แจ้งเตือน

สัมนาการลงทุนเริ่มต้นใน

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
เต็ม

สัมมนาการลงทุน

งานสัมมนา FINNOMENA GIF - เครื่องจักรผลิตกระแสเงินสดทุกเดือน.. คุณก็มีได้ (เต็มแล้ว)

GLOBAL INCOME FOCUS (GIF) คือหนึ่งในแผนการลงทุนของ FINNOMENA PORT ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักลงทุน โดยปัจจุบันมีผู้ลงทุนในแผนนี้กว่า 1,000 ล้านบาท เน้นสร้างกระแสเงินสดเป็นเงินปันผล หรือ ขายหน่วยคืนอัตโนมัติ โดยตั้งเป้าหมายไว้ 6-8% ต่อปี และจ่ายคืนเป็นกระแสเงินสดในอัตรา 4-5% ต่อปี

จำนวนที่นั่งที่เหลือจาก 100

หมดยุคแล้วหรือยัง… กับการฟังเพียงแค่นักวิเคราะห์ หรือ บริษัทหลักทรัพย์แล้วตัดสินใจ ในเมื่อปัจจุบันข้อมูลมีอยู่ทั่วทุกหัวระแหง นักลงทุนด้วยกันเองสามารถเข้ามาช่วยกันแชร์ข้อมูลและตัดสินใจร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ครั้งนี้… ฟินโนมีนาจับมือร่วมกับกูรูนักลงทุนชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย พัฒนาแนวคิดออกมาเป็น
พอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย รวมถึงการดูแลหลังการลงทุนที่จะคอยอัปเดทให้ท่าน เมื่อกูรูเจ้าของพอร์ตมีมุมมองที่เปลี่ยนไปอีกด้วย อ่านเพิ่มเติม…

GLOBAL INCOME FOCUS (GIF) คือหนึ่งในแผนการลงทุนของ FINNOMENA PORT ที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักลงทุน ออกแบบมาสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระแสเงินสดระหว่างทาง ด้วยการผสมสินทรัพย์การลงทุนที่หลากหลาย เพื่อลดความผันผวน และสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอเป็นระยะเวลายาวนาน โดยตั้ง เป้าหมายจ่ายกระแสเงินสดได้ปีละ 4-5% ต่อปี และคาดหวัง Total Return ไว้ที่ 6-8%ต่อปี (Total Return คือ ผลตอบแทนจากกระแสเงินสด + ส่วนต่างราคาซื้อขาย) อ่านเพิ่มเติม…

การคัดเลือกกองทุนแบบ Best-in-Class คือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก FINNOMENA ที่ใช้การผสมผสานระหว่าง Machine Learning และ Quantitative Analysis ในการวิเคราะห์และคัดเลือกกองทุนในที่ลงทุนใน กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี และนำ 3 อันดับกองทุนที่ดีที่สุดมาจัดเป็นพอร์ตกองทุนรวม โดยมีเป้าหมายที่จะข้ามขีดจำกัดของคำเตือนที่ว่า “ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต” อ่านเพิ่มเติม…

FINNOMENA

ลงทุนในกองทุนที่ยอดเยี่ยม

กรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม


ชื่อ นามสกุล  *
อีเมล  *
เบอร์มือถือ  *
จำนวนเงินที่สนใจลงทุน  *
สนใจลงทุนต่อเนื่องรายเดือน

เจาะประเด็น เก็บภาษีกองทุนรวมตราสารหนี้ กระทบใคร!?

ล่าสุด! วันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีกฎหมายประกาศออกใหม่ คือ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) เกี่ยวกับแก้ไขกฎหมายเพื่อเก็บภาษีกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ ปัจจุบันภาระภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวมต่ำกว่าการลงทุนในตราสารหนี้โดยตรง ทำให้รัฐบาลมีนโยบายการจัดเก็บภาษีเงินได้จากกองทุนรวมในส่วนเฉพาะรายได้ดอกเบี้ย เพื่อมีความเท่าเทียมกัน ตามกฎหมายฉบับเดิม กองทุนรวมไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นนิติบุคคล ทำให้กองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ จะไม่มีการเสียภาษีเมื่อได้รับกำไร นักลงทุนจะไม่ได้รับผลกระทบในส่วนนี้ แต่กฎหมายปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงให้กองทุนรวมถูกจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้ว ทำให้กองทุนรวมที่มีการลงทุนในตราสารหนี้ จะถูกหักภาษีจากดอกเบี้ยรับ 15% ทำให้นักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ จะได้รับผลตอบแทนลดลง หากกองทุนรวมมีการลงทุนในตราสารหนี้รุ่นใดก่อนวันที่กฏหมายมีผลบังคับใช้ ซึ่งคือวันที่ 20 สิงหาคม 2562

อ่านต่อ...

เทคนิคซื้อ REITs ทางออกยุคดอกเบี้ยนิ่ง

สำหรับการลงทุน REITs สิ่งสำคัญที่นักลงทุนต้องห้ามพลาดเลยก็คือ เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกกองทุนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในตอนนี้ ซึ่งดอกเบี้ยโลกมีแนวโน้มที่จะไม่ปรับตัวขึ้น เหมือนในช่วงก่อนหน้า โดยปกติแล้วค่าความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวขึ้นของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) จะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับดอกเบี้ยนโยบาย ยกตัวอย่าง ก็คือ หากดอกเบี้ยนโยบาย มีทิศทางปรับตัว “ขึ้น” ผลตอบแทนกองREITs ก็จะมีแนวโน้มในทิศทาง “ลง” แต่หากดอกเบี้ยนโยบาย มีทิศทางปรับตัว “ลง” ผลตอบแทนของกอง REITs ก็จะมีแนวโน้มที่จะปรับตัว “ขึ้น” ดังนั้นเมื่อกลับมาดูสภาวะการณ์ในปี 2562 ซึ่งจะพบได้ว่า ดอกเบี้ยนโยบายทั่วโลกไม่ได้มีทิศทางเป็นขาขึ้นนั้น ก็จะเป็นผลดีต่อการลงทุนในกอง

อ่านต่อ...