Krungthai Belief Allocation อัปเดตพอร์ตเดือน ก.ค. 2022 : Little Dragon

ฉายาของ “เวียดนาม” ซึ่งกำลังก้าวย่างบนเส้นทางสู่ความยิ่งใหญ่คล้าย “มังกรจีน”

https://youtube.com/clip/Ugkx8bXf56ULehWZ1v70e37XvbEHq7Sqp2pB

Belief Allocation ตัดสินใจใส่ Little Dragon เข้าไปเสริมทัพพญามังกร ดังนี้

สับเปลี่ยนออกทั้งหมด : KT-JAPAN-A, KT-JPFUND-A

สับเปลี่ยนออกกองทุนละ 5% : KT-FINANCE, KT-EUROTECH-A

นำเงินที่ได้ทั้งหมด 30% ไปสับเปลี่ยนเข้า KT-VIETNAM-A

Krungthai Belief Allocation อัปเดตพอร์ตเดือน ก.ค. 2022 : Little Dragon

ที่มา: บลจ. กรุงไทย วันที่ได้รับเอกสาร: 11 กรกฎาคม 2022

เหตุผลและคำอธิบายอยู่ในคลิปความยาวประมาณ 1 ชั่วโมง

https://youtu.be/OgrzapwnbsU?t=200

สุดยอดวิสัยทัศน์จากงานเสวนา “เวียดนาม..นิยามใหม่ของการเติบโต”

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ปรมาจารย์ VI ผู้บุกเบิกการลงทุนหุ้นเวียดนาม

สัมภาษณ์โดย ณัฏฐะ มหัทธนา, CFA แห่งรายการ Fund Today by KTAM

คำเตือน: ความเห็นส่วนบุคคล ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

สำหรับลูกค้าที่ลงทุนใน Krungthai Belief Allocation สามารถดูพอร์ตการลงทุนได้ตามช่องทางนี้
ผ่านมือถือ/Tablet >> แอปฯ FINNOMENA
ผ่านคอมพิวเตอร์ >>  เว็บไซต์ FINNOMENA สำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนใน Krungthai Belief Allocation คลิกที่นี่เพื่อสร้างแผนการลงทุน

โปรดทราบ สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT และได้รับบทความนี้ แต่ยังไม่ได้รับอีเมลและ/หรือ Notification ในการแจ้งสัดส่วนเงินในการเข้าลงทุน อาจเกิดจาก

1) ท่านอยู่ระหว่างการทำรายการซื้อขายกองทุน ซึ่งทางฟินโนมีนาจะแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการทำรายการซื้อขายเสร็จสิ้น
2) ท่านมีจำนวนเงินลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำ

หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรอรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนที่แนะนำผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของฟินโนมีนาพร้อมปรับพอร์ตเข้าลงทุนได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: @FINNOMENAPORT


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด มหาชน หรือ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