ktam-weekly-strategy-26-31-dec

Key Takeaways: Good Numbers, But Holiday Mood

ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯไตรมาส 3 ออกมาค่อนข้างดี ในขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นและธนาคารแห่งประเทศไทย มีการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายและนโยบายทางการเงินไว้ตามเดิม โดยธนาคารแห่งประเทศไทยยังคาดการณ์ถึงตัวเลข GDP ไว้ที่ 3.2% ทั้งปีนี้และปีหน้า ตลาดของสินทรัพย์ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆมากกว่า

Macro Factors

 • เกิดเหตุการณ์ที่อาจเข้าข่ายการก่อการร้ายขึ้นที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี โดยกลุ่ม ISIS ได้แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุกาณ์ดังกล่าว รวมถึงการเสียชีวิตของเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำตุรกี สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวที่อาจรุนแรงขึ้นได้ในช่วงนี้
 • ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯออกมาค่อนข้างดี โดยไตรมาสที่ 3 เติบโต 3.5% เป็นจุดสูงสุดในรอบ 2 ปี
 • ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) คงนโยบายทางการเงินเอาไว้ตามเดิม และปรับการคาดกาณ์เศรษฐกิจขึ้นจาก 1.2% เป็น 1.5% ในปีงบประมาณหน้าเริ่มต้นเมษายน 2017 แต่มีการลดอัตราเงินเฟ้อลงจาก 1.4% เหลือ 1.1%
 • คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.5% และยังคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยไว้ที่ 3.2% ทั้งปีนี้และปีหน้า โดยให้ความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อในอนาคตไว้อยู่บ้าง
 • ทาง KTAM Research คาดว่าอัตราการเติบโตของ GDP ไทยน่าจะอยู่ราว 3.1% ในปีนี้ และอาจอยู่ในช่วง 3.0-3.5% ในปีหน้า ซึ่งค่อนข้างใกล้เคียงกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย

Fixed Income

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในประเทศมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุ จากความต้องการซื้อตราสารหนี้ลดลง โดยการประมูลพันธบัตรรุ่นอายุ 50 ปี ออกมาไม่ดีนัก อัตราผลตอบแทนอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้น 0.04% ที่ 1.75% อายุ 5 ปี เพิ่มขึ้น 0.08% อยู่ที่ 2.31% และอายุ 10 ปีอยู่ที่ 2.89% คงที่
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯปรับตัวลดลงทุกอายุ แม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯจะออกมาดี โดยอัตราผลตอบแทนอายุ 2 ปี ปรับลดลง 0.06% อยู่ที่ 1.22% อายุ 5ปี ลดลง 0.03% อยู่ที่ 2.04% และอายุ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้น 0.05% อยู่ที่ 2.55%
• ยังคงน้ำหนักการลงทุนในตราสารระยะสั้นมากกว่าตามเดิม Positive: KTPLUS, KTSTPLUS Neutral: KTFIX-1Y3Y, KT-WCORP

Equity

 • ตลาดหุ้นทั่วโลกแกว่งตัวในกรอบแคบๆในช่วงคริสต์มาส โดยการซื้อขายเบาบางลง และปัจจัยต่างๆในตลาดมีผลไม่ค่อยมากนัก คาดว่ากรอบการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยน่าจะอยู่ราว 1,500-1,520 จุด
 • ยังแนะนำสะสมเมื่ออ่อนตัวสำหรับตลาดหุ้น Positive: KTEF, KT-EURO, KT-JAPAN, KT-ENERGY, KT-FINANCE, KT-MINING, KT-HEALTHCARE

