เจาะไส้ในกูรูพอร์ตกองทุน MRI by MacroView

ณ กลางปี 2022 เรากำลังอยู่ในโหมดของการเร่งตัวขึ้นของอัตราเงินเฟ้อและการปรับตัวขึ้นของดอกเบี้ยนโยบายทั่วโลก พร้อม ๆ กับความกังวลต่อเศรษฐกิจถดถอย หรือ Stagflation บทความนี้มาล้วงลึกไส้ในของกองทุนพอร์ต MRI by MacroView กันดีกว่า

สแกนกองทุนผ่านปัจจัยเชิง Macro และวิเคราะห์แบบ Induction MRI Portfolio โดย MacroView
ดูรายละเอียดพอร์ต >>> https://finno.me/guruport-macroview

เจาะไส้ในกูรูพอร์ตกองทุน MRI by MacroView

เจาะไส้ในกูรูพอร์ตกองทุน MRI by MacroView
(ข้อมูลพอร์ต MRI ณ 15 กรกฎาคม 2022)

ด้วยบรรยากาศแบบนี้ ผมขอเลือกให้กองทุนแบบ Commodity ประมาณหนึ่งในสี่เป็นตัวกระจายความเสี่ยง เนื่องจากผมมองว่าตลาดจะแบ่งเป็น 2 โหมด ได้แก่ หนึ่ง โหมดที่กลัวเงินเฟ้อและสภาวะเศรษฐกิจถดถอย หรือ Stagflation จะใช้กองทุนแบบ Commodity และกองทุนแนว Infrastructure ที่มีอยู่ราว 45% ของพอร์ตรวมเป็นตัวประคอง ในขณะที่เมื่อตลาดไม่สนใจเงินเฟ้อและสภาวะเศรษฐกิจถดถอย จะใช้กองทุนหุ้น 40% ของพอร์ตรวมเป็นตัวนำ

เจาะไส้ในกูรูพอร์ตกองทุน MRI by MacroView

ภาพแสดงการจัดสรรธีมสินทรัพย์ต่าง ๆ ของพอร์ต MRI by MacroView

(ข้อมูลพอร์ต MRI ณ 15 กรกฎาคม 2022)

โจทย์แรก ที่ต้องตอบ คือ จะลงหุ้นในตลาดใด เป็นมูลค่า 40%? ผมใช้วิธี Induction คือโอกาสที่ตลาดหุ้น DM อย่างสหรัฐกับยุโรป จะลงเป็นต่อกว่าทางขึ้น ในขณะที่ตลาดหุ้น EM อย่างจีนและเวียดนาม ยังถือว่าได้เปรียบจากภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตสูงกว่า DM รวมถึงราคาของตลาดหุ้นทั้งคู่ยังในระดับที่ไม่สูง โดย MRI เลือก BCAP-CTECH และ SCBCHA กองละ 10% ของพอร์ต กับ PRINCIPAL VNEQ-A ด้วยมูลค่า 10% ของพอร์ต

ในขณะที่เมื่อเราอยู่ในบรรยากาศดอกเบี้ยขาขึ้น กองทุนกลุ่มแบงก์จึงดูมีโอกาสทำกำไรได้ MRI เลือก TUSFIN-A และ SCBBANKINGA กองละ 5% ของพอร์ต

โจทย์ที่สอง คือ กองทุนแบบ Commodity และกองทุนแนว Infrastructure ที่มีอยู่ราว 45% ของพอร์ตรวม ผมเลือก SCBGIF 20% ของพอร์ตสำหรับกองทุนกลุ่ม Infrastructure ในขณะที่ Commodity ผมเลือก SCBGOLDH 15% KT-OIL 5% และ SCBCOMP 5% ของพอร์ตรวม โดยที่เลือกกองทุนตราสารหนี้ KFSPLUS 15% ของพอร์ต เพื่อหาจังหวะซื้อกองทุนที่น่าสนใจตัวอื่นต่อไป

โดยสรุป ไส้ในกูรูพอร์ต MRI ประกอบด้วยกองทุนหุ้น 40% กองทุนแนว Commodity 25% กองทุนกลุ่ม Infrastructure 20% และกองทุนตราสารหนี้ 15% ในการ balance พอร์ตให้มีทางไปได้ในทุกฉากทัศน์ ณ ช่วงบรรยากาศ Stagflation ในตอนนี้

สแกนกองทุนผ่านปัจจัยเชิง Macro และวิเคราะห์แบบ Induction MRI Portfolio โดย MacroView
ดูรายละเอียดพอร์ต >>> https://finno.me/guruport-macroview

MacroView

ที่มา: http://www.macroviewblog.com/blog/investment/inside-mri-by-macroview/


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด มหาชน หรือ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”