ktam-weekly-strategy-25-jan

Key Takeaways : Speeches and Profit Taking

ตลาดค่อนข้างผันผวนมากในสัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะค่าเงินปอนด์และดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากคำแถลงการณ์ของ นายกรัฐมนตรีอังกฤษเกี่ยวกับ Hard Brexit รวมถึงความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และคำแถลงการณ์ของนางเจเนจ เยเลน ต่อความต้องการที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้ ค่าเงินมีความผันผวน รวมถึงการขายทำกำไรในตลาดหุ้นเป็นหลัก ในขณะที่ตลาด EM ดูดีขึ้น

Macro Factors

 • นายกรัฐมนตรีอังกฤษนางเทเรซา เมย์ ได้มีการแถลงการณ์เกี่ยวกับ Brexit ในวันที่ 17 มกรำคม 2560 โดยความคำ ประกาศแสดงให้เห็นถึงกำรออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) แบบ Hard Brexit คือไม่ต้องการมีส่วนร่วมใน ตลาดแบบ Single Market Access ที่มีความเคลื่อนไหวของทุน สินค้ำและบริการแบบอิสระภายใต้ข้อตกลงของ EU
 • ประธานาธิบดีทรัมป์ เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯอย่างเป็นทางการ โดยมีการกล่าวสนับสนุนเศรษฐกิจ สหรัฐฯ ให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง
 • ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ (CPI) +2.1% YoY ในเดือนธันวาคม จาก +1.7% ซึ่งอยู่ในระดับเป้าหมายของธนาคารกลาง สหรัฐฯหรือ Fed ด้านนางเจเนต เยเลน ยังมีความเห็นว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นเรื่องสมเหตุสมผล
 • GDP จีนไตรมาสที่ 4 ออกมาก +6.8% ทำให้ GDP ทั้งปีอยู่ที่ +6.7% เป็นการฟื้นตัวจำกกลุ่มกำรบริการและบริโภค
 • ตัวเลข Rig Count ปรับเพิ่มขึ้น +29 หลุม WoW ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดในรอบ 3.5 ปี หลังจากราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูง
 • ทาง KTAM คาดว่าตลาดน่าจะยังแกว่งตัว ด้านค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนตัวอาจพอสนับสนุนกลุ่มสินค้ำโภคภัณฑ์และตลาด EM ได้บ้าง

Fixed Income

 • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในประเทศมีการแกว่งตัวในกรอบแคบ โดยนักลงทุนต่างชำติยังเป็นยอดซื้อสุทธิเกือบ 2.5 หมื่นล้านบาท อัตราผลตอบแทนอายุ 2 ปี ลดลง 0.02% ที่ 1.66% อายุ 5 ปี เพิ่มขึ้น 0.03% อยู่ที่ 2.17% และอายุ 10 ปีอยู่ที่ 2.71% ไม่เปลี่ยนแปลง
 • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกอายุ หลังจากความเห็นของประธานเฟด นางเจเนต เย เลน กล่าวถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยอัตราผลตอบแทนอายุ 2 ปี ปรับลดลง 0.01% อยู่ที่ 1.20% อายุ 5ปี เพิ่มขึ้น 0.05% อยู่ที่ 1.95% และอายุ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้น 0.08% อยู่ที่ 2.48%
 • ยังคงน้ำหนักการลงทุนในตราสารระยะสั้นมากกว่า Neutral: KTSTPLUS Negative: KTFIX-1Y3Y, KT-WCORP

Equity

 • ตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มมีการพักฐานชัดเจนขึ้น โดยตลาดหุ้นอังกฤษ FTSE 100 Index มีการปรับตัวลดลงหลังจากค่าเงิน ปอนด์มีการแข็งค่าขึ้นเทียบกับสกุลดอลลาร์หลังจากคำกล่าวของนำยกรัฐมนตรีนางเทเรซา เมย์ เกี่ยวกับ Hard Brexit ส่วนตลาดหุ้นไทยมีการพักฐานเช่นเดียวกัน
 • ยังคงมุมมองว่า Downside ในระยะสั้นอาจไม่มากนักสำหรับตลาดหุ้นไทย คาดกรอบความเคลื่อนไหว 1,530-1,580 จุด
 • Positive: KTMSEQ, KTEF, KT-FINANCE

