แจ้งเตือน
MONEY MANAGEMENT
วางแผนการเงินแบบครบทุกขั้นตอน

Step 4

วางแผนภาษี (Tax)

 

 

เราสามารถเปลี่ยนเงินภาษีที่จะต้องเสีย เป็นเงินเก็บของเราในอนาคตได้!!

พอพูดถึงภาษี หลาย ๆ คนจะอยากรู้ว่าทำให้ยังไงให้เสียภาษีน้อยที่สุด หรือไม่เสียเลย 

สิ่งที่เราทำคือควรจะมาวางแผนภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายและประหยัดภาษีด้วย

ต้องรู้อะไรบ้าง? ก่อนวางแผนภาษี

รู้

   …รายได้ …..กรณีมีรายได้เข้ามาค่อนข้างสม่ำเสมอ

   …การหักค่าใช้จ่าย …..แต่ละประเภทเงินได้สามารถหักค่าใช้จ่ายกี่บาทจริง?

   …เครื่องมือลดหย่อน …..ปีที่ผ่านมา เราใช้สิทธิ์ลดหย่อนอะไรไปบ้าง?

อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษี

เลือกอ่านแต่ละขั้นตอนของปิรามิดทางการเงิน