี่ยนออก

KT-CHINABOND-A ออก 10% สัดส่วนใหม่ 15%

KT-HEALTHCARE-A ออก 15% สัดส่วนใหม่ 10%

สับเปลี่ยนเข้า

KT-MINING เข้า 10% สัดส่วนใหม่ 25%

KT-CLIMATE-A เข้า 10% สัดส่วนใหม่ 10%

KT-CHINA-A เข้า 5% สัดส่วนใหม่ 15%

Krungthai Asset Management

สำหรับลูกค้าที่ลงทุนใน Krungthai Belief Allocation สามารถดูพอร์ตการลงทุนได้ตามช่องทางนี้
ผ่านมือถือ/Tablet >>แอปฯ FINNOMENA
ผ่านคอมพิวเตอร์ >>  เว็บไซต์ FINNOMENAสำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนใน Krungthai Belief Allocation คลิกที่นี่เพื่อสร้างแผนการลงทุน

โปรดทราบ สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT และได้รับบทความนี้ แต่ยังไม่ได้รับอีเมลและ/หรือ Notification ในการแจ้งสัดส่วนเงินในการเข้าลงทุน อาจเกิดจาก

1) ท่านอยู่ระหว่างการทำรายการซื้อขายกองทุน ซึ่งทางฟินโนมีนาจะแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการทำรายการซื้อขายเสร็จสิ้น
2) ท่านมีจำนวนเงินลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำ

หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรอรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนที่แนะนำผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของฟินโนมีนาพร้อมปรับพอร์ตเข้าลงทุนได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: @FINNOMENAPORT


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด มหาชน หรือ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