แจ้งเตือน

Exclusive Live : Fix my port 2022 รับแก้พอร์ตกองทุนรวม ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย

*** ลงชื่อเข้าใช้ และ ยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาผ่าน ปุ่มด้านล่าง ***
Exclusive Live : Fix my port 2022 รับแก้พอร์ตกองทุนรวม ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการเข้าร่วม Exclusive Live : Fix my port 2022 รับแก้พอร์ตกองทุนรวม

1. กรอกแบบสอบถาม เพื่อส่งข้อมูลการลงทุนของท่าน ผ่าน Link : https://survey.survicate.com/a5ede6e03efe7e1b/?p=anonymous (Copy และ วางในหน้า Browser)
2. รอรับLink เข้าร่วมงานสัมมนา ผ่าน E-mail ตอบกลับ
3. Log in และเข้าร่วมงานผ่านการกดปุ่มยืนยันเข้าร่วมงาน
4. พบกันทุกวันพุธ เวลา 14.00 - 15.00 น.


วัน เวลา สถานที่
ทุกวันพุธ เริ่ม 30 มีนาคม 2565 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
EP. สุดท้าย ! 25 พฤษภาคม 2565
เวลา 14:00 -15.00 น.
Zoom meeting (by invitation)

FINNOMENA คือใคร?
FINNOMENA เป็นหนึ่งในผู้นำด้านแพลตฟอร์มบริหารเงินลงทุนครบวงจรสำหรับนักลงทุน และที่ปรึกษาการลงทุน โดยเป้าหมายหลักขององค์กรเพื่อปลดล็อกศักยภาพของนักลงทุนไทย ให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางเงินได้ตามที่คาดหวัง การให้บริการของ FINNOMENA ประกอบด้วย แพลตฟอร์มความรู้การลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญที่มียอดเข้าชมถึง 3.4 ล้านครั้งต่อเดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2664) แพลตฟอร์มการให้คำปรึกษาการลงทุน และแพลตฟอร์ม Fund Supermart


ทำไมนักลงทุนถึงไว้ใจลงทุนกับ FINNOMENA
ปัจจุบัน FINNOMENA เป็นผู้นำด้านแพลตฟอร์มบริหารเงินลงทุนครบวงจร ที่ดูแลนักลงทุนไทยมากกว่า 40,000 คน ด้วยยอดเงินลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2564) ซึ่งประกอบกับมียอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ FINNOMENA เพื่อหาความรู้ด้านการลงทุนมากกว่า 3.4 ล้านครั้งต่อเดือน เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของคนไทยที่มีต่อ FINNOMENA บนเส้นทางสู่ความเป็นผู้นำด้าน Digital Wealth Management Platform

คำเตือน
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

เครื่องมือ FIX MY PORT ของ บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด (“บริษัท”) สามารถใช้งานได้ถึง 31 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น เครื่องมือนี้ไม่ถือเป็นการเสนอหรือจูงใจโดยบริษัทให้ทำการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ใด ๆ หรือเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแต่อย่างใด บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการตัดสินใจลงทุนซึ่งใช้เครื่องมือนี้เป็นพื้นฐาน การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน คู่มือภาษี และผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเครื่องมือนี้ โดยห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ อ้างอิง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัท

ลงทะเบียนร่วมอีเวนท์
อีเวนท์สำหรับสมาชิกเท่านั้น
หรือ สมัครสมาชิก

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มีบทความ