Alternative Investment

 • ราคาทองคำรีบาวด์ต่อเนื่องขึ้น เราคาดว่า Upside เริ่มจำกัดมากขึ้นราวๆ $1,234/oz. ปัจจุบันยังได้แรงสนับสนุนจาก ค่าเงินดอลาร์ที่อ่อนค่าหากเทียบกับสกุลอื่นๆ
 • ราคาน้ำมันดิบแกว่งตัวแคบและไม่มีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจน มีปัจจัยกดดันจากตัวเลข Rig Count ที่เพิ่มขึ้น ยังรอดู จังหวะการเลือกทิศทางอีกครั้ง
 • ดัชนีค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลงอีกจาก การแข็งค่าขึ้นของค่าเงินปอนด์หลังจากคำกล่าวของนำยกรัฐมนตรีนางเทเรซา เมย์ กล่าวถึงการออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปแบบ Hard Brexit
 • ทองค้ำยังไม่มีกำรกลับตัวแต่ระยะสั้น Upside จำกัดมกขึ้น ด้านราคา น้ำมันดิบและกลุ่มอสังหำริมทรัพย์ แกว่ง ตัวในกรอบแคบ ปัจจัยการแข็งค่าของค่าเงินปอนด์ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัว อย่างไรก็ตามต้องติดตาม ค่าเงินอื่นๆ ด้วย อาจยังมีความผันผวนอยู่ในตลาด Positive: KT-GOLD, Neutral: KT-PIF, KT-PROPERTY

Asset Views

asset25117

Tactical Idea

ยังไม่มีสถานะเปิดใหม่สำหรับ Tactical Idea

tactical25117

เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูล และมิได้ เป็นส่วนหนึ่งของการเสนอ การขาย หรือการแนะนำให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ใดๆ เป็นการเฉพาะเจาะจง แม้ว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้จะได้มาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบในความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว
“ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน”


ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)
• เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้นำมาจากแหล่งข้อมูล ที่บริษัทเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่ไม่อยู่ในวิสัยที่จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยอิสระ บริษัทไม่สามารถให้การรับประกันความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และไม่อาจรับผิดชอบในความผิดพลาดในการแสดงข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลนี้ของผู้หนึ่งผู้ใด ความเห็นที่แสดงในเอกสารนี้ประกอบด้วยความเห็นในปัจจุบันของบริษัท ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่กับบุคคลที่บริษัทประสงค์ จะเผยแพร่เท่านั้น และมิได้จัดทำขึ้นเพื่อนักลงทุนรายอื่นๆ
• บริษัทมิได้ให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย โดยผู้ลงทุนควรปรึกษาเรื่องดังกล่าวกับที่ปรึกษา และหรือผู้ให้คำปรึกษา ก่อนการตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลในเอกสารนี้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับตนเอง และควรได้รับคำปรึกษาจากผู้ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนที่ได้รับอนุญาต
• บริษัทมิได้มอบอำนาจให้บุคคลใดเป็นผู้ให้ข้อมูล หรือเป็นตัวแทน รับรอง แสดง หรือรับประกันข้อมูลใดๆที่มิได้ปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวนทั้งนี้ หากมีการกระทำดังกล่าว ให้ถือว่าข้อมูลที่กล่าวถึงนั้นไม่อาจนำมาประกอบการพิจารณาได้
• ผลตอบแทนในอดีตมิได้แสดงถึงผลตอบแทนในอนาคต และมูลค่าของเงินลงทุน รวมถึงรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงและเพิ่มขึ้นได้ ผลตอบแทนในอนาคตไม่สามารถรับประกันได้ และผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก แม้กระทั่งในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นประเภทคุ้มครองเงินต้นก็ตาม เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงที่ผู้ออก ตราสารไม่สามารถชำระหนี้บางส่วนหรือทั้งหมดตามสัญญาได้ ความเห็นที่แสดง ณ ที่นี้ เป็นความเห็นปัจจุบันตามวันที่ระบุในเอกสารนี้เท่านั้น
• ไม่มีการรับประกันว่ากลยุทธ์การลงทุนนี้จะมีประสิทธิผลภายใต้ภาวะตลาดทุกประเภท และผู้ลงทุนแต่ละท่านควรที่ จะประเมินความสามารถของตนในการที่จะลงทุนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลง
• ผู้ลงทุนสามารถทำการศึกษาและขอรับข้อมูลสาระสำคัญของกองทุนรวม รวมถึงนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานย้อนหลังได้จากผู้แทนขายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)และเว็บไซต์ของบริษัท www.ktam.co.th
• © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย