แจ้งเตือน

ถ้าลูกค้าต้องปรับพอร์ตต้องดำเนินการอย่างไร?

FA สามารถแนะนำให้ลูกค้าทำรายการปรับพอร์ตได้โดย 2 วิธีดังนี้

    1. แนะนำให้ลูกค้าดำเนินการด้วยตนเองบน Application : หลังจากที่ลูกค้าได้รับ Notification แจ้งปรับพอร์ตแล้ว สามารถทำรายการซื้อ/ขายกองทุน เพื่อปรับเปลี่ยนสัดส่วนพอร์ต โดยกดที่ “เพิ่มรายการทั้งหมดลงรถเข็น“ ระบบจะทำการคำนวณจำนวนเงินและวันทำรายการโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นให้ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลและยืนยันรายการทั้งหมดเพื่อให้รายการเสร็จสมบูรณ์ (https://support.finnomena.com/hc/th/articles/900002167963-ขั-นตอนในการปรับพอร-ตการลงทุนตามคำแนะนำ)

    2. นัดหมายเวลาเพื่อทำรายการผ่านโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ (Phone Order) : กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเอง FA สามารถอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าด้วยการทำรายการซื้อขายผ่านโทรศัพท์

  • FA ผู้แจ้งรายละเอียดของกองทุนและมูลค่าของรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน
  • ลูกค้าเจ้าของบัญชี เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชีที่ต้องการทำรายการ
  • เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ผู้บันทึกรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนบนระบบ

การนัดหมายเวลาสามารถทำได้โดยแบ้งเป็น 2 กรณีดังนี้

    1.กรณีที่เป็นการจอง เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อตัวแทนและลูกค้า : https://calendly.com/finnomena-is/phone

    2.กรณีที่เป็นการจอง เพื่อตัวแทนและลูกค้าติดต่อเข้ามาทำรายการด้วยตัวเอ : https://calendly.com/finnomena-is/phonein

        โดยการจองเวลาและการโทรทำรายการจะต้องเป็นการโทรทำรายการ 3 สาย โดยต้องมีตัวแทน และลูกค้าอยู่ในสายด้วยทุกครั้ง ซึ่งระบบใหม่นี้หลังจากการจองแล้ว ตัวแทนจะได้รับแจ้งอีเมลยืนยันการทำรายการ และยังสามารถกดแก้ไขช่วงเวลาการจองได้อีกด้วย (ระยะเวลาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชม.)


กรณีได้รับการแจ้งเตือนผ่านทาง Notification / Email แต่ขึ้นว่าไม่มีรายการปรับปรุงพอร์ตหรืออยู่ระหว่างการทำรายการ ต้องทำอย่างไร

เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ต้องการให้ลูกค้าได้รับข่าวสารการอัพเดทพอร์ตเท่าเทียมกันทุกคน ระบบ Notification และ Email จึงส่งข้อความให้ลูกค้าทุกคนในพอร์ตนั้นๆ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนมุมมอง อย่างไรก็ตามลูกค้าบางท่านอาจจะไม่พบกับรายการคำแนะนำอาจเกิดจากสาเหตุดังนี้

      กรณีใดบ้างลูกค้าใดบ้างที่ลูกค้าไม่ได้รับการแจ้งเตือนปรับพอร์ต

  • กรณีที่สัดส่วนพอร์ตเดิมและพอร์ตใหม่มีความแตกต่างกันอยู่ไม่เกิน 5 % ระบบจะถือว่า ส่วนต่างตรงนั้นไม่ได้กระทบกับ โมเดลพอร์ตใหม่ จึงจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนปรับพอร์ต

  • กรณีที่ในช่วงที่มีการปรับพอร์ตลูกค้ามีรายการที่อยู่ระหว่างการทำรายการค้างอยู่ จะทำให้ไม่ได้รับการแจ้งเตือนในการปรับพอร์ต โดย FA สามารถตรวจสอบว่ามีรายการอยู่ระหว่างการทำรายการหรือไม่ได้จาก F4A ระบบจะมีการแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 2-4 สัปดาห์เพื่อคำนวณรายการให้กับลูกค้าอีกครั้ง

  • กรณีลูกค้าลงเงินต่ำกว่าขั้นต่ำมากๆ จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนปรับพอร์ต

    หากลูกค้ามีการตั้งรายการ DCA หากปรับพอร์ตต้องทำอย่างไร?

  • ในกรณีที่มีการแจ้งปรับพอร์ต ในแผนการลงทุนที่เคยมีการสร้างรายการ DCA ไว้ ลูกค้าต้องทำการยกเลิกรายการ DCA เดิม (ยกเลิกล่วงหน้า 2 วันทำการ) และเข้าไปสร้างรายการ DCA ใหม่ ตาม Model port ใหม่ที่แนะนำ