Alternative Investment

 • ราคาทองคำแทบไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ความรุนแรงที่อาจลุกลามไปถึงความเคลื่อนไหวทางการเมือง
 • ราคาน้ำมันดิบแกว่งตัวเป็นกรอบเช่นกัน โดยมีแรงขายทำกำไรออกมาบ้างจากตัวเลขปริมาณสำรองและจำนวนแท่นขุดเจาะที่เพิ่มสูงขึ้น
 • ดัชนีค่าเงินดอลล่าร์มีการแกว่งตัวในกรอบแคบๆ หลังจากที่ปรับเพิ่มขึ้นจากความเห็นของ Fed ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้าไปบ้างแล้ว
 • ความเคลื่อนไหวน่าจะยังเป็นกรอบแคบๆไปจนสิ้นปีมากกว่า รอดูความชัดเจนอีกครั้งในช่วงต้นปีหน้า Neutral: KT-GOLD, KT-PROPERTY, KT-GMO

Asset Views & Funds

ktam01

Tactical Idea

ยังคงสถานะ Spot Gold ไว้ตามเดิม ขอพิจารณาโดยดูจากการรีบาวด์เนื่องจากอยู่ในเขต Oversold ค่อนข้างมากและเตรียมปิด Position ซึ่งหากจะมีการเปิด Position ใหม่จะนำส่ง Tactical Idea อีกครั้ง

ktam02

เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูล และมิได้ เป็นส่วนหนึ่งของการเสนอ การขาย หรือการแนะนำให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ใดๆ เป็นการเฉพาะเจาะจง แม้ว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้จะได้มาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบในความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว
“ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน”


ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)
• เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้นำมาจากแหล่งข้อมูล ที่บริษัทเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่ไม่อยู่ในวิสัยที่จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยอิสระ บริษัทไม่สามารถให้การรับประกันความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และไม่อาจรับผิดชอบในความผิดพลาดในการแสดงข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลนี้ของผู้หนึ่งผู้ใด ความเห็นที่แสดงในเอกสารนี้ประกอบด้วยความเห็นในปัจจุบันของบริษัท ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่กับบุคคลที่บริษัทประสงค์ จะเผยแพร่เท่านั้น และมิได้จัดทำขึ้นเพื่อนักลงทุนรายอื่นๆ
• บริษัทมิได้ให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย โดยผู้ลงทุนควรปรึกษาเรื่องดังกล่าวกับที่ปรึกษา และหรือผู้ให้คำปรึกษา ก่อนการตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลในเอกสารนี้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับตนเอง และควรได้รับคำปรึกษาจากผู้ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนที่ได้รับอนุญาต
• บริษัทมิได้มอบอำนาจให้บุคคลใดเป็นผู้ให้ข้อมูล หรือเป็นตัวแทน รับรอง แสดง หรือรับประกันข้อมูลใดๆที่มิได้ปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวนทั้งนี้ หากมีการกระทำดังกล่าว ให้ถือว่าข้อมูลที่กล่าวถึงนั้นไม่อาจนำมาประกอบการพิจารณาได้
• ผลตอบแทนในอดีตมิได้แสดงถึงผลตอบแทนในอนาคต และมูลค่าของเงินลงทุน รวมถึงรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงและเพิ่มขึ้นได้ ผลตอบแทนในอนาคตไม่สามารถรับประกันได้ และผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก แม้กระทั่งในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นประเภทคุ้มครองเงินต้นก็ตาม เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงที่ผู้ออก ตราสารไม่สามารถชำระหนี้บางส่วนหรือทั้งหมดตามสัญญาได้ ความเห็นที่แสดง ณ ที่นี้ เป็นความเห็นปัจจุบันตามวันที่ระบุในเอกสารนี้เท่านั้น
• ไม่มีการรับประกันว่ากลยุทธ์การลงทุนนี้จะมีประสิทธิผลภายใต้ภาวะตลาดทุกประเภท และผู้ลงทุนแต่ละท่านควรที่ จะประเมินความสามารถของตนในการที่จะลงทุนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลง
• ผู้ลงทุนสามารถทำการศึกษาและขอรับข้อมูลสาระสำคัญของกองทุนรวม รวมถึงนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานย้อนหลังได้จากผู้แทนขายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)และเว็บไซต์ของบริษัท www.ktam.co.th
• © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย