แจ้งเตือน

สัมมนา UOBAM Thematic United เปลี่ยนธีมการลงทุนแห่งอนาคตให้เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมในปัจจุบัน

*** สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ***สัมมนาออนไลน์พิเศษ UOBAM Thematic United "เปลี่ยนธีมการลงทุนแห่งอนาคตให้เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมในปัจจุบัน"
มารู้จักพอร์ตลงทุนที่ตั้งเป้าหมายสร้างการเติบโตระยะยาวบนธีมการลงทุนแห่งอนาคตที่น่าสนใจ ที่เลือกธีมลงทุนที่โดดเด่นด้วยมุมมองจากการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เทคโนโลยี และกฏเกณฑ์การประกอบธุรกิจทั่วโลก เติบโตได้แม้ในช่วงตลาดผันผวน พบกับ คุณกุลฉัตร จันทวิมล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และดร.เมธี จันทวิมล Managing Partner, FINNOMENA

วัน เวลา สถานที่
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน
เวลา 18.30 - 20.00 น.
ช่องทางรับชม : Online ZOOM Meeting
ลงทะเบียน : ตั้งแต่วันนี้ - วันที่อังคารที่ 27 มิถุนายน เวลา 12.00 น.

กำหนดการสัมมนา
18.30 - 18.35 น. เปิดห้อง Zoom online

18.35 - 18.40 น. กล่าวเปิดงาน โดย ดร.เมธี จันทวิมล Managing Partner, FINNOMENA

18.40 - 19.45 น. สัมมนาหัวข้อ "Fund House Port “UOBAM Thematic United เปลี่ยนธีมการลงทุนแห่งอนาคตให้เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมในปัจจุบัน" โดย คุณกุลฉัตร จันทวิมล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

19.45 - 20.00 น. ถาม-ตอบ

FINNOMENA คือใคร?
FINNOMENA เป็นหนึ่งในผู้นำด้านแพลตฟอร์มบริหารเงินลงทุนครบวงจรสำหรับนักลงทุน และที่ปรึกษาการลงทุน โดยเป้าหมายหลักขององค์กรเพื่อปลดล็อกศักยภาพของนักลงทุนไทย ให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางเงินได้ตามที่คาดหวัง การให้บริการของ FINNOMENA ประกอบด้วย แพลตฟอร์มความรู้การลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญที่มียอดเข้าชมถึง 3.4 ล้านครั้งต่อเดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2664) แพลตฟอร์มการให้คำปรึกษาการลงทุน และแพลตฟอร์ม Fund Supermart

ทำไมนักลงทุนถึงไว้ใจลงทุนกับ FINNOMENA
ปัจจุบัน FINNOMENA เป็นผู้นำด้านแพลตฟอร์มบริหารเงินลงทุนครบวงจร ที่ดูแลนักลงทุนไทยมากกว่า 40,000 คน ด้วยยอดเงินลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2564) ซึ่งประกอบกับมียอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ FINNOMENA เพื่อหาความรู้ด้านการลงทุนมากกว่า 3.4 ล้านครั้งต่อเดือน เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของคนไทยที่มีต่อ FINNOMENA บนเส้นทางสู่ความเป็นผู้นำด้าน Digital Wealth Management Platform

คำเตือน
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ลงทะเบียนร่วมอีเวนท์
อีเวนท์สำหรับสมาชิกเท่านั้น
หรือ สมัครสมาชิก

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มีบทความ