Effective Gearing DW

เคยสงสัยไหมครับ อัตราทดของ DW คืออะไร ? ทำไมแต่ล่ะที่แสดงค่าไม่ตรงกัน

โดยค่า Effective Gearing นั้นบ่งบอกถึง “อัตราทด” ของ DW ต่อหุ้นแม่ตัวนั้นๆครับ สามารถนิยามอย่างง่ายๆได้ว่า Effective Gearing คือ ค่าที่บ่งบอกว่าราคา DW จะเปลี่ยนแปลงกี่ % ถ้าราคาหุ้นแม่เปลี่ยนแปลงไป 1%

เช่น ถ้า Effective Gearing ของ DW เท่ากับ 3.5 เท่า หมายความว่า ถ้าหุ้นอ้างอิงขึ้น 1% DW จะขึ้น 3.5 % นั่นเอง

แล้วมีใครเคยพบกับปัญหาแบบนี้กันไหมครับว่า เวลาเปิดดูตารางจากแต่ล่ะที่แล้ว ทำไมค่า Effective Gearing ของ DW ตัวเดียวรหัสเดียวกันแท้ๆ ทำไม๊ ทำไม… มันถึงมีค่าไม่เท่ากัน… แม้แต่ใน Streaming- Settrade เองก็มีค่าไม่ตรงกับทางเวปไซต์ของผู้ออก แล้วแบบนี้เราจะใช้ค่าไหนดี ? ค่าไหนเป็นค่าที่ถูกต้องเชื่อใจได้ มาเริ่มค้นหาคำตอบกันครับ…

โดยปกติแล้วการจะหาค่า Effective Gearing นั่นเราต้องเริ่มตั้งต้นจากการ คำนวณค่า Delta ให้ได้ก่อน ( Delta คือค่าหนึ่งในสูตร Black Scholes Model)
***ซึ่งค่า Delta คือ คือค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนไป 1 บาท แล้วราคา DW จะเปลี่ยนแปลงตามไปเท่าไร

ดังตัวอย่างต่อไปนี้

PTT มี ราคา 326 บาท
PTT08C1702A มี ราคา 0.68 บาท
PTT08C1702A มี ค่า เดลต้า = 0.483972
และ มี Conversion Ratio = 1 UL : 58 DW (ทั้งสองค่านี้ต้องดูได้จากเวปไซต์ผู้ออกเท่านั้น)

เพราะฉะนั้นแล้ว

หากหุ้น PTT ราคาขึ้น 1 บาท
ราคาของ PTT08C1702A จะขึ้นตามมา 0.008344 บาท
(0.008344 มาจากการนำเอา ค่าเดลต้า ไปหารอัตรา Conversion Ratio ดังสมการ 0.483972 / 58 = 0.008344 )

ทั้งนี้ หากเรานำการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นแม่ และ DW มาคิดในรูปแบบ %

ผลคือ ถ้าราคาหุ้น PTT เปลี่ยนไป 1/326 = 0.31%
และ ราคาของ PTT08C1702A จะเปลี่ยนไป 0.008344/0.68 = 1.23%

เมื่อนำการเปลี่ยนแปลงของ DW มาเทียบกับ การเปลี่ยนแปลงของหุ้นแม่ หรือนำ % Changed มาหารกัน เราก็จะได้ค่าออกมาเท่ากับ 4.00 พอดี (1.23%/0.31%)

สรุปเป็นสมการง่ายๆได้ดังนี้

Effective Gearing
= [(Delta * Conversion Ratio) * UL Price] / DW Price
= [(0.483972 * (1/58) * 326] / 0.68
= 4.00 เท่า

เหตุการณ์ทั้งหมดเหมือนจะเริ่มง่ายขึ้นแล้ว หากเราคำนวณหาค่า Delta ได้ หรือผู้ออกทุกค่ายแสดงค่า Delta ของตัวเอง …แต่!! ปัญหามันอยู่ที่ค่า “Delta” ตัวนี้นี่เองครับ เพราะหากผู้ออกไม่แสดงค่า Delta ก็เป็นเหตุผลทำให้เวปไซต์แหล่งต่างๆ หรือแม้แต่ใน Streaming – Settrade จำเป็นต้องคำนวนหาค่านี้ขึ้นมาเอง โดยการที่เวปไซต์หรือแหล่งต่างๆจะหาค่านี้มาได้ จำเป็นต้องคำนวณมาจาก ตัวแปรอื่นๆ อีกถึง 6 ตัวแปรด้วยกัน คือ

  1. ราคาหุ้นแม่ (หุ้น PTT)
  2. ราคาใช้สิทธิ
  3. อัตราดอกเบี้ย
  4. อัตราเงินปันผล
  5. อายุคงเหลือของ DW
  6. ความผันผวนที่คาดการณ์ของหุ้นแม่ (Volatility)

ตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณเดลต้า ข้อ 1 – 5 สามารถหาได้จากตลาด หรือจากข้อมูลเอกสาร Filing ที่ผู้ออก DW ส่งให้กับสำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อยื่นขอออก DW มีแต่เพียงข้อ 6 หรือ “ความผันผวนแผง” ที่ต้องใช้ความยุ่งยากในการคำนวณสมการย้อนกลับ…

ซึ่งวิธีคาดการณ์ที่ใช้กันคือ ใช้ราคา DW ที่ซื้อขายในตลาด มาคำนวณกับตัวแปรที่รู้ค่าอยู่แล้ว 5 ตัว ก็จะสามารถคำนวณย้อนกลับ (Inverse Function) ออกมาเป็นค่า Implied Volatility นั่นเอง !

*** อ้างอิงจากสมการ

  1. DW Price = Fn (UL Price, Strike Price, Interest Rate, Dividend Payout Ratio, Time to Maturity, Volatility)
  2. Implied Volatility = Inverse Fn(UL Price, Strike Price, Interest Rate, Dividend Payout Ratio, Time to Maturity, DW Price)

จากข้อมูลด้านบน จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไม ? เวลาเราเปิดดูตาราง DW จากแต่ล่ะแหล่งที่มา ค่าของ Effecting Gearing ของ DW ตัวเดียวรหัสเดียวกัน มันถึงไม่เท่ากันซะอย่างนั้น

เนื่องจาก ราคา DW ที่ซื้อขายบนกระดาน จะมีการ “ปัดเศษ”

เช่น จากสูตร Black Scholes เราคำนวณราคา DW ได้ 0.684365 บาท

แต่ตลาดหุ้นบ้านเรากำหนดให้มีทศนิยมตามหลังเพียง “2 หลัก” ดังนั้นเราก็ต้องปัดเศษของราคา DW ให้ เป็น 0.68 บาท จากนั้นพอเรานำราคา 0.68 บาทมาคำนวณหาค่า Implied Volatility (แทนที่จะใช้ค่า 0.684365 บาท) ผลที่ได้ออกมาจึงทำให้ตัวเลขเกิดการเพี้ยนออกไป ไม่ตรงกับ Volatility เดิม ที่ใช้คำนวณราคา DW นั่นเอง

ยกตัวอย่างเช่น

DW ตัวหนึ่งมีค่า Implied Volatility = 60%
คำนวณ DW Price ได้ 0.684365 (ซึ่งบนกระดานจะเห็นเป็น 0.68)
พอคำนวณย้อนกลับ จะได้ค่า Implied Vol = 58% ซึ่งไม่ตรงกับค่าที่แท้จริงเป็นต้น

ซึ่งพอ Implied Volatility ได้ค่าที่ออกมาไม่ตรงกันไปตามการปัดเศษของแต่ล่ะที่ แต่ล่ะตัวแล้ว
ทำให้ได้ค่านี้ไม่เท่ากับ Volatility จริงๆที่ผู้ออกใช้ จึงเกิดกระทบกับตัวแปรส่วนอื่นๆทั้งหมด
( Effective Gearing, Sensitivity, Theta และค่าอื่นๆที่คำนวณมาจาก Volatility ทั้งหมด)

จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม ข้อมูลของ DW จากค่ายผู้ออก DW เอง เมื่อเทียบกับค่ายผู้อออกอื่นๆ หรือ เทียบกับ Streaming-Settrade จะให้ค่าที่แตกต่างกัน ทำให้นักลงทุนเกิดความสับสน

