ปรับพอร์ต MRI Portfolio ประจำเดือนกรกฎาคม 2022: ปรับลดสัดส่วนกองทุนหุ้นญี่ปุ่น หลังการจากไปของ ชินโซะ อาเบะ

ปรับลดสัดส่วนจากกองทุน SCBNK225 ออกทั้งหมด (15%) เพื่อเข้ากองทุน KFSPLUS 15% เนื่องจากการจากไปของชินโซะ อาเบะ กับโอกาสการปกป้องลูกศรแรกของ Abenomics ที่ดูลดลง

อิทธิพลของนโยบายของ Abenomics ต่อนโยบายปัจจุบันของรัฐบาลญี่ปุ่น:

หากพิจารณานโยบายรัฐบาลปัจจุบันของญี่ปุ่น จะพบว่าประกอบด้วย

1. นโยบายเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ อันประกอบด้วย มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการคลังและการเงิน ซึ่งจะยังคงอัตราภาษีการบริโภคและนโยบายเงินเฟ้อเป้าหมายที่ร้อยละ 2 เอาไว้ รวมถึงนโยบายอะเบะโนมิกส์ที่ยังใช้งานอยู่เหมือนเดิม และมาตรการการค้าเสรีกับสหรัฐและภูมิภาคเอเชีย

2. นโยบายที่เน้นการเท่าเทียมกันของรายได้และความั่งคั่งสำหรับประชาชนชาวญี่ปุ่นทั่วประเทศ ประกอบด้วยมาตรการการขึ้นค่าจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 และนโยบายด้านภาษีและงบประมาณที่จะเน้นการกระจายรายได้ให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มรายได้ รวมถึงมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ต่อ SME

3. นโยบายที่เน้นความมั่นคงและความมั่งคั่งของประเทศไว้ก่อน โดยมีมาตรการโยกย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่มีความอ่อนไหวต่อการกระทบกระเทือนจากห่วงโซ่อุปทาน กลับเข้ามาตั้งฐานการผลิตในญี่ปุ่นแทน รวมถึงดูแลการค้าต่าง ๆ กับประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจีน

จะพบว่านโยบายปัจจุบันของรัฐบาลมีแนวคิดของอาเบะผสมอยู่ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ  มาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ต่อ SME และนโยบายที่เน้นความมั่นคงและความมั่งคั่งของประเทศ

ทั้งนี้ ในภาพรวม การจากไปของชินโซะ อาเบะ กับโอกาสการปกป้องลูกศรแรกของ Abenomics ที่ดูลดลง

โดยหากพิจารณาบทเรียนของ Abenomics จะพบว่า แม้ mission ของ Abenomics ที่จะทำให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นกลับมาเติบโตในระดับที่ใกล้เคียงกับสหรัฐและยุโรปจะไม่สำเร็จ แต่ก็ยังทำให้ความหวังของเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่จะกลับมายืนได้ในเวทีโลก ยังสามารถจุดติดได้ โดยหากไม่มีการนำ Abenomics มาใช้ในเศรษฐกิจญี่ปุ่น ภาพ Lost Decade ของเศรษฐกิจญี่ปุ่น รวมถึงการติดกับดักสภาพคล่องและภาวะเงินฝืด ก็ยังคงอยู่ในใจของคนทั่วไปเหมือนดังเช่นก่อนปี 2012 ที่ยังไม่มีการนำ Abenomics มาใช้

รวมถึงเศรษฐกิจญี่ปุ่นในระยะยาว ยังคงมีจุดเด่นที่ภาคบริการและสินค้าเทคโนโลยีใน Niche Market บางเซกเมนต์ 

อย่างไรก็ดี การจากไปของ ชินโซะ อาเบะ มีโอกาสทำให้ภาพในระยะสั้นและระยะกลางมีความผันผวน ด้วยผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาบน (upper house) ที่พรรค LDP ชนะแบบท่วมท้น ส่วนหนึ่งจากการถึงแก่อสัญกรรมของ อดีตนายกรัฐมนตรี ชินโซะ อาเบะ ก่อนหน้าการเลือกตั้งเพียง 2 วัน จนทำให้จำนวนเสียงรวมกับพรรค Komeito เกินสองในสามของทั้งหมด จึงสามารถผ่านวาระที่ ต้องการจากทั้ง 2 สภา ส่งผลต่อดัชนี Nikkei 225 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2 ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2022

ทั้งนี้ ด้วยเสียงในสภาสูงและสภาล่างของญี่ปุ่นที่สามารถผ่านมติการแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวด Pacifist Constitution ว่าด้วยการเพิ่มงบและกำลังทหาร ได้โดยอัตโนมัติ ผนวกกับโอกาสการปกป้องลูกศรแรกของ Abenomics หรือนโยบายการคงดอกเบี้ยต่ำที่ดูจะลดลงในอนาคต เนื่องจากการเสียชีวิตของอดีต นายกฯ อาเบะ รวมถึง นายกรัฐมนตรี ฟูมิโอ คิชิดะ เน้นประเด็นความเท่าเทียมมากไม่แพ้ลูกศรแรกของ Abenomics  

นอกจากนี้ เมื่อสภาของญี่ปุ่นไม่มีอาเบะ ขั้วการเมืองของทาโร อาโซ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะมีอิทธิพลต่อเสียงในสภามากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งในขั้วการเมืองนี้ ไม่ค่อยที่จะหนุน Abenomics มากเท่าไหร่นัก จึงอาจเป็นไปได้ว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายสุด ๆ ของธนาคารกลางญี่ปุ่นจากลูกศรแรกของ Abenomics ที่เน้นนโยบายดังกล่าว น่าจะลดความเข้มข้นลง แม้ว่านายกรัฐมนตรี ฟูมิโอะ คิชิดะ จะสนับสนุนลูกศรแรกของ Abenomics อย่างเต็มที่ก็ตาม 

เราจึงตัดสินใจปรับลดสัดส่วนกองทุน SCBNK225 ออกทั้งหมด (15%) เพื่อเข้าลงทุนกองทุน KFSPLUS 15% เนื่องจาก Recession มี sentiment สูงขึ้นมากจากเดือนที่แล้ว จึงขอเพิ่มการลงทุนในตราสารหนี้เพื่อกระจายความเสี่ยง และเพื่อรอจังหวะเข้าลงทุน Risky Asset ตามลำดับ ในเวลาที่เหมาะสม

โดยคาดว่าผลตอบแทนของ SCBNK225 จากวันที่ 16 มิถุนายน 2022 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2022 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 1 

Reduce BCAP-CTECH -5% / Add SCBCHA +5%

หลังจากงานฉลอง HK ครบรอบ 25 ปีที่ปกครองโดยจีน เรามองว่าน่าจะมีการปรับบริษัทหุ้นเทคโนโลยีจีนที่ขัดกับเกณฑ์ของทางการอีกรอบที่อยู่ใน pipeline เราจึงขอลด BCAP-CTECH ลง 5% ไปเพิ่ม SCBCHA  5%

อย่างไรก็ดี เรามองว่าการปรับบริษัทหุ้นเทคโนโลยีจีนที่ขัดกับเกณฑ์ของทางการจีนในรอบนี้ของรัฐบาลจีน ส่วนที่เป็นล็อตใหญ่สุดน่าจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ 

ปรับพอร์ต MRI Portfolio ประจำเดือนกรกฎาคม 2022: ปรับลดสัดส่วนกองทุนหุ้นญี่ปุ่น หลังการจากไปของ ชินโซะ อาเบะ

ที่มา: MacroView วันที่ 11 กรกฎาคม 2022


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด มหาชน หรือ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”