แจ้งเตือน

กรุณาอัปเดตระบบปฏิบัติการ สำหรับอุปกรณ์ที่เวอร์ชั่นต่ำกว่า iOS 11.0 หรือ Android 6.0 ภายในวันที่ 22 มี.ค. 2564

แจ้งนักลงทุนอัปเดตระบบปฏิบัติการเวอร์ชันล่าสุดของทั้ง iOS และ Android เพื่อความปลอดภัยของการใช้ FINNOMENA Application และป้องกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้ต่อเนื่อง และพร้อมใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆในอนาคต FINNOMENA แนะนำให้นักลงทุน อัปเดตระบบปฏิบัติการ สำหรับอุปกรณ์ที่เวอร์ชั่นต่ำกว่า iOS 11.0 หรือ Android 6.0

วิธีตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่ใช้งานอยู่

ระบบ iOS

  • เข้าไปที่เมนู Setting (การตั้งค่า)
  • เลือก General (ทั่วไป)
  • เลือก About (เกี่ยวกับ)
  • ดูที่ Software Version (เวอร์ชันซอฟต์แวร์)

ระบบ Android

  • เข้าไปที่เมนู Settings (การตั้งค่า)
  • เลือก About Phone (เกี่ยวกับโทรศัพท์)
  • เลือก Software Information (ข้อมูลซอฟต์แวร์)
  • ดูที่ Android Version (เวอร์ชั่นแอนดรอยด์)

วิธีอัปเดตเวอร์ชันระบบปฏิบัติการ

ควรอัปเดตเวอร์ชันระบบปฏิบัติการล่าสุดของ สมาร์ทโฟนอย่างสม่ำเสมอ

ระบบ iOS

1. เข้าไปที่เมนู Setting (การตั้งค่า)
2. เลือก General (ทั่วไป)
3. เลือก Software Update (รายการอัปเดตซอฟต์แวร์)

ระบบ Android

1. เข้าไปที่เมนู Setting (การตั้งค่า)
2. เลือก Software Update (ซอฟต์แวร์อัปเดต)

3. เลือก Download and Install (ดาวน์โหลดและติดตั้ง)