Krungthai Belief Allocation ปรับพอร์ตเดือน ม.ค. 2023: ก้าวที่หนักแน่นบนบันไดขั้นแรก

บันได 2 ขั้นสู่ภาวะถดถอย (KTAM Focus 4 ธ.ค. 2022) อธิบายกระบวนการซึ่งอาจเป็นไปได้พร้อมเส้นทางลงทุนตั้งแต่ yield curve ส่งสัญญาณ recession ไปจนกระทั่งเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยจริง ๆ

https://hoonsmart.com/archives/284323

สภาวะตลาดปัจจุบันอยู่บน “ขั้นแรก” นักลงทุนกลัวเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยจึงแห่ซื้อพันธบัตรกดยีลด์ลง ดอลลาร์อ่อนค่า ราคาหุ้นฟื้นตามหลัก relative valuations (ยีลด์ลงทำให้บอนด์แพงกว่าหุ้น) ผลที่ตามมาคือ financial conditions ผ่อนคลาย …ขั้นแรกควร bullish สินทรัพย์เสี่ยง โดยเลือก “ผู้ชนะ” มุ่งสร้างกำไรสูงสุด เน้นกองทุนที่ได้ประโยชน์จากการปรับตัวขึ้นของ โภคภัณฑ์ (commodities) หุ้นจีน และ หุ้นเวียดนาม เนื่องจาก 3 ตลาดดังกล่าวน่าจะถูก “จุดระเบิด” ด้วย 3 ปัจจัยขับเคลื่อน : China Recovery, Supply Chain Reform และ Energy Transition

Financial Conditions ผ่อนคลาย หนุนราคาสินทรัพย์ฟื้นตัวโดยทั่วไป จึงควรอาศัยโอกาสนี้ ปรับพอร์ต เพื่อยืนยันความหนักแน่นในมุมมองของเรา

Krungthai Belief Allocation ปรับพอร์ตเดือน ม.ค. 2023: ก้าวที่หนักแน่นบนบันไดขั้นแรก

สับเปลี่ยนออกหมด

KT-EUROTECH-A

KT-HEALTHCARE-A

สับเปลี่ยนเข้า (กองละ 10%)

KT-MINING

KT-OIL

คำเตือน: ความเห็นส่วนบุคคล ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

สำหรับลูกค้าที่ลงทุนใน Krungthai Belief Allocation สามารถดูพอร์ตการลงทุนได้ตามช่องทางนี้
ผ่านมือถือ/Tablet >> แอปฯ FINNOMENA
ผ่านคอมพิวเตอร์ >>  เว็บไซต์ FINNOMENA สำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนใน Krungthai Belief Allocation คลิกที่นี่เพื่อสร้างแผนการลงทุน

โปรดทราบ สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT และได้รับบทความนี้ แต่ยังไม่ได้รับอีเมลและ/หรือ Notification ในการแจ้งสัดส่วนเงินในการเข้าลงทุน อาจเกิดจาก

1) ท่านอยู่ระหว่างการทำรายการซื้อขายกองทุน ซึ่งทางฟินโนมีนาจะแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการทำรายการซื้อขายเสร็จสิ้น
2) ท่านมีจำนวนเงินลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำ

หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรอรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนที่แนะนำผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของฟินโนมีนาพร้อมปรับพอร์ตเข้าลงทุนได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: @FINNOMENAPORT


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด มหาชน หรือ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