*** สรุปแล้ว คนที่รู้ว่า Implied Volatility “ที่แท้จริง” มีแค่คนเดียวครับ คือ “ผู้ออก DW ในรหัสนั้นๆ”

ส่วนข้อมูลจาก SetTrade หรือหน้า Web ของผู้ออก DW บางรายที่คำนวณค่าให้ DW ของผุ้ออกรายอื่นด้วย ล้วนแต่เกิดจากการคาดการณ์เอาจาก Implied Volatility ซึ่งอาจจะ เพี้ยนมากบ้าง น้อยบ้าง บังเอิญตรงกันพอดีบ้าง ก็แล้วแต่ เกิดจากการปัดเศษและการวางสมมติฐานเพิ่มเติมอื่นๆเข้าไปนั่นเอง

สรุป 1 : ข้อมูล Effective Gearing (และข้อมูลตัวแปรอื่นๆ)

เราควรดูจากสื่อที่ทางค่ายผู้ออก แต่ละค่ายนั้นเป็นผู้ดูแลเองโดยตรง เพื่อความแม่นยำ และ เป็นประโยชน์กับตัวผู้เล่นเอง ส่วนสำหรับเรื่องของ EFFECTIVE GEARING แล้ว เรื่องมันยังดราม่า และ ซับซ้อนต่ออีกนิดนึงก็คือ จริงๆ แล้วทุกช่วงราคาของ DW นั้น จะมีค่า Eff. Gearing ที่แตกต่างกันออกไปอีกเป็น “Real time” แล้วมันเกิดจากเหตุใดหรือนี่…

เหตุผลเดิมครับ ตัวการคือการปัดเศษ ในการคำนวณนั้นเองครับ

ยกตัวอย่างต่อเนื่องครับ

ลองหยิบตัวเลขจากตารางราคาของ PTT08C1702A จะพบว่า เมื่อราคาหุ้นแม่เปลี่ยนไปจาก 328 เป็น 329 (หรือเพิ่ม 1/328 =0.30%) ราคา PTT08C1702A เท่าเดิมคือ 0.70 บาท (หรือเพิ่มขึ้น 0%)

จะเห็นว่าในกรณีการขยับราคาของหุ้นแม่ในราคานี้ (จาก 328 ไป 329)
เราจะได้ค่า Effective Gearing = 0 เท่า !!

แต่ถ้าเรามาดูจังหวะ PTT เปลี่ยนไปจาก 329 เป็น 330 (เพิ่มขึ้น 1/328 =0.30%)
ราคา PTT08C1702A เพิ่มขึ้น 0.01/0.70 = 1.43%
เราจะได้ค่า Effective Gearing = 4.70 เท่า

หากเราดูกันหลายช่วงสเปรด
เราจะเห็นว่า ถ้า PTT ราคาขึ้นจาก 320 เป็น 330 (= 3.125%)
ราคา PTT08C1702A จะเพิ่มขึ้นจาก 0.63 เป็น 0.71 (=0.08/0.63 = 12.698%)
เราจะได้ค่า Effective Gearing = 4.06 เท่า
ซึ่งใกล้เคียงกับค่าที่แสดงไว้ 4.00 เท่า ในตารางราคานั่นเอง

สรุป 2 : จากข้อมูลด้านบนเป็นเหตุผลว่าจริงๆแล้วตัวเลขในตารางราคาเป็น “ค่าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ”

แต่สำหรับคนที่วางแผนการเล่นโดยปกติ ก็ไม่ต้องตื่นเต้นกันไปครับ เราสามารถนำตัวเลขจากตารางราคา มาวางแผนกันได้ตามปกติ เพียงแต่ใครที่อ่านมาถึงตรงนี้ เราก็จะมีความรู้เพิ่มเติมกันคร่าวๆ แล้วว่าตัวเลขมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กๆน้อยๆได้บ้าง ในระหว่างทางที่เราถือ DW ทีนี้เราจะได้ไม่ต้องตกใจกันเมื่อเราเห็นค่า Effective Gearing เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงนั่นเองครับ ^_^